Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2573(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0134/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2010 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0055

Priimti tekstai
PDF 277kWORD 51k
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - Strasbūras
Pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėtis Baltarusijoje
P7_TA(2010)0055RC-B7-0134/2010

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėties Baltarusijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje, ypač į 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją(1),

–   atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 2009 m. lapkričio 17 d. susitikimo išvadas dėl Baltarusijos, kuriomis vadovaujantis ir toliau laikinai netaikomos sankcijos, pagal kurias draudžiama išduoti vizas tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, įskaitant prezidentą Aleksandrą Lukašenką, ir iki 2010 m. spalio mėn. pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymo laikas,

–   atsižvelgdamas į 2996-osios Užsienio reikalų tarybos susitikimo 2010 m. vasario 22 d. rezultatus ir į Vyriausiosios įgaliotinės C. Ashton 2010 m. vasario 16 d. pareiškimus dėl Baltarusijos lenkų sąjungos padėties,

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2009 m. kovo 19 d. posėdyje paskelbtą deklaraciją dėl Rytų partnerystės ir į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. vasario 1 d. Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją,

–   atsižvelgdamas į tarptautinius su tautinių mažumų teisėmis susijusius principus ir standartus, ypač nurodytus tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose, pvz., 1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkio baigiamajame akte (1 dalies VII punktas), 1990 m. birželio 29 d. Kopenhagoje įvykusio susitikimo žmogiškosios dimensijos klausimais dokumente ir 1990 m. lapkričio 21 d. Paryžiaus chartijoje naujajai Europai,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamente 2010 m. vasario 24 d. surengtus debatus Baltarusijos tema ir į Europos Parlamento ad-hoc delegacijos vizitą Baltarusijoje 2010 m. vasario 25–27 d. bei į jos išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi 2010 m. vasario 15 d. Baltarusijoje buvo suimta 40 aktyvistų, kurių dauguma – Baltarusijos lenkų sąjungos (BLS) nariai, įskaitant Andželiką Borys (BLS pirmininkė), Igorį Bancerį (BLS atstovą spaudai), Mieczyslawą Jaskiewiczių (BLS pirmininkės pavaduotojas), Andrzejų Poczobutą (BLS tarybos pirmininkas) ir opozicinės Jungtinės piliečių partijos pirmininką Anatolį Lebedzką, siekiant neleisti jiems dalyvauti teismo posėdyje dėl Ivenčiaus Lenkų namų; kadangi vasario 20 d. visi aktyvistai buvo paleisti,

B.   kadangi valdžios institucijos nepripažįsta Baltarusijos lenkų sąjungos, kuriai pirmininkauja du kartus – 2005 m. ir 2009 m. – demokratiškai išrinkta Andželika Borys, o nuo 2005 m. ši sąjunga nuolat persekiojama ir puolama, ir kadangi BLS nariai nuolat kaltinami neteisėta veikla ir traukiami baudžiamojon atsakomybėn,

C.   kadangi Baltarusijos valdžios institucijos panaudojo milicijos pajėgas prieš BLS narius 2005 m. Gardine ir 2010 m. Ivenčiuje,

D.   kadangi Baltarusijos valdžios institucijos sutrukdė dalyvauti teismo posėdyje BLS atstovams, kurie buvo pakviesti atvykti į teismo posėdį kaip Teresos Sobol, BLS vietos skyriaus Ivenčiuje pirmininkės, liudininkai,

E.   kadangi Andželikos Borys vadovaujamos Lenkų sąjungos, didžiausios NVO Baltarusijoje, diskriminacija atspindi, kaip Baltarusijoje apskritai traktuojama pilietinė visuomenė ir demokratinė opozicija,

F.   kadangi Gardine įsteigtai Andželikos Borys vadovaujamai įmonei „Polonica“, kuri yra vienintelis BLS finansavimo šaltinis, buvo skirta 71 milijono rublių bauda dėl tariamų mokesčių įstatymų pažeidimų ir dabar įmonei gresia bankrotas,

G.   kadangi Baltarusijos valdžios institucijų nuomone, teisėtas Lenkų sąjungos pirmininkas yra Stanislaw Siemaszko, todėl jos skelbia remiančios jo vadovaujamą organizaciją, kuri, lenkų bendruomenės nuomone, yra neteisėta,

H.   kadangi Europos institucijų atstovai, įskaitant Europos Parlamento Pirmininką Jerzy Buzeką, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienę C. Ashton, už vidaus reikalus atsakingą Komisijos narę Cecilią Malström, taip pat Lenkijos parlamentas ir Prancūzijos užsienio reikalų ministerija išreiškė susirūpinimą dėl pastarųjų Baltarusijos valdžios institucijų veiksmų prieš BLS ir pasmerkė milicijos pajėgų naudojimą prieš BLS narius,

I.   kadangi Baltarusijos valdžios institucijų veiksmai prieštarauja tautinių mažumų apsaugos tarptautiniams standartams, kurie, inter alia, nustatyti 1995 m. vasario 1 d. Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijoje, o Baltarusija imasi vis daugiau veiksmų, nukreiptų prieš narystę minėtoje organizacijoje,

J.   kadangi Prahoje vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendros deklaracijos, kurią pasirašė ir Baltarusija, 1 dalyje nurodoma, kad „Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai susitaria, kad Rytų partnerystė bus grindžiama įsipareigojimais laikytis tarptautinės teisės principų ir pagrindinių vertybių, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms“,

K.   kadangi Europos Vadovų Taryba 2009 m. lapkričio 17 d. išvadose pripažįsta, jog atsivėrė naujos galimybės ES ir Baltarusijos dialogui ir glaudesniam bendradarbiavimui siekiant tikros pažangos demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms srityse, ir taip pat patvirtina esanti pasirengusi stiprinti Europos Sąjungos santykius su Baltarusija, jei ši toliau darys pažangą demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės kūrimo srityse, ir padėti jai siekti šių tikslų,

1.   išreiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai įvykusių pilietinės visuomenės narių, ypač Lenkų sąjungos narių, žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijos Respublikoje ir išreikia solidarumą su piliečiais, kurie negali naudotis visomis savo pilietinėmis teisėmis;

2.   smerkia policijos veiksmus ir teisminius ieškinius prieš Lenkų sąjungą ir bet kokius Baltarusijos valdžios institucijų bandymus prievarta paskirti naują lenkų bendruomenės vadovą; reikalauja, kad Baltarusijos valdžios institucijos vėl įteisintų Andželikos Borys vadovaujamą Baltarusijos lenkų sąjungą (BLS) ir užtikrintų, kad BLS nekilnojamasis turtas būtų grąžintas jai laiku;

3.   pakartoja, kad domisi atviru ir struktūriniu dialogu su Baltarusija, jei demokratizavus politinę sistemą Baltarusijoje bus pasiekta konkrečių rezultatų, užtikrinama pagarba žmogaus teisėms ir kuriama teisinė valstybė;

4.   ragina Baltarusiją laikytis savo ESBO ir tarptautinių įsipareigojimų dėl jos tautinių mažumų teisių apsaugos ir pagarbos joms skatinimo; kartu ragina valdžios institucijas gerinti pilietinės visuomenės veiklos sąlygas, ypač atsižvelgiant į žodžio ir susirinkimų laisvę, nepriklausomos žiniasklaidos padėtį, įskaitant interneto prieigą, ir NVO registravimą, siekiant pasirengti 2010 m. balandžio 25 d. vyksiantiems savivaldybių rinkimams ir siekiant sudaryti sąlygas laisvų ir teisingų rinkimų procesui;

5.   primena, kad neseniai priimtose rezoliucijose, visų pirma 2009 m. sausio 15 d. ir gruodžio 17 d. rezoliucijose, ragino užtikrinti žodžio ir susirinkimų laisvę, politinių partijų, pvz., Baltarusijos krikščionių demokratų, registracijos laisvę ir tikėjimo laisvę bei sudaryti palankias sąlygas pilietinės visuomenės organizacijoms, NVO (Žmogaus teisių centras „Viasna“) ir nepriklausomai žiniasklaidai Baltarusijoje veikti;

6.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas išlaisvinti politinius aktyvistus, pvz., Andrejų Bandarenką, sąžinės kalinius, pvz., Ivaną Mikhailau ir Aristyomą Dubskį, panaikinti pilietinės visuomenės veikėjams, pvz., Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo dalyvei Tatianai Shaputsko, taikomas ribojamąsias priemones ir netaikyti priemonių, kuriomis siekiama kontroliuoti baltarusiškų interneto svetainių turinį;

7.   pabrėžia, kad ES ir Baltarusijos dialogas gali būti naudingas abiem pusėms, ir mano, jog Baltarusija gali būti remiama, kad galėtų maksimaliai pasinaudoti Rytų partnerystės privalumais ir visų pirma kuo veiksmingiau naudotų lėšas, kurios pagal šią programą paskirtos infrastruktūros, energetikos ir socialiniams projektams, taip pat vykdant kitas ES priemones ir politiką, jei Baltarusijos valdžios institucijos įsipareigos užtikrinti tikrus pokyčius laisvės, demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, visų pirma, tautinių mažumų teisėms, srityse;

8.   primena, kad Europos Sąjunga jau pademonstravo didelį atvirumą bendradarbiauti su Baltarusija, pasireiškiantį taip pat tuo, kad Baltarusija buvo įtraukta į Rytų Europos partnerystės iniciatyvą; primena, kad šio bendradarbiavimo sėkmė priklauso nuo Baltarusijos vyriausybės pažangos demokratizacijos ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumų teises, srityje;

9.   pabrėžia, kad jei Baltarusijos valdžios institucijos gerbs pagrindines žmogaus teises ir laikysis demokratijos kriterijų, Baltarusija galės:

   pasinaudoti ES ir Baltarusijos partnerytės ir bendradarbiavimo sutarties sudarymu ir ratifikavimu,
   veiksmingai pasinaudoti ES finansinėmis priemonėmis, pvz., Europos investicijų banko (EIB) priemonėmis ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemone (EKPP),
   pasinaudoti tuo, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) finansavimo projektai būtų taikomi ir Baltarusijoje bei apimtų ir valstybines įmones,
   pasinaudoti tuo, kad bendrųjų tarifų lengvatų sistema (GSP+) būtų vėl taikoma Baltarusijai,
   gauti kitą Tarptautinio valiutos fondo (TVF) stabilizavimo paskolos dalį,
   atnaujinti derybas dėl Baltarusijos įstojimo į PPO,
   pasinaudoti parama, kad Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa apimtų ir Baltarusiją;

10.   didelę svarbą skiria politinio ir pilietinio gyvenimo Baltarusijoje liberalizavimui ir pabrėžia, kad jei ir toliau bus pažeidinėjamos žmogaus teisės Baltarusijoje, tai gali paskatinti ES ne tik peržiūrėti savo poziciją Baltarusijos atžvilgiu, bet ir vėl numatyti sankcijas;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0117.

Teisinė informacija - Privatumo politika