Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0120(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0009/2010

Ingivna texter :

A7-0009/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2010 - 6.5
CRE 09/03/2010 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0045

Antagna texter
PDF 192kWORD 30k
Tisdagen den 9 mars 2010 - Strasbourg
Tilläggsprotokoll till samarbetsavtalet om skydd av Nordostatlantens kuster och vatten mot föroreningar ***
P7_TA(2010)0045A7-0009/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2010 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av tilläggsprotokollet till samarbetsavtalet om skydd av Nordostatlantens kuster och vatten mot föroreningar (KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0436),

–   med beaktande av artiklarna 175.1 och 300.2, första stycket och artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0163/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 196.2 och 218.6, andra stycket, led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0009/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av tilläggsprotokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy