Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0120(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0009/2010

Indgivne tekster :

A7-0009/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2010 - 6.5
CRE 09/03/2010 - 6.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0045

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 33k
Tirsdag den 9. marts 2010 - Strasbourg
Tillægsprotokol til overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening ***
P7_TA(2010)0045A7-0009/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. marts 2010 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af tillægsprotokollen til overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening (KOM(2009)0436 - C7-0163/2009 - 2009/0120(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0436),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, samt artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0163/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 196, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0009/2010),

1.   godkender indgåelsen af tillægsprotokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik