Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2551(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0093/2010

Forhandlinger :

PV 11/02/2010 - 10.1
CRE 11/02/2010 - 10.1

Afstemninger :

PV 11/02/2010 - 11.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0031

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 43k
Torsdag den 11. februar 2010 - Strasbourg
Venezuela
P7_TA(2010)0031RC-B7-0093/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2010 om Venezuela

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutningerne af 7. maj 2009, 23. oktober 2008 og 24. maj 2007,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.   der henviser til, at begrebet frie og uafhængige medier udgør en væsentlig del af den grundlæggende ret til ytringsfrihed, som er nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder,

B.   der henviser til, at pressefriheden er af afgørende betydning for demokrati og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder i lyset af den væsentlige rolle, som den spiller for at sikre muligheden for frit at give udtryk for meninger og tanker, med behørig respekt for mindretals rettigheder, herunder politiske oppositioners og for at bidrage til borgernes effektive deltagelse i demokratiske processer samt give mulighed for afholdelse af frie og retfærdige valg,

C.   der henviser til, at offentlighedens ret til at modtage oplysninger fra flere kilder er grundlæggende for et demokratisk samfund og borgernes deltagelse i et lands politiske og sociale liv,

D.   der henviser til den forpligtelse, som loven om det sociale ansvar i radio og tv pålægger alle medier til fuldt ud at sende alle statslederens taler, ikke er i overensstemmelse med disse principper for pluralisme,

E.   der henviser til, at den venezuelanske forfatnings artikel 57 og 58 garanterer ytringsfriheden, kommunikationsfriheden og informationsfriheden,

F.   der henviser til, at medierne skal overholde lovgivningens bestemmelser; der henviser til, at lukningen af medier bør være den sidste udvej og en foranstaltning, som kun bør anvendes, efter at der fremsat garantier for en retfærdig proces, herunder retten til et forsvar og retten til appel ved uafhængige domstole,

G.   der henviser til, at præsident Hugo Chávez i maj 2007 midlertidigt indstillede Radio Caracas Televisións åbne signal, og at kanalen blev nødt til at blive en international kanal for at være i stand til at sende et signal via kabel-tv,

H.   der henviser til, at studenterbevægelsens første protester startede som følge af, at kanalen fik frataget sin sendetilladelse,

I.   der henviser til, at Hugo Chávez» regering den 1. august 2009 beordrede lukning af 34 radiostationer ved at nægte at forny deres tilladelser,

J.   der henviser til, at præsident Chávez i januar 2010 besluttede at fratage RCTV International (RCTV-1) og fem andre kabel- og satellittv-kanaler (TV Chile, Ritmo Son, Momentum, America TV og American Network) deres sendetilladelser, efter at de havde undladt at sende præsidentens officielle tale i forbindelse med 52-årsdagen for afsættelsen af Pérez Jiménez, der henviser til, at to af dem – America TV og RCTVI – stadig er omfattet af forbuddet,

K.   der henviser til, at denne nye lukning har medført en ny protestbølge fra de studerende, som blev voldsomt undertrykt af politiet i mange af landets delstater og byer, og at disse begivenheder førte til, at to unge studerende blev dræbt i byen Mérida, og at en række personer blev såret,

L.   der henviser til, at disse foranstaltninger har til formål at opnå kontrol over medierne og give dem mundkurv på, om ikke at begrænse de demokratiske rettigheder til ytringsfrihed og informationsfrihed,

M.   der henviser til, at OAS via Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission har advaret mod, at dette nye skridt til at fratage kanaler deres sendetilladelser har betydelige følgevirkninger for retten til ytringsfrihed,

N.   der henviser til, at præsident Chávez for nylig erklærede, at anvendelsen af sociale netværkssider som Twitter, af internettet og tekstbeskeder via mobiltelefoner til at kritisere eller modsætte sig hans styre »er terrorisme«,

O.   der henviser til, at reformen af lovgivningen om videnskab og teknologi, som for øjeblikket behandles i den venezuelanske Nationalforsamling, har til formål at regulere »informationsnet« på en sådan måde, at det kan føre til censur på internettet,

P.   der henviser til at Venezuela har undertegnet den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den amerikanske menneskerettighedskonvention,

Q.   der henviser til, at Venezuela er det land, som har de største energireserver i Latinamerika, og der henviser til, at foranstaltninger som f.eks. vilkårlig konfiskation og ekspropriation, hvoraf nogle indvirker på EU's interesser, undergraver borgernes grundlæggende sociale og økonomiske rettigheder,

R.   der henviser til, at nogle ledere tæt på præsident Chávez, som f.eks. Ramón Carrizález, vicepræsident og forsvarsminister, Yubiri Ortega, miljøminister, og Eugenio Vázquez Orellana, formand for centralbanken, for nylig har indgivet deres afskedsbegæring,

S.   der henviser til, at Venezuela ifølge Transparency Internationals rapport fra 2009 er et af de mest korrupte lande i verden,

T.   der henviser til, at det latente klima med usikkerhed og kriminalitets- og voldsniveauer, som har gjort Venezuela og dets hovedstad, Caracas, til et af de mest farlige steder i verden, giver anledning til bekymring blandt Venezuelas befolkning,

U.   der henviser til, at de mange fornærmelser, trusler og angreb, der er rettet mod nationale og internationale ledere, som præsident Chávez er ophavsmand til, har ført til ængstelse og et betydeligt omfang af unødvendige spændinger, som i nogle tilfælde endog har ført til en ordre om mobilisering af militæret med henblik på en mulig krig med Colombia,

1.   er forfærdet over, at de to studerende, Yonisio Carrillo og Marcos Rosales, er omkommet i forbindelse med protesterne i Mérida, og opfordrer myndighederne til at foretage en undersøgelse af, hvorfor disse to mænd blev dræbt, og kræver, at de ansvarlige bliver retsforfulgt;

2.   beklager regeringens beslutning om ikke længere at give tilladelse til disse kanaler til at sende programmer i Venezuela og kræver, at de igen får lov til det;

3.   opfordrer de venezuelanske myndigheder til at tage denne beslutning samt forpligtelsen til fuldt ud at sende alle statslederens taler op til fornyet overvejelse;

4.   minder regeringen i Den Bolivariske Republik Venezuela om dens forpligtelse til at respektere ytringsfriheden, meningsfriheden og pressefriheden, idet den er forpligtet til at gøre det i henhold til sin egen forfatning og i henhold til de forskellige internationale og regionale konventioner og chartre, som Venezuela har undertegnet;

5.   opfordrer i overensstemmelse med princippet om statsapparatets upartiskhed Venezuelas regering til at sikre alle medier, herunder internettet, den samme retsstilling, uanset om de er offentligt eller privat drevet, og uafhængigt af politiske eller ideologiske hensyn;

6.   mener, at de venezuelanske medier bør sikre en pluralistisk dækning af det politiske og sociale liv i Venezuela;

7.   mener, at den nationale telekommunikationskommission bør vise, at den er uafhængig af de politiske og økonomiske myndigheder og sikre retfærdig pluralisme;

8.   opfordrer den venezuelanske regering til at overholde retsstatsprincipperne, fremme, beskytte og respektere retten til ytringsfrihed, inklusive på internettet, og forsamlingsfriheden;

9.   henviser til principperne i OAS» interamerikanske demokratiske charter, i henhold til hvilke den udøvende legitimitet i et demokrati ud over den ubestridelige og nødvendige oprindelige legitimitet, som kommer til udtryk ved stemmeurnerne, også skal respekteres, og skal være baseret på respekten for pluralisme, de fastsatte regler, den gældende forfatning og lovgivningen samt retsstaten som garanti for, at systemet fungerer på fuldt ud demokratisk vis, og at dette nødvendigvis også skal omfatte respekten for en politisk modstander, der anvender fredelige og demokratiske midler, så meget mere som denne er valgt og indsat ved et folkeligt mandat;

10.   er dybt bekymret over tendensen til et autoritært styre, som Hugo Chávez» regering udviser, og hvis handlinger har til formål at svække den demokratiske opposition og begrænse borgernes rettigheder og friheder;

11.   opfordrer den venezuelanske regering i forbindelse med parlamentsvalget den 26. september 2010 til at respektere de demokratiske regler og principperne for ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og frie valg;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringen og parlamentet i Den Bolivariske Republik Venezuela, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik