Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0105/2010

Rozpravy :

PV 11/02/2010 - 10.3
CRE 11/02/2010 - 10.3

Hlasovanie :

PV 11/02/2010 - 11.3
CRE 11/02/2010 - 11.3

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0033

Prijaté texty
PDF 131kWORD 54k
Štvrtok, 11. februára 2010 - Štrasburg
Barma
P7_TA(2010)0033RC-B7-0105/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2010 o Barme

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery Rady z 27. apríla 2009 o Barme/Mjanmarsku a na spoločnú pozíciu Rady o obnovení reštriktívnych opatrení voči Barme,

–   so zreteľom na závery Európskej rady – vyhlásenie o Barme/Mjanmarsku z 19. júna 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 11. júna 2009 o úteku karenských civilistov z Barmy/Mjanmarska,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 23. februára 2009 vyzývajúce na dialóg všetkých strán v rámci orgánov a demokratických síl v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 64/238 z 23. decembra 2009 o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie zo 14. mája 2009 o zatknutí Daw Aung San Suu Kyiovej,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu združenia ASEAN z 11. augusta 2009 o Mjanmarsku,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže situácia v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku sa aj naďalej zhoršuje, vyvíja sa čoraz silnejší politický tlak a neustále dochádza k porušovaniu základných slobôd barmského obyvateľstva,

B.   keďže armádne jednotky neprestajne porušujú ľudské práva civilistov v oblastiach etnického konfliktu vrátane protizákonného zabíjania, nútenej práce a sexuálneho násilia,

C.   keďže režim v Barme neustále pokračuje v rozsiahlom a systematickom nútenom nábore detí za vojakov,

D.   keďže podľa správ je v Barme približne 2 177 politických väzňov vrátane 14 novinárov, pričom viac ako 230 budhistických mníchov, ktorí sa v roku 2007 zapojili do protestov, je stále uväznených,

E.   keďže na jeseň tohto roku by sa mali v Barme/Mjanmarsku uskutočniť prvé parlamentné voľby za posledné dve desaťročia,

F.   keďže voľby budú vychádzať z ústavy navrhnutej armádou, ktorej legitímnosť bola všeobecne spochybnená; keďže podľa tejto novej ústavy majú byť voľby v roku 2010 odôvodnením päť desaťročí trvajúceho vojenského režimu a armáde poskytujú 25 % kresiel v parlamente,

G.   keďže nová ústava zakazuje vodkyni Národnej ligy za demokraciu (NLD) a nositeľke Nobelovej ceny za mier Aung San Suu Kyiovej vykonávať akúkoľvek verejnú funkciu; keďže niekoľko opozičných strán a etnických menšinových skupín vyhlásilo, že budú bojkotovať voľby a NLD neprijme ich výsledok, pokiaľ sa predtým neuskutoční dialóg o preskúmaní ústavy,

H.   keďže 28. januára 2010 bol za prácu pre zahraničnú spravodajskú agentúru Demokratický hlas Barmy na 13 rokov väzenia odsúdený Ngwe Soe Lin a na základe podobných obvinení bola 30. decembra 2009 Hla Hla Winová odsúdená na 27 rokov väzenia,

I.   keďže neustále tvrdé zásahy proti politickému odporu treba vnímať ako pokus barmskej junty o zmocnenie sa väčšej kontroly nad médiami pred voľbami plánovanými v tomto roku,

J.   keďže Daw Aung San Suu Kyi bola 11. augusta 2009 odsúdená na tri roky väzenia, pričom tento trest barmské orgány neskôr zmiernili na 18 mesiacov domáceho väzenia; keďže jej právnici podali proti tomuto rozsudku odvolanie na barmský Najvyšší súd; keďže medzinárodné spoločenstvo tento neoprávnený proces a rozsudok voči Daw Aung San Suu Kyiovej všeobecne odsúdilo,

K.   keďže útoky barmskej armády a demokratickej karenskej budhistickej armády (DKBA) v máji 2009 vyhnali tisícky civilistov a odhadom 5000 osôb donútili k úteku do Thajska; keďže existuje vážne riziko, že pri návrate karenských utečencov dôjde k závažnému porušovaniu ich ľudských práv vrátane nútenej práce a znásilňovania vojakmi barmskej armády,

L.   keďže vo východnej Barme je približne pol milióna vnútorne vysídlených osôb, v deviatich táboroch pozdĺž thajsko-barmskej hranice stále žije 140 000 utečencov a viac ako 200 000 príslušníkov rohingyaskej etnickej skupiny sa nachádza v utečeneckých táboroch alebo je roztrúsených na juhovýchode Bangladéša; keďže milióny barmských migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl žijú v Thajsku, Indii, Bangladéši a Malajzii a stávajú sa obeťami obchodovania s ľuďmi,

M.   keďže bangladéšske orgány zodpovedné za vynútiteľnosť práva začali 2. januára 2010 bezprecedentný zásah proti neregistrovaným rohingyaským utečencom, ktorí sa usadili mimo dvoch oficiálnych utečeneckých táborov v oblasti Cox´s Bazar; keďže viac ako 500 príslušníkov tejto etnickej skupiny bolo zatknutých a niekoľko z nich bolo zahnaných späť cez barmskú hranicu, zatiaľ čo ďalší boli obvinení na základe prisťahovaleckých právnych predpisov a uväznení,

N.   keďže viac ako 5000 rohingyaských samousadlíkov v Bangladéši už opustilo svoje domovy a v nádeji nájdenia bezpečia sa zhromaždilo v dočasnom tábore Kutupalong v oblasti Ukhia; keďže ich počet sa v súčasnosti zvýšil odhadom na 30 000 osôb, ktorým sa nedostáva potravinová pomoc a ktorým sa odopiera prístup k živobytiu, pretože by im hrozilo zatknutie, ak by opustili tábor s cieľom hľadať prácu,

1.   dôrazne odsudzuje pokračujúce systematické porušovanie ľudských práv, základných slobôd a demokratických práv obyvateľstva v Barme/Mjanmarsku;

2.   vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávnym súdnym procesom, usvedčením a odsúdením Daw Aung San Suu Kyiovej a žiada jej okamžité a bezpodmienečné prepustenie; požaduje, aby sa jej udelilo právo zúčastniť sa na voľbách;

3.   berie na vedomie rozhodnutie vlády Barmy/Mjanmarska usporiadať voľby a trvá na tom, že za súčasných podmienok ich nemožno považovať sa slobodné a demokratické; kritizuje najmä zákaz Aung San Sui Kyiovej kandidovať;

4.   vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby bezodkladne nadviazala skutočný dialóg s NLD, všetkými ostatnými opozičnými stranami a etnickými skupinami; v tejto súvislosti víta sprostredkovateľské úsilie generálneho tajomníka OSN a jeho osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku;

5.   dôrazne vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby bezodkladne uskutočnila nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie slobodného, čestného a transparentného volebného procesu prístupného pre všetkých, ktorý bude v súlade s medzinárodnými normami, a to aj schválením potrebných volebných zákonov, umožnením účasti všetkých voličov a všetkých politických strán na volebnom procese a súhlasom s prítomnosťou medzinárodných pozorovateľov;

6.   odsudzuje vykonštruované obvinenia, na základe ktorých sú väznení politickí oponenti barmského režimu a disidenti, najmä neprestajný útlak a zastrašovanie budhistických mníchov; naliehavo vyzýva barmské orgány, aby upustili od ďalšieho politicky motivovaného zatýkania, prepustili všetkých politických väzňov vrátane mníchov, a to bezodkladne, bezpodmienečne a s plným obnovením ich politických práv;

7.   odsudzuje obmedzovanie slobody zhromažďovania, združovania, voľného pohybu a prejavu v Barme/Mjanmarsku; naliehavo vyzýva orgány Barmy/Mjanmarska, aby toto obmedzovanie ukončili, a to aj pokiaľ ide o slobodné a nezávislé médiá;

8.   vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcou diskrimináciou, porušovaním ľudských práv, násilím, detskou a nútenou prácou, vysídľovaním a utláčaním mnohých etnických a náboženských skupín a vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby prijala okamžité kroky na zlepšenie situácie v jednotlivých oblastiach;

9.   vyjadruje vážne znepokojenie nad neustálymi praktikami svojvoľného zadržiavania, núteného miznutia, znásilňovania a ďalších foriem sexuálneho násilia, mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania; dôrazne vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby zabezpečila úplné, transparentné, účinné, nestranné a nezávislé preskúmanie všetkých známych prípadov porušenia ľudských práv a aby zodpovedné osoby postavila pred súd a ukončila tak beztrestnosť páchania týchto zločinov;

10.   dôrazne vyzýva barmskú vojenskú juntu, aby okamžite ukončila pokračujúci nábor a využívanie detských vojakov, posilnila opatrenia na zabezpečenie ochrany detí pred ozbrojenými konfliktami a aby spolupracovala s osobitným zástupcom generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch;

11.   dôrazne odsudzuje etnické čistky vlády Barmy/Mjanmarska namierené proti menšinám vrátane tých, ktoré hľadajú útočisko v susedných krajinách;

12.   vyzýva thajskú kráľovskú vládu, aby karenským utečencom utekajúcim pred násilím v Barme/Mjanmarsku naďalej poskytovala prístrešie a ochranu a aby spolupracovala s úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov, Thajsko-barmským hraničným združením (Thai Burma Border Consortium) a medzinárodným spoločenstvom pri hľadaní alternatívneho riešenia, ktoré 3 000 karenským utečencom poskytne bezpečie;

13.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na neprestávajúci konflikt na thajsko-barmskej hranici v roku 2010 naďalej poskytovala utečencom v tejto oblasti pomoc prostredníctvom Úradu Spoločenstva pre humanitárnu pomoc;

14.   víta skutočnosť, že bangladéšska vláda povoľuje vyšetrovaciu misiu jeho juhoázijskej delegácie s cieľom preskúmať situáciu rohingyaského obyvateľstva v oblastiach Cox´s Bazar a Bandarban na budúci týždeň a vyzýva bangladéšsku vládu, aby uznala, že neregistrovaní rohyngyaskí obyvatelia sú žiadateľmi o azyl bez štátnej príslušnosti, ktorí ušli pred prenasledovaním v Barme/Mjanmarsku a potrebujú medzinárodnú ochranu, a aby im poskytla primeranú ochranu, prístup k živobytiu a iné základné služby;

15.   naliehavo vyzýva vlády Číny, Indie a Ruska, aby využili svoj hospodársky a politický vplyv na orgány Barmy/Mjanmarska v záujme dosiahnutia podstatného zlepšenia situácie v krajine a aby barmskému režimu prestali dodávať zbrane a iné strategické zdroje;

16.   vyzýva Radu, aby proti barmskému režimu zachovala reštriktívne opatrenia, pokiaľ nedosiahne konkrétny pokrok v demokratizácii; zároveň ju vyzýva, aby posúdila účinnosť týchto opatrení;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisii Catherine Ashtonovej, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému vyslancovi EÚ pre Barmu/Mjanmarsko, barmskej Štátnej rade pre mier a rozvoj, vládam členských krajín združenia ASEAN a združenia ASEM, vládam Bangladéša a Ruska, sekretariátu združenia ASEM, Medziparlamentnému výboru združenia ASEAN pre Mjanmarsko, pani Daw Aung San Suu Kyiovej, Národnej lige za demokraciu, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia