Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2525(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0116/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0035

Elfogadott szövegek
PDF 222kWORD 65k
2010. február 25., Csütörtök - Brüsszel
Az ukrajnai helyzet
P7_TA(2010)0035RC-B7-0116/2010

Az Európai Parlament 2010. február 25-i állásfoglalása az ukrajnai helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Prágában 2009. május 7-én közzétett, a keleti partnerségről szóló közös nyilatkozatra,

–   tekintettel a az Európai Unió és Ukrajna közötti parlamenti együttműködéssel foglalkozó, 2009. október 26–27-én ülésező bizottság nyilatkozatára és ajánlásaira,

–   tekintettel arra, hogy Ukrajna 2008 márciusa óta tagja a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO),

–   tekintettel Ukrajnának az Energiaközösséget létrehozó szerződéshez történő csatlakozására, melyet az Energiaközösséget létrehozó szerződés 2009 decemberében Zágrábban tartott miniszteri tanácsa hagyott jóvá,

–   tekintettel az Európai Unió és Ukrajna között 1998. március 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra, továbbá a partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lépő társulási megállapodásról szóló folyamatban lévő tárgyalásokra,

–   tekintettel az EU–Ukrajna Együttműködési Tanács által 2009 júniusában jóváhagyott, az EU–Ukrajna cselekvési tervet felváltó EU–Ukrajna társulási menetrendre,

–   tekintettel az Európai Közösség és Ukrajna között 2007 június 18-án aláírt és 2008. január 1-jén hatályba lépett vízumkönnyítési megállapodásra és az EU és Ukrajna között 2008 októberében indított, a vízumkérdésről szóló párbeszédre,

–   tekintettel a regionális politikáról és az ukrán regionális fejlesztési és építésügyi minisztérium, valamint az Európai Bizottság közötti regionális együttműködésről szóló párbeszéd létrehozásával kapcsolatos, 2009. július 22-én aláírt egyetértési megállapodásra,

–   tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel az energia terén az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködésről szóló, 2005. december 1-jén aláírt egyetértési megállapodásra,

–   tekintettel a 2009. március 23-án megrendezett, a gázátviteli rendszer korszerűsítéséről szóló közös EU–Ukrajna nemzetközi befektetői konferencia által elfogadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel a Naftogaz és a Gazprom között az olajellátás 2010-ben érvényes tranzitdíjairól szóló, 2009 decemberében megkötött megállapodásra,

–   tekintettel az ukrajnai elnökválasztások eredményére, amelyek első fordulóját 2010. január 17-én, a második fordulóját 2010. február 7-én tartották,

–   tekintettel a 2010. január 17-i és február 7-i elnökválasztásokat megfigyelő EBESZ/ODHIR misszió kijelentéseire, mely megállapította, hogy a legtöbb nemzetközi előírást betartották,

–   tekintettel Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2010. február 8-án az ukrajnai elnökválasztásokról tett nyilatkozatára,

–   tekintettel arra, hogy 2010. február 3-án a Verhovna Rada az ukrán választási törvény módosítását az utolsó pillanatban, az elnökválasztások második fordulója előtt elfogadta,

–   tekintettel az Ukrajnára vonatkozó 2011–2013 közötti nemzeti indikatív programra,

–   tekintettel a nemrégiben tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozó eredményeire, többek között arra, hogy a 2008-ban Párizsban tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozón az Európai Unió országaival közös értékeket valló és közös történelmi múlttal rendelkező európai országnak ismerték el Ukrajnát, valamint a 2009. december 4-én Kijevben tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozóra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel Ukrajna az EU stratégiai fontosságú szomszédja; mivel az ország nagysága, erőforrásai, lakossága, valamint földrajzi fekvése miatt Ukrajna különleges helyet foglal el Európában, és kulcsfontosságú regionális szereplőnek tekinthető,

B.   mivel Ukrajna európai állam, és az Európai Unióról szóló Szerződés 49. cikke értelmében a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tisztelete, valamint a jogállamiság mellett elkötelezett többi európai államhoz hasonlóan csatlakozási kérelmet nyújthat be az EU-hoz,

C.   mivel az elnökválasztásokat megfigyelő EBESZ/ODHIR misszió következtetései értelmében a választásokon a legtöbb nemzetközi előírást betartották,

D.   mivel az, hogy a 2010. január 17-én és február 7-én megtartott elnökválasztások szabályosan zajlottak le, tiszteletben tartva a polgári és politikai jogokat – köztük a gyülekezési, egyesülési és véleménynyilvánítási szabadságot – azt mutatja, hogy Ukrajna képes szabad és tisztességes választások lebonyolítására,

E.   mivel annak ellenére, hogy nem kormányzati szervezetek hivatalosan nem figyelhették meg a választásokat, a hazai és külföldi megfigyelők jelenléte jelentősen növelte az átláthatóságot a választási folyamat során és a választás napján,

F.   mivel Tyimosenko miniszterelnök fellebbezését követően Ukrajna legfelső közigazgatási bírósága 2010. február 17-én felfüggesztette az elnökválasztás eredményeit megállapító és Victor Janukovicsot elnöknek elismerő központi választási bizottsági határozatot, továbbá mivel a miniszterelnök 2010. február 20-án visszavonta fellebbezését elismerve, hogy a bíróság nem fog igazat adni neki,

G.   mivel a második forduló kampányhangulatát kedvezőtlenül befolyásolták a csalással kapcsolatos kölcsönös vádaskodások és a választási törvény utolsó pillanatban történő módosításai,

H.   mivel nem lehet eltekinteni attól, hogy Ukrajna megélte a szovjet elnyomást, és nagy utat tett meg annak érdekében, hogy megszabaduljon ennek negatív örökségétől,

I.   mivel a Parlament fő külpolitikai célkitűzéseinek egyike az európai szomszédsági politika megerősítése és támogatása, amelynek célja az érintett országok, illetve az EU és annak tagállamai közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítése,

J.   mivel kialakulóban van a keleti partnerség; mivel a Parlament elvárja az új ukrajnai hatóságoktól, hogy célkitűzései megvalósítása érdekében dolgozzanak; mivel a keleti partnerség csak akkor lehet sikeres és járulhat hozzá valamennyi keleti szomszéd, többek között Ukrajna békés fejlődéséhez, stabilitásához és jólétéhez, ha gyakorlati és hiteles projekteken alapul, és megfelelő támogatással rendelkezik,

K.   mivel az EU támogatja a stabil és demokratikus Ukrajnát, amely tiszteletben tartja a szociális piacgazdaság, a jogállamiság elvét, az emberi jogokat és a kisebbségek védelmét, valamint biztosítja az alapvető jogokat, mivel Ukrajna belpolitikai stabilitása és belső reformra való összpontosítása az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok további fejlesztésének előfeltétele,

L.   mivel a narancsos forradalom óta Ukrajna sajnálatos módon több mint öt évet vesztett, hogy megfelelően kezelje az alkotmánnyal és az intézményrendszerrel kapcsolatos legfontosabb hiányosságait, különösen az elnöki és a miniszterelnöki hatáskörök ütközésének megszüntetését; mivel ennek következtében a köz-, a gazdasági és a szociális szférában a fontos reformprojektek késedelmet szenvedtek, végrehajtásuk hiányos volt vagy egyáltalán nem kerültek bevezetésre,

M.   mivel, függetlenül az elnökválasztások eredményétől, Ukrajnának el kell kezdenie az alkotmányos reformok végrehajtását annak érdekében, hogy a fékek és ellensúlyok életképes és hatékony rendszerét hozza létre, amelyben világosan meghatározott az elnök, a miniszteri kabinetek és a Verhovna Rada közötti hatáskörmegosztás,

N.   mivel az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok jelentősen fejlődtek az elmúlt évek során általában is, de elsősorban a kül- és biztonságpolitika, a kereskedelmi, pénzügyi és gazdasági ügyek terén; mivel nem történt kellő előrelépés az energiaügy és a környezetvédelem területén,

O.   mivel Ukrajnának a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozása fontos lépésnek számít a nemzetközi és európai gazdasági szabályok, valamint az EU-val létrejött megerősített kereskedelmi kapcsolatok Ukrajna általi elfogadásában, és felgyorsítja a társulási megállapodás szerves részét képező, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezet (DCFTA) létrehozásáról szóló tárgyalásokat,

P.   mivel Ukrajnának az Energiaközösséget létrehozó szerződéshez történő csatlakozása valamennyi fél számára nagy jelentőséggel bír,

Q.   mivel az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a reformfolyamat eszközeként kell szolgálnia, és határozottabb szerepet kell biztosítania a civil társadalomnak,

1.   üdvözli, hogy a választásokat megfigyelő nemzetközi misszió ukrajnai elnökválasztásokról szóló jelentése megállapítja, hogy az előző választásokkal összehasonlítva jelentős haladás történt, és a legutóbbi választások megfeleltek az EBESZ és az EU szabad és tisztességes választásokra vonatkozó legtöbb előírásának;

2.   üdvözli az EBESZ/ODHIR választásokat megfigyelő missziójának arról szóló kijelentését, miszerint tiszteletben tartották a polgári és politikai jogokat, beleértve a gyülekezési, az egyesülési és a pluralista médiakörnyezetben megvalósuló véleménynyilvánítási szabadságot;

3.   üdvözli a viszonylag magas részvételi arányt, amely jelzi az ukrán polgárok aktív részvételét az ország által követendő útirány meghatározásában; üdvözli, hogy a választáson számos különböző, alternatív politikai nézeteket képviselő jelölt indult, valódi választási lehetőséget kínálva a választópolgároknak;

4.   sajnálja, hogy a választásokra vonatkozó szabályok továbbra is vita tárgyát képezik, és rámutat arra, hogy a 2009 augusztusában módosított jelenlegi választási törvényt az EBESZ/ODHIR a korábbi szabályozáshoz képest visszalépésnek tekinti, amely tisztázatlan és hiányos jogi keretet eredményezett; sajnálatának ad hangot, amiért a Verhovna Rada mindössze néhány nappal a második forduló előtt elfogadta az elnökválasztási törvényre vonatkozó, a Régiók Pártja által benyújtott rendkívül vitatott módosításokat; ezért arra ösztönzi az ukrajnai hatóságokat, hogy vizsgálják felül és egészítsék ki az ország választásokra vonatkozó szabályozását; nagyobb átláthatóságot sürget a jelöltek és a politikai pártok finanszírozása terén, és átláthatóbb kampányfinanszírozást kér a választásokat megelőző időszakokban;

5.   bár elismeri, hogy Ukrajna ratifikálta az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, felhívja az ukrajnai hatóságokat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket az ukrajnai kisebbségi közösségek megszólítása érdekében, tovább integrálván e közösségeket az ország politikai fejlődésébe, és megfelelő módon előmozdítván a kisebbségi nyelven történő oktatáshoz való jogot;

6.   elismeri, hogy Ukrajnának mint európai országnak az Európai Unió országaival közös a történelme, és hogy azokkal közös értékeket vall, valamint elismeri Ukrajna európai törekvéseit;

7.   elvárja az ukrán politikusoktól annak elismerését, hogy szükség van a politikai és gazdasági stabilizációra, különösen az alkotmány reformján, a jogállamiság megszilárdításán és a korrupció újult erővel történő leküzdésén, illetve az üzleti és befektetési környezet javításán keresztül;

8.   hangsúlyozza az Ukrajna és az Európai Unió közötti energiaügyi együttműködés megerősítésének jelentőségét, és felhív az EU és Ukrajna közötti további megállapodások megkötésére azzal a céllal, hogy biztosítsák mindkét fél számára az energiaellátás biztonságát, beleértve a megbízható kőolaj- és földgáz-továbbítási rendszer létrehozását;

9.   felhívja Ukrajnát, hogy teljes mértékben hajtsa végre és ratifikálja az Energiaközösséget létrehozó szerződéshez történő csatlakozását, és sürgősen fogadjon el egy új, az EU 2003/55/EK irányelvének megfelelő gáztörvényt;

10.   hangsúlyozza, hogy bár történt előrehaladás, a jelenlegi vízumkönnyítési megállapodást a hosszú távú célkitűzésekre figyelemmel felül kell vizsgálni, és felhívja a Tanácsot, hogy bízza meg a Bizottságot ezen egyezmény ukrajnai hatóságokkal közösen történő felülvizsgálatára az Ukrajnának biztosítandó vízummentes utazás menetrendjének – amely köztes célként magában foglalja a meglévő vízumdíjak eltörlését is – kidolgozása érdekében;

11.   kéri, hogy a Bizottság a tagállamokkal és Ukrajnával együtt dolgozzon ki speciális intézkedéseket, amelyeknek bevezetésére a 2012. évi európai labdarúgó-bajnokság kapcsán kerül sor a jegytulajdonosok utazásának megkönnyítése érdekében;

12.   üdvözli, hogy Ukrajna aktívan támogatja a keleti partnerséget és az Euronest Parlamenti Közgyűlést, és elkötelezett az iránt, hogy fokozza erőfeszítéseit a nagyobb demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása és az alapvető szabadságok, továbbá a szociális piacgazdaság, a fenntartható fejlődés és a felelősségteljes kormányzás biztosítása érdekében;

13.   támogatja a keleti partnerség úttörő kezdeményezéseit, különösen az integrált határigazgatásra, az energiaügyre, a szabadkereskedelemre és az átfogó intézményfejlesztésre vonatkozó kezdeményezéseket;

14.   elvárja, hogy Ukrajna újból kinyilvánítsa és megerősítse az ország európai integrációja, valamint az EU-val a szomszédsági területeken történő szoros együttműködése iránti elkötelezettségét, a keleti partnerség és a fekete-tengeri együttműködési politika keretében;

15.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak megerősítésére, hogy az EU kész a keleti partnerség és az EU és Ukrajna közötti társulási menetrend által javasolt eszközökön keresztül segíteni Ukrajnát ebben az irányban; felhívja a Bizottságot, hogy a 2011–2013-as nemzeti indikatív programot hozza szorosan összhangba társulási menetrenddel;

16.   hangsúlyozza, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásnak biztosítania kell Ukrajna fokozatos integrációját az EU belső piacába, beleértve a négy szabadságnak az országra történő kiterjesztését is;

17.   üdvözli azt a szándékot, hogy hozzák létre az Európai Befektetési Bank (EIB) képviseletét Kijevben, és hangsúlyozza az EIB-szerepvállalás további kiterjesztésének jelentőségét Ukrajnában;

18.   hangsúlyozza a fiatalok és diákok cseréjével kapcsolatos együttműködés megerősítésének és ösztöndíjprogramok létrehozásának fontosságát, amely lehetővé teszi az ukránok számára az Európai Unió és tagállamai megismerését;

19.   kéri valamennyi szomszédos országot, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az ukrán állam demokratikus rendszerét, és tartózkodjanak bármiféle, az Ukrajna által a politikai, társadalmi és gazdasági fejlődésével kapcsolatos, demokratikus úton meghozott döntéseknek visszavonására irányuló nyomásgyakorlástól vagy beavatkozástól;

20.   rendkívül helyteleníti Viktor Juscsenkó, távozó ukrán elnök döntését, mely szerint az „Ukrajna nemzeti hőse” címet adományozva poszthumusz elismerésben részesítette Sztepan Banderát, az ukrán nacionalisták szervezete vezetőjét, aki együttműködött a fasiszta Németországgal; reméli e tekintetben, hogy az új ukrán vezetés újra megvizsgálja az ilyen döntéseket, és folytatni fogja az európai értékek iránti elkötelezettségét;

21.   kéri a Bizottságot, hogy nyújtson kellő technikai segítséget ahhoz, hogy Ukrajna villamosenergia-hálózatának energiahatékonysága gyökeresen javuljon, és fokozza a gázágazat reformjával kapcsolatos együttműködést az európai uniós normákkal való összhang biztosítására; kéri, hogy az EU következetesen támogassa az energiafogyasztás csökkentésére és az energiahatékonyság növelésére irányuló ukrán stratégiát, amely a gázzal kapcsolatos kiadások és az EU energiaimporttól való függősége csökkentésének legjobb módja;

22.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Ukrajna kormányának és parlamentjének, valamint az Európa Tanács, az EBESZ és a NATO Parlamenti Közgyűléseinek.

(1) HL L 310., 2006.11.9., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat