Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2592(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0169/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0063

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 286kWORD 46k
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Κούβα
P7_TA(2010)0063RC-B7-0169/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης στην Κούβα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά την κατάσταση στην Κούβα και, ειδικότερα, τα ψηφίσματα της 17ης Νοεμβρίου 2004, 2ας Φεβρουαρίου 2006 και 21ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο το 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 καθώς και την πολιτική της Ένωσης επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο Βραβείο Ζαχάρωφ(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας του Συμβουλίου στις 14 Δεκεμβρίου 2005 για τις «Κυρίες με τα Λευκά», καθώς και τις προηγούμενες δηλώσεις της στις 26 Μαρτίου 2003 και στις 5 Ιουνίου 2003 σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου αριθ. 96/697/ΚΕΠΠΑ, που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1996 και επικαιροποιείται περιοδικά,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της 18ης Ιουνίου 2007, του Ιουνίου 2008 και της 15ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την Κούβα,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, και του Προέδρου του Κοινοβουλίου σχετικά με τον θάνατο στην Κούβα του πολιτικού κρατούμενου και κρατούμενου συνείδησης Orlando Zapata,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικουμενικός χαρακτήρας και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, εξακολουθούν να κρατούνται στην φυλακή στην Κούβα για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους της ελευθερίας έκφρασης και του συνέρχεσθαι,

Γ.   έχοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ 2005 για την ελευθερία συνείδησης στις «Κυρίες με τα Λευκά'· εκτιμώντας ότι η άρνηση των αρχών της Κούβας να επιτρέψουν στις »Κυρίες με τα Λευκά« να μεταβούν στην έδρα του Κοινοβουλίου για να παραλάβουν το βραβείο, παραβιάζει ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, δηλαδή την ελευθερία εισόδου και εξόδου κάποιου από την χώρα του, αρχή η οποία είναι κατοχυρωμένη στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τα διαβήματα στα οποία προέβησαν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υπέρ της ελευθέρωσης και ανθρώπινης μεταχείρισης των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης,

Ε.   έχοντας υπόψη ότι ο θάνατος του Orlando Zapata Tamayo – η πρώτη φορά σε περίπου 40 χρόνια που ένας κουβανός ακτιβιστής απεβίωσε από απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος κατά των κυβερνητικών καταχρήσεων – θεωρείται ένα σημαντικό βήμα οπισθοχώρησης όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Κούβα και είχε ως αποτέλεσμα ένα κύμα διαμαρτυριών σε διεθνές επίπεδο όπως επίσης και το γεγονός ότι και άλλοι κουβανοί πολιτικοί κρατούμενοι και αντιφρονούντες προχώρησαν επίσης σε απεργία πείνας,

1.   καταδικάζει έντονα τον αποτρέψιμο και απάνθρωπο θάνατο του αντιφρονούντα πολιτικού κρατούμενου Orlando Zapata Tamayo ύστερα από απεργία πείνας 85 ημερών και εκφράζει την αλληλεγγύη του και τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του·

2.   καταδικάζει την προληπτική κράτηση ακτιβιστών καθώς και την προσπάθεια της κυβερνήσεως να εμποδίσει την οικογένεια του Orlando Zapata Tamayo από το να τελέσει την κηδεία του και να αποτίσει ύστατο φόρο τιμής·

3.   εκφράζει τη λύπη του για την απουσία κάθε ενδεικτικής χειρονομίας των αρχών της Κούβας ως ανταπόκριση προς τις εκκλήσεις της ΕΕ και της λοιπής διεθνούς κοινότητας υπέρ της ελευθέρωσης όλων των πολιτικών κρατουμένων και υπέρ του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ιδίως δε της ελευθερίας της έκφρασης και του πολιτικού συνεταιρισμού·

4.   καλεί την Κυβέρνηση της Κούβας να απελευθερώσει άμεσα, άνευ όρων, όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και τους κρατουμένους συνείδησης·

5.   εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση των Κουβανών πολιτικών κρατουμένων και αντιφρονούντων που κήρυξαν απεργία πείνας μετά το θάνατο του Orlando Zapata· χαιρετίζει το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους έχουν σταματήσει την απεργία, αλλά επισύρει την προσοχή στην ανησυχητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δημοσιογράφος και ψυχολόγος Guillermo Foriñas, η επιμονή του οποίου να συνεχίσει την απεργία πείνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μοιραία έκβαση·

6.   αποδοκιμάζει την μη ανταπόκριση στην έκκληση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης για λόγους πεποιθήσεων, και επιμένει ότι η φυλάκιση αντιφρονούντων στην Κούβα για τα ιδανικά τους και την ειρηνική πολιτική τους δράση είναι αντίθετη προς την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

7.   προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο είναι επιβεβλημένο προκειμένου να απαιτήσουν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και να προωθήσουν και διασφαλίσουν το έργο των προασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου στα συμπεράσματά του της 8ης Δεκεμβρίου 2009·

8.   προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν άνευ όρων και να ενθαρρύνουν ανεπιφύλακτα τη δρομολόγηση ειρηνικής διαδικασίας για την πολιτική μετάβαση προς την πολυκομματική δημοκρατία στην Κούβα·

9.   εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς ολόκληρο το λαό της Κούβας και τον υποστηρίζει στην πορεία του προς τη δημοκρατία και το σεβασμό και προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών

10.   καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και τον αρμόδιο για τη συνεργασία Επίτροπο να αρχίσουν αμέσως διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών της Κούβας και με όσους τομείς υποστηρίζουν την ειρηνική αλλαγή στην Κούβα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που έχει διαδοχικά εγκρίνει το Συμβούλιο της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τους ενωσιακούς μηχανισμούς αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τον Εκδημοκρατισμό και την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην εναλλασσόμενη Προεδρία της ΕΕ, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας, στην Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στην Κυβέρνηση και στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας της Δημοκρατίας της Κούβας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0601.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου