Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0105/2010

Forhandlinger :

PV 11/02/2010 - 10.3
CRE 11/02/2010 - 10.3

Afstemninger :

PV 11/02/2010 - 11.3
CRE 11/02/2010 - 11.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0033

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 47k
Torsdag den 11. februar 2010 - Strasbourg
Burma
P7_TA(2010)0033RC-B7-0105/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2010 om Burma

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 27. april 2009 om Burma/Myanmar og Rådets fælles holdning om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner – erklæring om Burma/Myanmar af 19. juni 2009,

–   der henviser til formandskabet erklæring på vegne af EU af 11. juni 2009 om civile fra befolkningsgruppen karenerne, der flygter ud af Burma/Myanmar,

–   der henviser til EU-formandskabets erklæring af 23. februar 2009 med opfordring til en altomfattende dialog mellem myndighederne og de demokratiske bevægelser i Burma/Myanmar,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 64/238 af 23. december 2009 om menneskerettighedssituationen i Myanmar,

–   der henviser til erklæringen fra formandskabet på vegne af EU af 14. maj 2009 om arrestationen af Daw Aung San Suu Kyi,

–   der henviser til udtalelsen fra formanden for ASEAN af 11. august 2009 om Myanmar,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.   der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar fortsat forværres, at politisk undertrykkelse er blevet yderligere optrappet, og at det burmesiske folks grundlæggende frihedsrettigheder bliver systematisk krænket,

B.   der henviser til, at militæret fortsat begår overtrædelser af menneskerettighederne, herunder udenretslige henrettelser, tvangsarbejde og kønsbetinget vold, mod civile i områder med etniske konflikter,

C.   der henviser til, at burmesisk regime vedholdende benytter sig i stort omfang af systematisk tvangsrekruttering af børnesoldater,

D.   der henviser til, at ifølge visse rapporter findes der mere end 2177 politiske fanger i Burma, herunder 14 journalister, og til at mere end 230 buddhistiske munke, der var indblandet i demonstrationerne i 2007, fortsat holdes fængslet,

E.   der henviser til, at i efteråret 2010 forventes Burma/Myanmar at afholde de første parlamentsvalg i to årtier,

F.   der henviser til, at valget er baseret på en forfatning, som militæret har udarbejdet, og hvis legitimitet fra mange sider er blevet draget i tvivl; der henviser til, at denne nye forfatning foreskriver valg i 2010 for at retfærdiggøre fem årtiers militærstyre og giver militæret 25 % af pladserne i Parlamentet,

G.   der henviser til, at den nye forfatning udelukker Aung San Suu Kyi, lederen af NLD (Den Nationale Liga for Demokrati) og modtager af Nobels Fredspris, fra politisk hverv; der henviser til, at nogle oppositionspartier og etniske mindretal har erklæret, at de vil boykotte valget, mens NLD ikke vil acceptere valgresultatet uden nogen forudgående drøftelse om en forfatningsrevision,

H.   der henviser til, at den 28. januar 2010 blev Ngwe Soe Lin idømt 13 års fængsel for at have arbejdet for det udenlandske nyhedsbureau Democratic Voice of Burma, og at Hla Hla Win den 30. december 2009 blev idømt 27 års fængsel efter lignende anklager,

I.   der henviser til, at de fortsatte anslag mod den politiske opposition må anses for den burmesiske juntas forsøg på at styrke sin kontrol med medierne forud for det nationale valg, der er planlagt til senere i år,

J.   der henviser til, at Daw Aung San Suu Kyi den 11. august 2009 blev idømt tre års fængsel, hvorefter dommen af de burmesiske myndigheder blev omstødt til 18 måneder, der skulle afsones i husarrest; der henviser til, at hendes advokater har appelleret dommen til den burmesiske højesteret, der henviser til, at den grundløse retssag mod og dom over Daw Aung San Suu Kyi er blevet stærkt fordømt af det internationale samfund,

K.   der henviser til, at angreb fra hæren og DKBA (den demokratiske buddhistiske karenerhær) i maj 2009 har drevet tusinder af civile på flugt og at skønsmæssigt 5000 personer er flygtet til Thailand; der henviser til, at der er høj risiko for, at karener-flygtningene efter deres tilbagevenden vil blive udsat for alvorlige menneskerettighedsovertrædelser, herunder tvangsarbejde og voldtægt begået af soldater i den burmesiske hær,

L.   der henviser til, at der anslås at være en halv million internt fordrevne i det østlige Burma, at 140 000 flygtninge fortsat opholder sig i ni lejre langs den thai-burmesiske grænse, og at over 200 000 personer af Rohingya-folket bor i flygtningelejre eller er spredt ud over Bangladesh; der henviser til, at millioner af burmesiske migranter, flygtninge og asylansøgere bor i Thailand, Indien, Bangladesh og Malaysia og til tider er ofre for menneskehandel,

M.   der henviser til, at bangladeshiske myndigheder siden den 2. januar 2010 har gennemført en aktion af hidtil uset omfang mod ikke-registrerede Rohingya-flygtninge, der har bosat sig uden for de to officielle flygtningelejre i Cox» Bazar-distriktet; der henviser til, at mere end 500 Rohingya-personer siden er blevet arresteret, og at nogle af de arresterede er blevet tvunget tilbage over den burmesiske grænse, mens andre er blevet anklaget på grundlag af immigrationslove og fængslet,

N.   der henviser til, at mere end 5000 Rohingya-personer, der selv har bosat sig i Bangladesh, er flygtet fra deres hjem til den midlertidige Kutupalong-lejr i Ukhia for at komme i sikkerhed; der henviser til, at lejrens befolkning nu anslås til 30 000 flygtninge, der ikke modtager fødevarehjælp og er forment adgang til indtægtsmuligheder, idet de ville blive arresteret, hvis de forlod lejren for at finde arbejde,

1.   fordømmer på det stærkeste de systematiske brud på det burmesiske folks menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder, der for tiden finder sted;

2.   udtrykker dyb bekymring over de nylige retssag og dom mod Daw Aung San Suu Kyi og kræver, at hun øjeblikkeligt og betingelsesløst løslades; kræver, at hun får ret til at deltage i det kommende valg;

3.   konstaterer den burmesiske regerings beslutning om at afholde valg og fastholder, at under de nuværende forhold kan det hverken betegnes som frie eller demokratiske valg; kritiserer især forbuddet mod, at Aung San Suu Kyis opstilles som kandidat;

4.   opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til straks at indlede en ægte dialog med NLD og alle andre oppositionsgrupper og etniske grupper; glæder sig i denne forbindelse over de mæglingsbestræbelser, som FN's generalsekretær og hans særlige rapportør for Burma/Myanmar har gjort;

5.   opfordrer indtrængende regeringen i Burma/Myanmar til øjeblikkeligt at tage de nødvendige skridt til at sikre en fri, retfærdig, gennemskuelig og bred valgproces, der er i overensstemmelse med internationale standarder, herunder ved at vedtage den nødvendige valglovgivning og tillade deltagelse for alle vælgere og politiske partier i processen samt acceptere internationale valgobservatører;

6.   fordømmer de vilkårlige anklager, der bruges som påskud for arrestationerne af politiske modstandere mod det burmesiske regime eller systemkritikere, især den fortsatte undertrykkelse og intimidering af buddhistiske munke; tilskynder de burmesiske myndigheder til at afstå fra yderligere politisk motiverede arrestationer og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle samvittighedsfanger, herunder munkene, og med fuldstændig tilbagegivelse af deres politiske rettigheder;

7.   fordømmer begrænsningerne på forsamlings-, forenings-, bevægelses- og ytringsfriheden i Burma/Myanmar; tilskynder de burmesiske myndigheder til at ophæve disse begrænsninger, herunder dem der er sat for de frie, uafhængige medier;

8.   udtrykker bekymring over den fortsatte forskelsbehandling, menneskerettighedskrænkelser, vold, børne- og tvangsarbejde, fordrivelse og anden undertrykkelse, som talrige etniske og religiøse mindretal udsættes for, og opfordrer den burmesiske regering til øjeblikkeligt at tage skridt til at forbedre disse gruppers respektive situationer;

9.   udtrykker dyb bekymring over, at der fortsat gøres brug af vilkårlige tilbageholdelser, forsvindinger, voldtægter og andre former for kønsbetinget vold, tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling; opfordrer indtrængende regeringen i Burma/Myanmar til at sørge for, at der foretages en grundig, gennemskuelig, virkningsfuld, upartisk og uafhængig efterforskning af alle forlydender om overtrædelser af menneskerettighederne, og sørge for, at de ansvarlige retsforfølges, så disse forbrydelser ikke begås ustraffet;

10.   opfordrer indtrængende den burmesiske militærjunta til straks at indstille den nuværende praksis med at rekruttere børnesoldater, at intensivere foranstaltningerne til at beskytte børn mod væbnet konflikt og fortsætte dens samarbejde med FN-generalsekretærens særlige repræsentant for børn i væbnede konflikter;

11.   fordømmer kraftigt den burmesiske regerings etniske udrensning af mindretal, herunder dem, der søger tilflugt i nabolandene;

12.   opfordrer den kongelige thailandske regering til fortsat at yde husly og beskyttelse til de karener-flygtninge, de er flygtet fra overgreb i Burma/Myanmar, og til at samarbejde med FN's Flygtningehøjkommissariat, det thai-burmesiske grænsekonsortium og det internationale samfund om at finde en alternativ løsning, der sikrer beskyttelse af de 3000 karener-flygtninge;

13.   opfordrer indtrængende Kommissionen til, i lyset af den igangværende konflikt langs den thai-burmesiske grænse, at opretholde støtten fra Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand til flygtningehjælp i dette område i 2010;

14.   glæder sig over, at regeringen i Bangladesh har tilladt en undersøgelsesmission fra Sydasien-delegationen at undersøge situationen blandt Rohingya-befolkningen i Cox's Bazar- og Bandarban-distrikterne i den kommende uge, og opfordrer regeringen i Bangladesh til at anerkende de ikke-registrerede Rohingya-personer som statsløse asylansøgere, der er flygtet fra forfølgelse i Myanmar og har behov for international beskyttelse, og til at yde dem tilstrækkelig beskyttelse, adgang til underhold og andre grundlæggende fornødenheder;

15.   opfordrer indtrængende regeringerne i Kina, Indien og Rusland til at anvende deres betydelige økonomiske og politiske indflydelse over for de burmesiske myndigheder til at skabe væsentlige forbedringer i landet og at holde inde med at forsyne det burmesiske regime med våben og andre strategiske ressourcer;

16.   opfordrer Rådet til at opretholde de restriktive foranstaltninger vendt mod det burmesiske regime, indtil der er sket håndgribelige fremskridt for demokratiseringen; og opfordrer samtidig Rådet til at evaluere effektiviteten af disse restriktive foranstaltninger;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU's højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand, Catherine Ashton, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige udsending for Burma/Myanmar, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling i Burma, regeringerne i ASEAN- og ASEM-medlemsstaterne, regeringerne i Bangladesh og Rusland, ASEM's sekretariat, ASEAN's interparlamentariske Myanmar-gruppe, Daw Aung San Suu Kyi, NLD (Den Nationale Liga for Demokrati), FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's særlige rapportør for menneskerettigheder i Burma/Myanmar.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik