Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2198(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0026/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0026/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.10
CRE 10/03/2010 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0061

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 529kWORD 164k
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας
P7_TA(2010)0061A7-0026/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (2009/2198(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα πρωτόκολλα 10 και 11,

–   έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας (ΕΣΑ) με τίτλο «Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για την εφαρμογή της ΕΣΑ με τίτλο «Διασφάλιση της ασφάλειας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) των 9 Δεκεμβρίου 2008 και 16 Ιουνίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα ΕΠΑΑ και την δήλωση με τίτλο «10 έτη της ΕΠΑΑ: προκλήσεις και ευκαιρίες», που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του γι« αυτό το θέμα, ιδίως της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας(1), της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ(2), της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας και της ΕΠΑΑ(3), και της 19ης Φεβρουαρίου 2009 για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας και την ΕΠΑΑ(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το ρόλο του ΝΑΤΟ στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με μια πολιτική λύση στο πρόβλημα της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας(6),

–   έχοντας υπόψη την ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις της Kένυας και της Δημοκρατίας των Σεϊχελλών, σχετικά με τη μεταφορά σε αυτές τις χώρες υπόπτων πειρατείας και ένοπλων ληστών που συνελήφθησαν από την EUNAVFOR στη ζώνη των επιχειρήσεων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της σύστασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εξωτερική Δράση(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0026/2010),

Ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας: μια σφαιρική προσέγγιση

1.   υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας (ΕΣΑ) και η έκθεσή σχετικά με την εφαρμογή αυτής υπογραμμίζουν τις μείζονες απειλές και προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση:

   διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής,
   τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα,
   περιφερειακές συγκρούσεις,
   κατάρρευση του κράτους,
   θαλάσσια πειρατεία,
   μικρά και ελαφρά όπλα, βόμβες θρυμματισμού και νάρκες ξηράς,
   ενεργειακή ασφάλεια,
   επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και φυσικές καταστροφές,
   κυβερνασφάλεια,
   φτώχεια·

2.   υπογραμμίζει ότι μέσω της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), η Ένωση ενεργεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και απειλές που παρουσιάζονται στην ΕΣΑ, συμβάλλοντας κατ« αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών·

3.   υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία μέσω μιας ισχυρής και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, κατά τρόπο που να διαφυλάττεται η ειρήνη, να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις, να ενισχύεται η διεθνής ασφάλεια, να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ιδίων της των πολιτών και των πολιτών που αφορούν οι αποστολές της ΚΠΑΑ, να προστατεύονται τα συμφέροντά της παγκοσμίως, να υποστηρίζονται οι θεμελιώδεις αξίες της, συμβάλλοντας παράλληλα στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού πολυμερισμού για τη στήριξη του διεθνούς δικαίου και προωθώντας το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στον πλανήτη, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της ΣΕΕ σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα εξωτερικά σύνορα·

4.   υπογραμμίζει ότι την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο φέρει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και επαναλαμβάνει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ΟΗΕ προκειμένου να καταστεί πιο ικανός όσον αφορά τη διεκπεραίωση του ρόλου του και την παροχή αποτελεσματικών λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις και απειλές·

5.   αναγνωρίζει την ανάγκη για την Ένωση να επιδιώξει αυτούς του στόχους, τόσο ενισχύοντας την ίδια της τη θεσμική ικανότητα για ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις όσο και μέσω της πολυμερούς συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς - ιδίως τον ΟΗΕ - και περιφερειακές οργανώσεις - ιδίως τον ΟΟΣΑ και την Αφρικανική Ένωση - και αυτό με σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

6.   επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ανάπτυξη από την Ένωση μιας ολοκληρωμένης και προορατικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των απειλών και προκλήσεων, που συνίσταται σε μια συνέργεια των διαφόρων μέσων δράσης - τόσο πολιτικών όσο και στρατιωτικών -, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης συγκρούσεων, της διαχείρισης κρίσεων, της χρηματοδοτικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, των διπλωματικών μέσων, των μέσων εμπορικής πολιτικής και της διεύρυνσης, τα οποία διαθέτει η Ένωση και τα κράτη μέλη της· υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός των πολιτικοστρατιωτικών αυτών μέσων αποδίδει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στην πολιτική της Ένωσης για τη διαχείριση των κρίσεων·

7.   καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη να συντονίσουν πιο αποτελεσματικά τις εθνικές στρατηγικές και τα μέσα δράσης τους με αυτά της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή, αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη επίπτωση και ορατότητα επιτόπου·

8.   υποστηρίζει, σε συνδυασμό με τη δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την επιδίωξη της προσέγγισης που στηρίζεται στη στρατηγική της ΕΕ κατά της τρομοκρατίας και στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ιδίως όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου για τους σκοπούς της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης· προτείνει να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά με την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θύματα·

9.   αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι κρίσιμη για τη λειτουργία των κρατών μελών της ΕΕ και κατά συνέπεια ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά σε αυτό το στοιχείο της πολιτικής ασφαλείας·

10.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των απειλών του κυβερνοχώρου· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε ανάλυση των προκλήσεων που αφορούν τον κυβερνοχώρο και στη λήψη μέτρων για μια αποτελεσματική και συντονισμένη αντιμετώπιση αυτών των απειλών βάσει βέλτιστων πρακτικών, τα οποία μελλοντικά θα οδηγήσουν σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας στον κυβερνοχώρο·

11.   επαναλαμβάνει τη σύστασή του για τακτική αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας, ανά πενταετία, η οποία να εκπονείται κατά την έναρξη της εκάστοτε κοινοβουλευτικής περιόδου και κατόπιν των δεουσών διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.   υπογραμμίζει ότι μια «Λευκή Βίβλος», που επιτρέπει την πρόκληση μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης, θα ενίσχυε την ορατότητα της ΚΠΑΑ και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μέσω ενός καλύτερου καθορισμού των στόχων και συμφερόντων ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης σε σχέση με τα διαθέσιμα μέσα και πόρους, και κατά συνέπεια καθιστώντας αποτελεσματικότερη και πλέον συγκεκριμένη την εφαρμογή της ΕΣΑ καθώς και το σχεδιασμό και τη διενέργεια των πράξεων διαχείρισης των κρίσεων της Ένωσης·

Συνθήκη της Λισαβόνας και δομές της Κοινής Πολικής Ασφάλειας και Άμυνας

13.   καλεί το Συμβούλιο να πραγματοποιήσει το 2010 ουσιαστική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας που αφορούν την ΚΠΑΑ, ιδίως:

   α. τη ρήτρα αμοιβαίας αρωγής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης στο έδαφος ενός κράτους μέλους,
   β. τη ρήτρα αλληλεγγύης σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ή καταστροφής, φυσικής ή ανθρώπινης προέλευσης,
   γ. το ρόλο της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, υποστηριζόμενη από την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης (ΕΥΕΔ) που περιλαμβάνει κατά τρόπο ολοκληρωμένο τις δομές πρόληψης των συγκρούσεων, στρατιωτικής και μη διαχείρισης κρίσεων και οικοδόμησης της ειρήνης,
   δ. την επέκταση των αποστολών που ανατίθενται στην ΚΠΑΑ,
   ε. τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για τα κράτη μέλη που πληρούν πλέον υψηλά κριτήρια στρατιωτικών ικανοτήτων και τα οποία έχουν αναλάβει σχετικά πλέον δεσμευτικές υποχρεώσεις ενόψει των πλέον απαιτητικών αποστολών, καθώς και ενισχυμένη συνεργασία,
   στ. την καθιέρωση ενός ταμείου εκκίνησης για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων·

14.   καλεί, κατόπιν της εισαγωγής της ρήτρας αμοιβαίας αρωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να θέσουν τέρμα στη Συνθήκη των Βρυξελλών που τροποποιήθηκε το 1954 συμπεριλαμβανομένης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ΔΕΕ·

15.   καλεί, κατόπιν της εισαγωγής μιας ρήτρας αλληλεγγύης στη νέα Συνθήκη, το Συμβούλιο να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας, βάσει ιδίως της έκθεσης Barnier του Μαΐου 2006, που καθιστά κοινά τα μέσα των κρατών μελών προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματική συλλογική ανταπόκριση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή καταστροφών προερχόμενων από τον άνθρωπο· κρίνει ότι η στρατιωτική ΚΠΑΑ πρέπει επίσης να επιτρέπει να υπάρχει ανταπόκριση σ« αυτούς τους πολιτικούς κινδύνους·

16.   υπογραμμίζει, ενόψει της προόδου που επέτρεψε η Συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της ΚΠΑΑ, την νομιμότητα και τη χρησιμότητα της καθιέρωσης ενός Συμβουλίου Άμυνας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα συντίθεται από τους υπουργούς άμυνας, υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου/Υπάτης Εκπροσώπου, και το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην εναρμόνιση και ενσωμάτωση των στρατιωτικών ικανοτήτων·

17.   εκτιμά ότι η Αντιπρόεδρος/Υπάτη Εκπρόσωπος πρέπει πολύ γρήγορα να εργασθεί για την ενίσχυση της συνεκτικότητας των διαφόρων εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης και ότι αυτή η συνεκτικότητα πρέπει να αντικατοπτρίζεται επιτόπου από τους ειδικούς εκπροσώπους/επικεφαλείς αντιπροσωπείας που υπάγονται σε αυτήν οι οποίοι θα μπορούν να διαθέτουν το αναγκαίο κύρος έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και της διεθνούς κοινότητας·

18.   υποστηρίζει τη σύσταση μιας πολιτικο-στρατιωτικής διεύθυνσης διαχείρισης κρίσεων και σχεδιασμού (CMPD) που θα αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση των κρίσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ένωσης και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΚΠΑΑ, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές και στρατιωτικές ικανότητες· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην σύσταση αυτής της νέας δομής· ζητεί τη στενή συνεργασία εντός της ΕΥΕΔ μεταξύ, αφενός της CMPD και των άλλων δομών της ΚΠΑΑ και, αφετέρου, της πλατφόρμας για την αντιμετώπιση των κρίσεων και των άλλων σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής, που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ΕΥΕΔ, προκειμένου να δημιουργήσουν μια συντονισμένη στρατηγική ικανότητα σχεδιασμού ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση·

19.   καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιλύσουν το θέμα της ανισορροπίας μεταξύ στρατιωτικών και μη δυνατοτήτων σχεδιασμού και να εξασφαλίσουν επαρκή και ικανοποιητικό αριθμό εμπειρογνωμόνων στους τομείς της δικαιοσύνης, της πολιτικής διοίκησης, των τελωνείων και της διαμεσολάβησης για τις αποστολές της ΚΕΠΠΑ·

20.   υποστηρίζει εκ νέου την δημιουργία ενός μόνιμου κέντρου επιχειρήσεων της Ένωσης, που θα τεθεί υπό την εποπτεία της Αντιπροέδρου/Υπάτης Εκπροσώπου, και του οποίου η αποστολή θα είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων· ζητεί την ένταξη αυτού του κέντρου επιχειρήσεων στην ΕΥΕΔ· υπογραμμίζει ότι η διαίρεση του υφισταμένου συστήματος σε επτά αρχηγεία το καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό και μειωμένης άμεσης αντίδρασης και προκαλεί τεράστια έξοδα, και ότι ένας μόνιμος συνομιλητής στον στρατιωτικό τομέα είναι αναγκαίος για τον πολιτικο-στρατιωτικό επιτόπου συντονισμό· εκτιμά ότι το μόνιμο κέντρο επιχειρήσεων θα μπορεί κατ« αυτόν τον τρόπο να ειδικευθεί στην ικανότητα στρατιωτικού σχεδιασμού και διεξαγωγής και θα μπορούσε να εγκατασταθεί στον ίδιο τόπο με την CPCC προκειμένου να επιτρέψει απαραίτητες συνέργειες για έναν αποτελεσματικό πολιτικο-στρατιωτικό συντονισμό· υπενθυμίζει ότι το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΕ θα διευκόλυνε τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, χωρίς να θίγει την αυτονομία των δύο οργανισμών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων·

21.   εμμένει στην ανάγκη της ταχείας καθιέρωσης της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, βάσει όσο το δυνατόν ευρύτερων κριτηρίων, πράγμα το οποίο θα καταστήσει δυνατή μια αυξημένη δέσμευση των κρατών μελών εντός της ΚΠΑΑ·

22.   τονίζει ότι η πρόοδος και ανάπτυξη της ΚΠΑΑ πρέπει να σέβεται πλήρως και να μην υπονομεύει την ουδετερότητα και το αδέσμευτο ορισμένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

23.   εμμένει στη σημασία αυτών των διαφόρων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να επιτευχθεί το επίπεδο φιλοδοξιών που έχει καθοριστεί για την ΚΠΑΑ, το οποίο ανανεώθηκε το Δεκέμβριο του 2008 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη αξία της ΚΠΑΑ εντός ενός πλαισίου στο οποίο υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προσφυγή σ« αυτό το εργαλείο·

Στρατιωτικές επιχειρήσεις και πολιτικές αποστολές

24.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το κεκτημένο της ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ επ« ευκαιρία της 10ης της επετείου και υπενθυμίζει ότι η Ένωση αναλαμβάνει πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ προκειμένου να ανταποκριθεί στους κινδύνους που απειλούν τη διεθνή ασφάλεια και την ασφάλεια των ευρωπαίων· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των αποστολών αυτών αφορούσε τον τομέα της μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων αποδίδει τιμή στα περίπου 70 000 μέλη του προσωπικού που συμμετείχαν και συμμετέχουν στις 23 αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ (τρέχουσες και ολοκληρωμένες)· αποδίδει τιμή στον Χαβιέ Σολάνα, έως τώρα Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, για τις προσπάθειες που κατέβαλε για την ανάπτυξη της ΕΠΑΑ· καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να καθορίσουν τα κριτήρια για την ανάπτυξη αποστολών ΕΠΑΑ και να προβούν σε ανάλυση με θέμα τις εθνικές επιφυλάξεις επέμβασης·

Σομαλία – Κέρας της Αφρικής

25.   χαιρετίζει την επιτυχημένη συμβολή της ναυτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σομαλία (ΕUΝΑVFOR Σομαλία - επιχείρηση Αταλάντη) για την καταπολέμηση της πειρατείας στον κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας προκειμένου ιδίως να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φθάνει σε όλους τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη σε αυτήν την χώρα· υπογραμμίζει ότι η Αταλάντη επιβλήθηκε ως ο κεντρικός φορέας όσον αφορά την καταπολέμηση της πειρατείας, ιδίως μέσω του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας - Κέρας της Αφρικής· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να παρατείνει την επιχείρηση για ένα έτος ακόμη, έως τον Δεκέμβριο του 2010· και υπογραμμίζει την παράταση και επέκταση της εντολής αυτής της επιχείρησης που ανταποκρίνεται σε ένα άμεσο συμφέρον ασφαλείας της Ένωσης (ασφάλεια των πολιτών, ασφάλεια των εφοδιασμών, προστασία ευάλωτων πλοίων) και σε μια ανθρωπιστική και επιχειρησιακή έκτακτη ανάγκη (συνοδεία των πλοίων που έχουν ναυλωθεί από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα που διοχετεύει τρόφιμα που προορίζονται για τον πληθυσμό της Σομαλίας και των πλοίων που μεταφέρουν την εφοδιαστική υποστήριξη στην αποστολή στρατιωτικής παρατήρησης της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ))· επαινεί ταυτόχρονα τη συμβολή της στην ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας στην Ευρώπη και στην περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας διάστασης της ΚΠΑΑ· χαιρετίζει επίσης την συμμετοχή τρίτων χωρών (Νορβηγία, Κροατία, Μαυροβούνιο) στην επιχείρηση και την καλή συνεργασία με τις άλλες ναυτικές δυνάμεις που είναι παρούσες στην περιοχή, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας SHADE (Shared Awareness and Deconfliction)· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην δίωξη υπόπτων για πειρατεία και ενόπλων ληστών που έχουν συλληφθεί στη ζώνη των επιχειρήσεων, τα οποία υπονομεύουν την αξιοπιστία των διεθνών προσπαθειών κατά της πειρατείας·

26.   εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι αιτίες του φαινομένου της πειρατείας, που οφείλονται στην αστάθεια και στην φτώχεια που επικρατούν στη Σομαλία, και κρίνει κατά συνέπεια ότι η Ένωση πρέπει να υποστηρίξει την Ομοσπονδιακή Μεταβατική Κυβέρνηση (ΟΜΚ) αναλαμβάνοντας δράσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ασφάλειας, της πολιτικής σταθερότητας και του κράτους δικαίου και στη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, και να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική με στόχο την έναρξη μιας περιφερειακής ειρηνευτικής διαδικασίας·

27.   ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης που ακολουθεί η ΕΕ για τη Σομαλία να ληφθεί υπόψη ότι μόνο μια μακροπρόθεσμη άσκηση μεγάλης κλίμακας και με στόχο τη συγκρότηση κρατικού μηχανισμού - η οποία θα υπερβαίνει και θα ξεπερνά την συγκρότηση των δυνάμεων ασφαλείας της ΟΜΚ- θα συμβάλει με βιώσιμο τρόπο στην ειρήνη και την ασφάλεια σε αυτήν την χώρα· για αυτόν τον λόγο ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλλουν πρόταση για μια φιλόδοξη, κοινή και συνολική «στρατηγική της ΕΕ για τ η Σομαλία'·

28.   υπογραμμίζει ιδιαίτερα την έκτακτη ανάγκη δράσης προκειμένου να επιτραπεί στην ΟΜΚ να διατηρηθεί και να επεκτείνει τον έλεγχό της στο έδαφος της Σομαλίας· για το σκοπό αυτό, χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφάσισε στις 25 Ιανουαρίου 2010 να συγκροτήσει μια στρατιωτική αποστολή της ΚΠΑΑ (εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ, EUTM Σομαλίας) για να συμβάλει στην εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας στην Ουγκάντα, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της ΟΜΚ, της Ουγκάντα, της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και των Ηνωμένων Πολιτειών· καλεί την Υπάτη Εκπρόσωπο να ενημερώσει σχετικώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσει τη γνώμη του·

29.   υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των ικανοτήτων θαλάσσιας εποπτείας στην περιοχή, ιδίως με την εκπαίδευση και τη δημιουργία δικτύου ακτοφυλακών των κρατών της περιοχής και εκτιμά ότι η Ένωση πρέπει να συμμετάσχει σ« αυτές τις προσπάθειες επικυρώνοντας τον κώδικα συμπεριφοράς του Τζιμπουτί και το σχέδιο εφαρμογής του που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όπως αυτά εγκρίθηκαν από τα κράτη της περιοχής (συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας κέντρου ανταλλαγής πληροφοριών στην Υεμένη και κέντρου εκπαίδευσης ναυτιλλομένων στο Τζιμπουτί)·

30.   όσον αφορά την κατάσταση στην Υεμένη, υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, από κοινού με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων της Υεμένης, να συνδράμουν την κυβέρνηση μέσω μιας συνολικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και τον πολιτικό διάλογο, την ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια και την εκπαίδευση

Αφγανιστάν και Πακιστάν

31.   υπενθυμίζει τη σημασία μιας σταθεροποίησης της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και της πολιτικής κατάστασης στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν για την αντιμετώπιση των σφαιρικών κινδύνων που απειλούν άμεσα την ασφάλεια των ευρωπαίων (τρομοκρατία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής) και, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Ένωσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν που εγκρίθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2009 από το Συμβούλιο· επαναλαμβάνει την ανάγκη για συνολική προσέγγιση στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, συνδέοντας την ασφάλεια περισσότερο με την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με πτυχές που σχετίζονται με το φύλο· καλεί για αυτόν τον λόγο το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν πλέον συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση αυξάνοντας τη συμβολή της Ένωσης και καθιστώντας πλέον συνεκτικές μεταξύ τους τις δράσεις της Ένωσης, αυτές των κρατών μελών της καθώς και αυτές της διεθνούς κοινότητας·

32.   εκτιμά ότι η ενίσχυση των θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων του αφγανικού κράτους, ιδίως δε του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου -πέραν της αστυνομίας- πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα στην εφαρμογή μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής·

33.   παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσουν σημαντικά τους πόρους για τις πολιτικές επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, ούτως ώστε η μη στρατιωτική προτεραιότητα της ΕΕ να καταστεί αξιόπιστη και πιο ορατή τόσο για τους Αφγανούς όσο και για τους διεθνείς εταίρους· τονίζει τη σημασία της σύστασης μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστης πολιτικής αστυνομίας για την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου στο Αφγανιστάν και χαιρετίζει το έργο της αποστολής ΕUPOL Αφγανιστάν· ζητεί από το Συμβούλιο να ξεπεράσει γρήγορα τα παρατεινόμενα κενά όσον αφορά το προσωπικό της αποστολής ΕUPOL και να διευκολύνει την ανάπτυξή της στις επαρχίες παρέχοντας πρόσθετες διευκολύνσεις και κατάλληλη υλικοτεχνική υποστήριξη στην αποστολή· καλεί το ΝΑΤΟ να συνεργασθεί περισσότερο με την αποστολή και να συντονίσει τις δράσεις του στον τομέα της αστυνόμευσης με την ΕUPOL υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Διεθνούς Αστυνομικού Συντονισμού (ΙPCB)·

34.   υποστηρίζει την πρόταση του Συμβουλίου να εξετασθεί η δυνατότητα μιας αποστολής βοήθειας στο Πακιστάν που θα αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας και στην οικοδόμηση μιας δυνατότητας καταπολέμησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να βοηθηθεί αυτό το κράτος να αναπτύξει μια στρατηγική αντιτρομοκρατίας, με παράλληλη διεξαγωγή διαλόγου για το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Βαλκάνια

35.   χαιρετίζει την επιτυχημένη ανάπτυξη της αποστολής ΕULEX Κόσσοβο στο σύνολο του εδάφους του Κοσσόβου και εμμένει στην σημασία για όλες τις συνιστώσες της αποστολής (αστυνομία, δικαιοσύνη και τελωνεία) να μπορέσουν να συνεχίσουν να επιχειρούν χωρίς εμπόδια σε όλο το έδαφος του Κοσσόβου, συμπεριλαμβανομένου του βορρά·

36.   χαιρετίζει σχετικά την υπογραφή της συμφωνίας αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ του ΕULEX Κόσσοβο και της Σερβίας και υπενθυμίζει τον αυστηρά τεχνικό χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας, που προορίζεται να διευκολύνει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

37.   καταδικάζει όλες τις εχθρικές ενέργειες έναντι της ΕULEX Κόσσοβο της οποίας η αποστολή είναι να εργάζεται, από κοινού με τις αρχές του Κοσσόβου, για την εδραίωση και την ενίσχυση ενός κράτους δικαίου και αυτό προς όφελος όλων των κοινοτήτων του Κοσσόβου·

38.   ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει την δυνατότητα ανάπτυξης μιας στρατιωτικής επιχείρησης της ΚΠΑΑ προκειμένου να αντικατασταθεί η ΚFOR·

39.   υπενθυμίζει, όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ότι παρά τις εμμένουσες πολιτικές δυσχέρειες, η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια παραμένει σχετικά ήρεμη και σταθερή και υπογραμμίζει την συμβολή της στρατιωτικής επιχείρησης της Ένωσης (EUFOR ALTHEA) σ« αυτόν τον τομέα· υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου να επικεντρώσει τις δραστηριότητες της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και υπογραμμίζει την ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τον τομέα του κράτους δικαίου (αστυνομία - δικαιοσύνη - φυλακές)· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να λάβει γρήγορα απόφαση υπέρ μιας εξέλιξης της στρατιωτικής επιχείρησης EUFOR ALTHEA, επικεντρωμένης στην εκπαίδευση των βοσνιακών ενόπλων δυνάμεων· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη μιας συντονισμένης πολιτικής απόφασης για το μέλλον της διεθνούς δύναμης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που οδηγεί σε μονομερείς αποχωρήσεις ορισμένων συμμετεχόντων στη δύναμη κρατών και που ενέχει τον κίνδυνο να μειώσει την αξιοπιστία και τη συνεκτικότητα της δράσης της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο να διατηρήσει την προοπτική ένταξης στην ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2003·

Καύκασος

40.   υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο της Ένωσης προκειμένου να αποφευχθεί μια κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας, ιδίως χάρη στην ταχεία ανάπτυξη μιας αποστολής παρατήρησης που στοχεύει στην εποπτεία της εφαρμογής των συμφωνιών της 12ης Αυγούστου και 8ης Σεπτεμβρίου 2008· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε σχέση με τις συμφωνίες αυτές· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της αποστολής παρατήρησης της Ένωσης στη Γεωργία είναι πολύ πιο κρίσιμος μετά την αναχώρηση των αποστολών του ΟΑΣΕ και των Ηνωμένων Εθνών·

41.   υποστηρίζει την παράταση της αποστολής για ένα έτος και ζητεί ενίσχυση της ικανότητας των παρατηρητών της, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέλη του προσωπικού της αποστολής εμποδίστηκαν από τις ρωσικές και τις τοπικές δυνάμεις να μεταβούν στις αυτονομιστικές περιοχές της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας·

Μέση Ανατολή

42.   εκτιμά ότι η Ένωση πρέπει να αναβαθμίσει τις δράσεις της στα παλαιστινιακά εδάφη· χαιρετίζει το έργο που επετέλεσε η αστυνομική αποστολή ΕUPOL COPPS και καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει μια επέκταση αυτής της αποστολής και να προτείνει ένα νέο σχήμα για τη διατήρηση της αποστολή συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σημείο Διέλευσης της Ράφα (ΕUBAM Ράφα) και για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της καθώς και για τον μετριασμό της δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει τη Λωρίδα της Γάζας·

43.   υποστηρίζει όσον αφορά την αποστολή ΕUJUST LEX στο Ιράκ την προοδευτική ανάληψη δραστηριοτήτων στο έδαφος του Ιράκ, σε συνάρτηση με την επιτόπου κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια·

Υποσαχάρια Αφρική

44.   αναγνωρίζει την ανάγκη συμμετοχής της Ένωσης στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας ορισμένων αφρικανικών κρατών, όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και η Γουινέα-Μπισάου και καλεί το Συμβούλιο να βασίσει τις δράσεις του σε μία συνολική προσέγγιση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (SSR) και να εκτιμά τακτικά την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο αυτών των αποστολών·

Αϊτή

45.   τονίζει, όσον αφορά την κατάσταση στην Αϊτή, τη σημασία του συντονισμού των ευρωπαϊκών μέτρων στήριξης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συλλογική συνδρομή της ΕΕ, που αριθμεί τουλάχιστον 300 αστυνομικούς, προκειμένου να ενισχυθεί προσωρινά η αστυνομική δύναμη της Αποστολής Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην Αϊτή (MINUSTAH) καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου να δημιουργηθεί μια μονάδα στις Βρυξέλλες (EUCO Αϊτή) για να συντονίζει τις συνεισφορές των κρατών μελών στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που εντόπισε ο ΟΗΕ συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το έργο του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη επιτόπου συντονισμού στην Αϊτή μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Αντιπρόεδρο/Υπάτη Εκπρόσωπο να ηγηθεί των ευρωπαϊκών προσπαθειών στην περιοχή αυτή·

Αξιοποίηση εμπειριών

46.   υπογραμμίζει τη σημασία των διαδικασιών αξιοποίησης των εμπειριών των επιχειρήσεων και καλεί το Συμβούλιο να προβληματιστεί για έναν μηχανισμό που επιτρέπει την σύνδεσή του με αυτές τις διαδικασίες· επιθυμεί, σχετικώς, να ενημερωθεί όσον αφορά την πρώτη ετήσια έκθεση για τις προσπάθειες προσδιορισμού και αξιοποίησης των εμπειριών σχετικά με τις πολιτικές αποστολές· ζητεί από την Υπάτη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να δρομολογήσει διεξοδικό και διαφανή έλεγχο των παλαιών και τρεχουσών αποστολών της ΕΠΑΑ/ΚΠΑΑ προκειμένου να προσδιοριστούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους·

47.   χαιρετίζει την επιτυχημένη μετατροπή της επιχείρησης της Ένωσης στο Τσαντ και στη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (επιχείρηση ΕUFOR Τσαντ/RCA) σε αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής και στο Τσαντ (MINURCAT) και επιθυμεί, επί του παρόντος, να τηρείται ενήμερο για την τρέχουσα διαδικασία αξιοποίησης εμπειριών, ιδίως προς την κατεύθυνση του πώς είναι δυνατόν να αποφεύγονται σε μελλοντικές αποστολές υφιστάμενα ελλείμματα και προβλήματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση·

Πολιτική ασκήσεων

48.   τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων της ΕΕ στον τομέα της ΚΠΑΑ ως τμήματος μιας πιο φιλόδοξης πολιτικής ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διεξαγωγής από την ΕΕ ασκήσεων υπό πραγματικές συνθήκες (LIVEX), θα συμβάλουν σημαντικά σε ένα πιο αποτελεσματικό συντονισμό των ικανοτήτων των κρατών μελών προωθώντας μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή εμπειριών·

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
49. υπενθυμίζει τη σημασία της συστηματικής αντιμετώπισης των πτυχών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το φύλο σε όλες τις φάσεις των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής· ζητεί να ληφθεί υπόψη η απόφαση 1325 (2000) και 1889 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο στην εκπαίδευση του προσωπικού όσο και στις επιχειρήσεις και να είναι μεγαλύτερη η αναλογία των γυναικών στο προσωπικό που αποστέλλεται στις επιχειρήσεις· συνιστά να ενισχυθεί η εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την γνώση της κοινωνίας των πολιτών·
Μη διάδοση όπλων και αφοπλισμός

50.   εκφράζει επιδοκιμασία για την απόφαση 1887 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υποστηρίζει πλήρως τις εκκλήσεις του για περιορισμό της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και για εντατικοποίηση των προσπαθειών επίτευξης αφοπλισμού στο πλαίσιο αυστηρού και αποτελεσματικού διεθνούς ελέγχου· καλεί τα κράτη μέλη να διατυπώσουν μια ισχυρή κοινή θέση για τη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) του 2010 και υπενθυμίζει τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 24ης Απριλίου 2009, για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το μέλλον της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ)(8), υπογραμμίζοντας την ανάγκη μεγαλύτερης ενίσχυσης και των τριών πυλώνων του ΣΜΔ, ήτοι τη μη διάδοση, τον αφοπλισμό και τη συνεργασία για τη μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας· επιπλέον, ζητεί επειγόντως να κυρωθεί και να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT)·

51.   επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης διεθνούς συστήματος ασφαλούς και εγγυημένου εφοδιασμού πυρηνικών καυσίμων (δηλαδή ενός διεθνούς συστήματος τράπεζας καυσίμων υπό την αιγίδα του ΔΟΑΕ) και μηχανισμών αποτελεσματικότερης επιβολής της αποκαλούμενης ρήτρας ΟΜΚ, που αποτελεί τμήμα των συμφωνιών συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες·

52.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις και τους αναγγελθέντες στόχους της νέας αμερικανικής κυβέρνησης που δεσμεύεται να προωθήσει τον πυρηνικό αφοπλισμό και ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο ζήτημα της προώθησης της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων· καλεί τις δύο ευρωπαϊκές πυρηνικές δυνάμεις να εκφράσουν ρητή υποστήριξη για τη δέσμευση αυτή και να υποβάλουν προτάσεις νέων μέτρων για την επίτευξή της· ταυτόχρονα, εκφράζει επιδοκιμασία για την δέσμευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας γενικής και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη Συνθήκη για τη Μείωση και τον Περιορισμό των Στρατηγικών Επιθετικών Όπλων (START I), που έληξε το Δεκέμβριο 2009· αναμένει, εν προκειμένω, απτά αποτελέσματα, το συντομότερο δυνατόν·

53.   λαμβάνει γνώση της συμφωνίας του γερμανικού συνασπισμού της 24ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την απόσυρση των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ από τη Γερμανία, στο πλαίσιο της υποστήριξής του προς την πολιτική του Προέδρου Ομπάμα για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, τη σκοπιμότητα ενδιάμεσων βημάτων προόδου στην πορεία προς την επίτευξη αυτού του στόχου και την ανάγκη εμφύσησης νέας δυναμικής στον έλεγχο των όπλων και στον αφοπλισμό στο πλαίσιο της Διάσκεψης Αναθεώρησης της ΣΜΔ του 2010· ενθαρρύνει άλλα κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ να αναλάβουν παρόμοια σαφή δέσμευση· χαιρετίζει επ'αυτού την επιστολή που απηύθυναν στις 26 Φεβρουαρίου 2010 οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και της Νορβηγίας στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, με την οποία ζητούν εμπεριστατωμένη συζήτηση στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον τρόπο με τον οποίο αυτή προτίθεται να πλησιάσει περισσότερο τον γενικό πολιτικό στόχο ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα·

54.   επιβεβαιώνει την ανησυχία του για την κατάσταση στο Ιράν και τη Βόρειο Κορέα, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση που ανέλαβε η Ένωση να χρησιμοποιήσει το σύνολο των μέσων τα οποία διαθέτει προκειμένου να προλάβει, αποθαρρύνει, σταματήσει και, ει δυνατόν, καταργήσει τα προγράμματα διάδοσης που αποτελούν αντικείμενα ανησυχίας σε παγκόσμιο επίπεδο· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η διαδικασία αφοπλισμού που έχει δρομολογηθεί από ορισμένα κράτη δεν έχει άμεση σχέση με τη βούληση άλλων κρατών να σταματήσουν ή να συνεχίσουν τα προγράμματά τους διάδοσης, πράγμα το οποίο πρέπει να οδηγήσει σε μια ανυποχώρητη πολιτική έναντι των κρατών ή οργανώσεων που ετοιμάζονται να δρομολογήσουν ή έχουν ήδη δρομολογήσει προγράμματα διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης ανάλογης δράσης εκ μέρους όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με την προσέγγιση της Ένωσης στο ζήτημα αυτό·

55.   υπογραμμίζει ότι σε συνδυασμό με τον συμβατικό αφοπλισμό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των συζητήσεων για τη σύναψη μιας διεθνούς συνθήκης που να ρυθμίζει το εμπόριο όπλων·

56.   επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του για ευρύτερο αφοπλισμό και πλήρη απαγόρευση όπλων, όπως τα χημικά και τα βιολογικά όπλα, οι νάρκες κατά προσωπικού και τα πυρομαχικά διασποράς και απεμπλουτισμένου ουρανίου, που προκαλούν μεγάλα δεινά στον άμαχο πληθυσμό· παροτρύνει, ως εκ τούτου, να εντατικοποιηθούν οι πολυμερείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC), της Σύμβασης για τα Βιολογικά και Τοξικά Όπλα (BTWC), της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (CCM), της Σύμβασης για τις Νάρκες κατά Προσωπικού (APMC) και της περαιτέρω ανάπτυξης του διεθνούς καθεστώτος κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με την έγκριση της κοινής θέσης της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, καθώς και με τη διάταξη του άρθρου 28, στοιχείο β), πρώτο εδάφιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, με την οποία ανατίθενται στην ΕΕ κοινές επιχειρήσεις αφοπλισμού·

Ανάπτυξη των ικανοτήτων

57.   υπενθυμίζει ότι ενόψει της ανταπόκρισης στις αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις και της επαγγελματικοποίησης της διαχείρισης των κρίσεων, η Ένωση πρέπει να αυξήσει τις πολιτικές και στρατιωτικές της ικανότητες· παρακινεί, σχετικά, το Συμβούλιο να καθορίσει έναν νέο σφαιρικό στόχο, ο οποίος θα είναι πολιτικοστρατιωτικός και θα πρέπει να επικεντρωθεί προπάντων στην αποτελεσματική παραγωγή ικανοτήτων·

58.   υπογραμμίζει την σκοπιμότητα αναζήτησης συνεργειών μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων και προσδιορισμού των τομέων ενοποίησης των προσπαθειών και ικανοτήτων των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ και σε ένα δυσχερές οικονομικό πλαίσιο, πράγμα το οποίο έχει κρίσιμη σημασία για την υπερπήδηση των συνδυασμένων επιπτώσεων του αυξανόμενου κόστους του αμυντικού εξοπλισμού και των υφισταμένων ορίων των αμυντικών δαπανών, μεταξύ άλλων, μέσω της αξιοποίησης της ευκαιρίας που προσφέρει η σύσταση της ΕΥΕΔ, η οποία θα πρέπει να έχει μία ενιαία μονάδα εποπτείας της ανάπτυξης της μη στρατιωτικής και της στρατιωτικής ικανότητας·

59.   επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στους φιλόδοξους στόχους ενίσχυσης των πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων που καθορίστηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008· ζητεί από το Συμβούλιο να προχωρήσει στην εφαρμογή των προταθέντων σχεδίων σ« αυτό το πλαίσιο, παρά την υφιστάμενη οικονομική ύφεση· καλεί το Συμβούλιο να το ενημερώνει τακτικά για τις καταβαλλόμενες προσπάθειες από τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτών των στόχων·

60.   υπογραμμίζει τα πολυάριθμα εμπόδια στην ταχεία ανάπτυξη των πολιτικών αποστολών τα οποία ταυτοποιήθηκαν· καλεί τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν τα Υπουργεία τους Δικαιοσύνης και Εσωτερικών προκειμένου να αναλάβουν τις ευθύνες τους σ« αυτόν τον τομέα· υποστηρίζει, σχετικά, τις προσπάθειες του Συμβουλίου που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διάθεσης και της ανάπτυξης ειδικευμένου, κατάλληλα κατηρτισμένου και ισόρροπου από απόψεως εκπροσώπησης των φύλων πολιτικού προσωπικού, (μέσω της έγκρισης εθνικών στρατηγικών και κοινών προτύπων, της βελτίωσης της διαδικασίας δημιουργίας δυνάμεων και της εκπαίδευσης πριν την ανάπτυξη, της αναθεώρησης της έννοιας των ομάδων πολιτικής παρέμβασης - CRT) καθώς και της ταχείας διάθεσης εξοπλισμού για τις νέες πολιτικές αποστολές (μέσω της σύναψης συμβάσεων πλαισίων και ενός σχεδίου μόνιμης αποθήκευσης)· χαιρετίζει, σχετικά, την απόφαση εγκατάστασης σε προσωρινή βάση αποθήκης εξοπλισμού στους κόλπους της αστυνομικής αποστολής της Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

61.   υπογραμμίζει τις ανάγκες των πολιτικών αποστολών προκειμένου να διαθέτουν ολοκληρωμένα μέσα επικοινωνίας, διασφαλισμένα και συμβατά με τα συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών·

62.   καλεί το Συμβούλιο να διαθέσει στην ΕΥΕΔ μια μόνιμη δομή που να συγκεντρώνει τις λειτουργίες κοινής υποστήριξης στις πολιτικές αποστολές και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων) προκειμένου αυτές να μπορούν να επικεντρωθούν στην πρωταρχική τους αποστολή·

63.   εμμένει στην ανάγκη στενού συντονισμού μεταξύ των πολιτικών αποστολών ΚΠΑΑ και των άλλων μέσων της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική χρήση των πόρων· ζητεί από την Υπάτη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να συντονιστεί με την Επιτροπή για να σχεδιάσει, από κοινού με την ΕΥΕΔ, τις δράσεις που πραγματοποιεί σε παρόμοιους τομείς· καλεί για μια συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των πολιτικών αποστολών της ΚΠΑΑ και των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τη διευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία, ιδιαίτερα την Europol, ιδίως για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

64.   σημειώνει ότι τα Συγκροτήματα Μάχης, παρά το κόστος που αντιπροσωπεύουν, δεν χρησιμοποιήθηκαν ακόμη έως τώρα, για πολιτικούς λόγους αλλά επίσης λόγω του ότι οι προϋποθέσεις ανάπτυξής τους είναι πολύ αυστηρές· υποστηρίζει μια πιο αποτελεσματική και ευέλικτη χρήση των Συγκροτημάτων Μάχης προκειμένου αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως δύναμη εφεδρείας ή ως μερικό υποκατάστατο στην περίπτωση ανεπιτυχούς διαδικασίας δημιουργίας δυνάμεων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη βούληση των κρατών που από κοινού δημιούργησαν τα συγκεκριμένα συγκροτήματα· ζητεί την παράταση της προσωρινής συμφωνίας που στοχεύει στην κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη στρατηγική ανάπτυξη των Συγκροτημάτων Μάχης, αλλά επίσης και την επέκταση των κοινών δαπανών για την χρήση αυτών των Συγκροτημάτων Μάχης· καλεί το Συμβούλιο να τα αναπτύξει στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων υπό πραγματικές συνθήκες· χαιρετίζει τις εργασίες που συντελέστηκαν με την παρότρυνση της Σουηδικής Προεδρίας στο πλαίσιο της ευέλικτης χρησιμοποίησης των Συγκροτημάτων Μάχης και, στη βάση αυτή, καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις εγκριθείσες συστάσεις·

65.   χαιρετίζει την πρόοδο που επιτελέστηκε στον τομέα των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων και καλεί να υπάρξει ταχεία πρόοδος όσον αφορά:

   τα σχέδια που επιτρέπουν την ταχύτερη ανάπτυξη των αποστολών της ΕΠΑΑ και των δυνάμεων της Ένωσης, ήτοι:
   τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού στόλου αεροπορικών μεταφορών, το σχέδιο διακυβέρνησης που εγκρίθηκε από 14 κράτη μέλη κατά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, αποτελούμενο από τους Υπουργούς Άμυνας, της 17ης Νοεμβρίου 2009, την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής διοίκησης αεροπορικών μεταφορών στο Αιντχόβεν και τη δημιουργία μιας πολυεθνικής μονάδας αεροσκαφών Α400Μ, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για τις σημαντικές καθυστερήσεις παράδοσης και καλώντας τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την EADS να οδηγήσουν το σχέδιο του Α400Μ σε επιτυχία προκειμένου η πολυεθνική μονάδα να μπορέσει να συσταθεί γρήγορα· τονίζει τη σημασία της χρήσης στρατιωτικών μεταφορικών ικανοτήτων για την υποστήριξη των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων προστασίας και διαχείρισης κρίσεων·
   τον εκσυγχρονισμό των ελικοπτέρων και την εκπαίδευση των πληρωμάτων, καθώς και το σχέδιο του μελλοντικού βαρέος ελικοπτέρου μεταφορών·
   τα σχέδια που αποβλέπουν στην καλύτερη πληροφόρηση των στρατιωτικών ομάδων που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
   τη νέα γενεά δορυφόρων παρατήρησης (πρόγραμμα MUSIS),
   τις συμφωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) που στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης του εν λόγω δορυφορικού κέντρου στις κυβερνητικές εικόνες (Hélios II, Cosmo-Skymed και SAR-Lupe),
   τις εργασίες του ευρωπαϊκού οργανισμού άμυνας (ΕΟΑ) που αφορούν τη διατύπωση των στρατιωτικών αναγκών στον τομέα της εποπτείας του διαστήματος,
   το σχέδιο του Παγκόσμιου Συστήματος Εποπτείας για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια (GMES), εκφράζοντας ωστόσο τη λύπη του ότι το σχέδιο αυτό δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ειδικές ανάγκες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ιδίως όσον αφορά την ανάλυση των εικόνων· θεωρεί ότι το ΔΚΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο διεπαφής σ« αυτόν τον τομέα·
   τα σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση της θαλάσσιας διάστασης της Ένωσης, θέτοντας τα στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ στην υπηρεσία της:
   την καθιέρωση ενός συστήματος θαλάσσιας παρακολούθησης σύμφωνα με το βαλτικό πρότυπο SUBCAS, προκειμένου να διευρυνθεί η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, να ελέγχεται η παράνομη μετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων, και, τέλος να καταπολεμάται η θαλάσσια ρύπανση,
   τον οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση της θαλάσσιας παρακολούθησης που προβλέπεται για το 2010· εκτιμά ότι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή αυτών των σχεδίων·

66.   χαιρετίζει τον καθοριστικό ρόλο του ΕΟΑ προκειμένου να αναπτύξει αυτές τις καθοριστικής σημασίας ικανότητες άμυνας, ιδίως χάρη στην καθιέρωση κοινών προγραμμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν περισσότερο το δυναμικό του ΕΟΑ σε συμφωνία με τη νέα Συνθήκη, να του χορηγήσουν προϋπολογισμό στο ύψος των σχετικών προσδοκιών και να διευκολύνουν το σχεδιασμό του εγκρίνοντας ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο και ένα πρόγραμμα εργασίας τριετούς διάρκειας· καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν το ταχύτερο τη διοικητική συμφωνία μεταξύ του ΕΟΑ και του Κοινού Οργανισμού Συνεργασίας στον τομέα των Εξοπλισμών (ΚΟΣΤΕ) καθώς και τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και του ΚΟΣΤΕ κατά τρόπο που θα οργανωθεί αποτελεσματικά η συνεργασία τους στον τομέα των εξοπλισμών·

67.   υποστηρίζει τη σύσταση μιας βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής άμυνας και μιας ευρωπαϊκής αγοράς εξοπλισμών άμυνας που θα είναι ανοικτή και διαφανής· καλεί, σχετικά, τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης, τηρώντας την αναληφθείσα δέσμευση να διαθέσουν γι« αυτόν τον σκοπό το 2% των αμυντικών δαπανών, και να μεταφέρουν με εναρμονισμένο τρόπο τις οδηγίες της δέσμης άμυνα·

68.   καλεί τους ευρωπαϊκούς εθνικούς φορείς ανάθεσης συμβάσεων στον τομέα της άμυνας να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις, με την υποστήριξη του ΕΟΑ, προς την κατεύθυνση της αύξησης των ευρωπαϊκών αγορών, συγκεκριμένα μέσω της υπογραφής ενός προαιρετικού κώδικα συμπεριφοράς που θα καθιερώσει την αρχή της «ευρωπαϊκής προτίμησης» σε ορισμένους τομείς του αμυντικού εξοπλισμού, όπου είναι σημαντικό να διατηρηθούν η στρατηγική αυτονομία και η επιχειρησιακή κυριαρχία από την ευρωπαϊκή σκοπιά και να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική υπεροχή·

69.   υποστηρίζει έντονα την σύσταση πολιτικοστρατιωτικών συνεργειών στον τομέα των ικανοτήτων· ελπίζει ότι η CMPD και ο ΕΟΑ θα μπορέσουν να καθορίσουν σύντομα τους συμπληρωματικούς τους ρόλους: υπό την εποπτεία της Υπάτης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, η CMPD θα πρέπει να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο για την παρότρυνση και το συντονισμό των εργασιών ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των κοινών αναγκών, και ο ΕΟΑ επιχειρησιακό ρόλο για την ανάπτυξη των διττών τεχνολογιών και των πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων· εκτιμά ότι αυτές οι συνέργειες μπορούν ιδίως να αναζητηθούν στη βάση της πτυχής «ασφάλεια» του προγράμματος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης·

70.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε από τη Σουηδική Προεδρία για τη δημιουργία ενός φυτωρίου πολιτικοστρατιωτικών εμπειρογνωμόνων δυνάμενων να αναπτυχθούν για τη μεταρρύθμιση των τομέων ασφάλειας, εκφράζοντας συγχρόνως τη λύπη του για τις καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του μέτρου που προτάθηκε το φθινόπωρο του 2008, και επιθυμεί ήδη από τώρα την ταχεία σύσταση αυτού του φυτωρίου·

71.   υποστηρίζει, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα συνεργασίας του ευρωπαϊκού προσωπικού, τις πρωτοβουλίες όσον αφορά την εκπαίδευση, ιδίως:

   την ανάπτυξη ενός προγράμματος ανταλλαγών νέων ευρωπαίων αξιωματικών σύμφωνα με το πρότυπο του προγράμματος Erasmus·
   τις προσπάθειες ενίσχυσης των ικανοτήτων εκπαίδευσης σε επίπεδο Ένωσης· ειδικότερα, εμμένει στην ανάγκη της σύστασης το ταχύτερο δυνατόν της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας στο νέο της σχήμα, όπως το αποφάσισε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2008·
   τις προσπάθειες ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων εκπαίδευσης σε επίπεδο Ένωσης· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη ίδρυσης σε νέα μορφή της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Εξωτερικής Δράσης που, σε στενή συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς στα κράτη μέλη και ενσωματώνοντας τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές, όπως η Ακαδημία Άμυνας, θα παρέχει στους υπαλλήλους της ΕΕ και των κρατών μελών που προβλέπεται να εργαστούν στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και στο προσωπικό των αποστολών της ΚΠΑΑ, εκπαίδευση που θα βασίζεται σε ομοιόμορφα εναρμονισμένα προγράμματα, εκτεταμένη και κοινή κατάρτιση για όλους τους υπαλλήλους και κατάλληλη κατάρτιση σε προξενικά και διπλωματικά θέματα, σε θέματα μεσολάβησης για τη διευθέτηση των διενέξεων και σε θέματα διεθνών σχέσεων, καθώς και γνώση της ιστορίας και των εμπειριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

72.   εκτιμά, προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα μέσα εκπαίδευσης, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας πλέον συστηματικός σύνδεσμος μεταξύ της συμμετοχής στις εκπαιδεύσεις και της ανάπτυξης σε αποστολές· καλεί το Συμβούλιο να εκπονήσει κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς για προσωπικό σε αποστολή, το οποίο ρυθμίζει πρότυπα εκπαίδευσης, δόγμα επέμβασης ή ανάπτυξης και βαθμών ελευθερίας δράσης κατά την επέμβαση, ζητήματα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και το επίπεδο ποιότητας του εξοπλισμού, της ιατρικής περίθαλψης και της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού και ανικανότητας προς υπηρεσία·

73.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή στις 26 Φεβρουαρίου 2009 της Συνθήκης του Στρασβούργου που αποδίδει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Στρατού (Eurocorps) νομική προσωπικότητα· υποστηρίζει όπως αυτή η πολυεθνική δύναμη χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως από την Ένωση·

Χρηματοδότηση της ΚΠΑΑ

74.   υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν τροποποιεί θεμελιωδώς τη χρηματοδότηση των αποστολών και επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, ήτοι ότι:

   οι πολιτικές αποστολές χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης,
   οι στρατιωτικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό Αthena όσον αφορά τις κοινές δαπάνες·

75.   υπενθυμίζει τη διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με το ταμείο εκκίνησης, που έχει τεθεί στη διάθεση της Αντιπροέδρου/Υπάτης Εκπροσώπου και πρέπει να χρηματοδοτήσει τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες των αποστολών της ΚΠΑΑ οι οποίες, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, δεν θα εβάρυναν τον προϋπολογισμό της Ένωσης· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία αυτού του ταμείου που θα επιτρέψει την ενίσχυση της ικανότητας της Αντιπροέδρου/Υπάτης Εκπροσώπου να προετοιμάσει τις δράσεις της ΚΠΑΑ αποτελεσματικά και γρήγορα· παροτρύνει σχετικά τα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχέως τις αναγκαίες εργασίες εφαρμογής·

76.   ζητεί από τα κράτη μέλη να διευρύνουν τον κατάλογο των κοινών δαπανών, που χρηματοδοτούνται από το μηχανισμό Αthena, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ τους και να παρακινηθούν περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης·

77.   συνιστά, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, να γίνουν πλέον ευέλικτοι οι εφαρμοζόμενοι κανόνες και διαδικασίες για τη διαχείριση των κρίσεων, τομέας ο οποίος υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις όπως ταχύτητα ανάπτυξης και παράμετροι που αφορούν την ασφάλεια·

78.   υπενθυμίζει τον καθοριστικό χαρακτήρα των χρηματοδοτικών μέσων τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή στην διαχείριση των κρίσεων, ιδίως το Μέσο Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένης της Διευκόλυνσης για την Ειρήνη στην Αφρική)· υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού αυτών των διαφόρων μέσων·

Εταιρικές σχέσεις
ΕΕ/ΝΑΤΟ

79.   υπενθυμίζει τη σημασία εδραίωσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης και του ΝΑΤΟ και της διασφάλισης μιας καλής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο οργανώσεις· συνιστά την αποφυγή παρεμβολών εμποδίων και ζητεί την αναθεώρηση των ρυθμίσεων που διέπουν επί του παρόντος την επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ (συμφωνία Berlin Plus) καθώς και την ανάπτυξη ενός νέου λειτουργικού πλαισίου για τις σχέσεις ΕΕ - ΝΑΤΟ που να διευκολύνει την ευρύτερη συνεργασία όταν οι δύο οργανώσεις αναπτύσσουν δράση στο ίδιο μέτωπο επιχειρήσεων·

80.   επιμένει ότι n Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος θα πρέπει να ξεκινήσει σθεναρό διάλογο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ σχετικά με την τρέχουσα επανεξέταση της στρατηγικής θεώρησης του οργανισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το ΝΑΤΟ θα λάβει πλήρως υπόψη την ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης μόνιμης διάρθρωσης συνεργασίας σε θέματα άμυνας·

81.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τεχνικές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και της Ένωσης στο Αφγανιστάν και στο Κόσσοβο δεν έχουν ακόμη υπογραφεί· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ασκήσουν την πολιτική τους επιρροή στα αρμόδια όργανα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της εφαρμογής·

82.   υπογραμμίζει την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανώσεων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πειρατείας (επιχείρηση Αταλάντη και επιχείρηση του ΝΑΤΟ Ocean Shield)·

83.   συγχαίρει το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τη βούλησή του να συμμετάσχει η Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις συζητήσεις για την αναθεώρηση της στρατηγικής αντίληψης αυτής της οργάνωσης· αναμένει ότι η δεδηλωμένη αυτή βούληση θα οδηγήσει γρήγορα σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες·

84.   χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και του ΝΑΤΟ στον τομέα των στρατιωτικών ικανοτήτων, όπως τις προσπάθειες για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελικοπτέρων·

ΕΕ/Ηνωμένα Έθνη

85.   υπενθυμίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα της διαχείρισης των κρίσεων, ιδίως σε εκείνα τα μέτωπα επιχειρήσεων που είναι παρούσες και οι δύο οργανώσεις/ή διαδέχεται η μια την άλλη· ζητεί να ενισχύεται η συνεργασία αυτή στα αρχικά στάδια μιας κρίσης, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό·

ΕΕ/Αφρικανική Ένωση

86.   υπογραμμίζει τη σημασία μιας καλής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης «ειρήνη και ασφάλεια» που συνδέεται με την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ· εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε, στο μέτρο του δυνατού, να υποστηρίξει την Αφρικανική Ένωση, ιδίως στα μέτωπα επιχειρήσεων όπου η τελευταία είναι, όπως στη Σομαλία, η μόνη επιτόπου οργάνωση και καλεί την Αφρικανική Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της Αφρικής να αντιμετωπίζει κρίσεις και να αξιοποιεί με αποτελεσματικότερο τρόπο την ενίσχυση που λαμβάνει από διεθνείς εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάδοσης μικρών και ελαφρών όπλων ιδιαίτερα στην Αφρική και στο πλαίσιο αυτό να δώσουν έμφαση στην τήρηση των υφισταμένων κανόνων για τα όπλα σε περιοχές κρίσεως από όλα τα κράτη μέλη·

ΕΕ/Ηνωμένες Πολιτείες

87.   καλεί το Συμβούλιο να αναπτύξει τη σχέση μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της αποκατάστασης της ειρήνης και της διαχείρισης των κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών θεμάτων και των φυσικών καταστροφών· η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καταπολέμηση της πειρατείας στη Σομαλία, την ενίσχυση των αφρικανικών ικανοτήτων διατήρησης της ειρήνης, αλλά επίσης και τις επιχειρήσεις στο Κόσσοβο και στο Αφγανιστάν· χαιρετίζει όλως ιδιαιτέρως τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών υπό ευρωπαϊκή διοίκηση στην αποστολή ΕULEX Κόσσοβο·

88.   εκτιμά ότι η νέα μορφή της αντιπυραυλικής ασπίδας που σχεδιάζεται από την αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και να επαληθευθεί, και, εφόσον πρόκειται να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την προστασία της Ευρώπης από τις βαλλιστικές απειλές, με διάλογο πανευρωπαϊκής κλίμακας, και να καταβληθούν προσπάθειες για συμμετοχή στην ανάπτυξή της προσέγγισης αυτής της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

Συμμετοχή των τρίτων χωρών στην ΕΠΑΑ

89.   υπενθυμίζει ότι, έως τώρα, 24 κράτη των πέντε ηπείρων συμμετείχαν σε 16 πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των τρίτων χωρών στις επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία, τόσο πολιτική όσο και επιχειρησιακή για τις επιχειρήσεις της Ένωσης· εκτιμά ότι η Ένωση πρέπει να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση και να μελετήσει τις δυνατότητες της πληρέστερης σύνδεσης αυτών των τρίτων χωρών, χωρίς να θιγεί η αυτονομία της στη λήψη αποφάσεων·

Κοινοβουλευτικές προνομίες

90.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη συμμετοχή του Συμβουλίου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, ιδίως στους κόλπους της ειδικής υποεπιτροπής· χαιρετίζει τη συμπερίληψη ενός τμήματος σχετικά με τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο στα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ΕΠΑΑ· ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο/Υπάτη Εκπρόσωπο, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να δώσει στην ΚΠΑΑ μια ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση·

91.   υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο υπερεθνικό θεσμικό όργανο που μπορεί να επικαλεσθεί βάσιμα ότι ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και ότι αυτός ο ρόλος ενισχύεται με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας· εκτιμά στο πλαίσιο αυτό ότι η συνέλευση της ΔΕΕ -που οφείλει την ύπαρξή της σε μια συνθήκη (την τροποποιημένη Συνθήκη των Βρυξελλών), η οποία δεν έχει υπογραφεί από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης- δεν είναι ούτε εξοπλισμένη από πολιτική άποψη ούτε νομίμως εξουσιοδοτημένη να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην ΚΠΑΑ·

92.   ενθαρρύνει, κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, λαμβανομένων υπόψη των προσφερομένων δυνατοτήτων από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να χρησιμοποιήσουν πλήρως το πρωτόκολλο αριθ. 1 της εν λόγω Συνθήκης προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ μέσω της ανάπτυξης πλέον στενών και πλέον διαρθρωμένων σχέσεων εργασίας, όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών τους· υπογραμμίζει ότι αυτή η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων θα υποκαταστήσει τις προνομίες που η συνέλευση της ΔΕΕ σφετερίστηκε αδικαιολογήτως· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη αλλαγής των οικείων της δομών προκειμένου να διασφαλίσει καλύτερο έλεγχο της ΚΠΑΑ· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Υπάτη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να βρουν τρόπους διασφάλισης της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αρμόδιας επιτροπής του ήδη στα αρχικά στάδια της κατάρτισης προσεγγίσεων μη στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων και επιχειρησιακών σχεδίων·

93.   ζητεί από το Συμβούλιο να ενημερώνει το Κοινοβούλιο προηγουμένως για τις αποστολές και επιχειρήσεις που προετοιμάζονται καθώς και για την διεκπεραίωσή τους· συνιστά στο Συμβούλιο, για λόγους διαφάνειας, να το ενημερώνει τακτικά όσον αφορά τη χρήση του μηχανισμού Αthena και του ταμείου εκκίνησης, όπως πράττει ήδη για την χρησιμοποίηση των πιστώσεων ΚΕΠΠΑ για τις πολιτικές αποστολές· πιστεύει ότι στο πνεύμα της σαφήνειας του προϋπολογισμού πρέπει κατ« αρχάς να εμφαίνονται όλες οι μη στρατιωτικές δαπάνες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και σε μια περαιτέρω φάση μετά από μια αναγκαία τροποποίηση της Συνθήκης να εγγράφονται και οι στρατιωτικές δαπάνες στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

94.   ζητεί την αναθεώρηση των διοργανικών συμφωνιών του 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στους τομείς της ΕΠΑΑ και της ΚΠΑΑ, προκειμένου οι αρμόδιοι βουλευτές, ιδίως οι πρόεδροι της Υποεπιτροπής Ασφάλεια και Άμυνας και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να μπορούν να έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να ασκούν τα προνόμιά τους με πλήρη επίγνωση·

o
o   o

95.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, καθώς και στους Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ.

(1) ΕΕ C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 580.
(2) ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 334.
(3) ΕΕ C 285 E, 26.11.2009, σ. 23.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0075.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0076.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0099.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0057.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0333.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου