Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2592(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0169/2010

Rozpravy :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 11/03/2010 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0063

Prijaté texty
PDF 203kWORD 43k
Štvrtok, 11. marca 2010 - Štrasburg
Kuba
P7_TA(2010)0063RC-B7-0169/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2010 o väzňoch svedomia na Kube

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Kube, najmä na uznesenia zo 17. novembra 2004, z 2. februára 2006 a z 21. júna 2007,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia k výročným správam o ľudských právach vo svete z rokov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 a na politiku EÚ v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o Sacharovovej cene(1),

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Rady zo 14. decembra 2005 o hnutí Ženy v bielom, ako aj na predchádzajúce vyhlásenia predsedníctva z 26. marca 2003 a 5. júna 2003 o situácii na Kube,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 96/697/SZBP, ktorá bola prijatá 2. decembra 1996 a pravidelne sa aktualizuje,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 18. júna 2007, z júna 2008 a z 15. júna 2009 o Kube,

–   so zreteľom na vyhlásenia vydané hovorcom podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku barónky Catherine Ashtonovej a predsedom Parlamentu Jerzym Buzekom o smrti politického väzňa a väzňa svedomia Orlanda Zapatu Tamaya na Kube,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže zasadzovanie sa o všeobecnosť a nedeliteľnosť ľudských práv vrátane občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv je aj naďalej jedným z hlavných cieľov Európskej únie,

B.   keďže desiatky nezávislých novinárov, mierových disidentov a ochrancov ľudských práv, z väčšej časti členov demokratickej opozície, sú stále vo väzení na Kube za uplatňovanie základných práv na slobodu prejavu, zhromažďovanie a práva na združovanie,

C.   keďže Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2005 hnutiu Ženy v bielom; keďže kubánske úrady nepovolili predstaviteľkám hnutia Ženy v bielom vycestovať do sídla Európskeho parlamentu, aby si prevzali cenu, čo je porušením jedného zo základných ľudských práv, t. j. práva človeka slobodne opustiť svoju krajinu a vrátiť sa do nej, ako je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

D.   keďže inštitúcie Spoločenstva podnikli kroky na oslobodenie politických väzňov a väzňov svedomia na Kube a na dôstojné zaobchádzanie s týmito väzňami,

E.   keďže smrť Orlanda Zapatu Tamaya – prvýkrát za takmer 40 rokov, čo kubánsky aktivista zomrel v dôsledku hladovky na protest proti zločinom vlády, – sa považuje za vážny krok späť v oblasti ľudských práv na Kube a vyvolala vlnu protestov na medzinárodnej úrovni a čím ďalej tým viac kubánskych politických väzňov a disidentov začína protestnú hladovku,

1.   dôrazne odsudzuje krutú smrť disidenta a politického väzňa Orlanda Zapatu Tamaya, ktorej sa dalo predísť, po protestnej hladovke trvajúcej 85 dní a vyjadruje svoju solidaritu a súcit s jeho rodinou;

2.   odsudzuje preventívne zadržiavanie aktivistov a pokus vlády zabrániť rodine Orlanda Zapatu Tamaya vykonať pohreb a vzdať mu poslednú úctu;

3.   ľutuje absenciu akýchkoľvek významných reakcií zo strany kubánskych orgánov na výzvy EÚ a medzinárodného spoločenstva na prepustenie všetkých politických väzňov a na plné rešpektovanie základných slobôd, najmä slobody prejavu a politického združovania;

4.   vyzýva kubánsku vládu, aby okamžite a bezodkladne prepustila všetkých politických väzňov a väzňov svedomia;

5.   vyjadruje svoje znepokojenie nad situáciou politických väzňov a disidentov, ktorí vyhlásili hladovku po smrti Orlanda Zapata; víta skutočnosť, že väčšina z nich už znovu prijíma potravu, ale upozorňuje na znepokojivý stav novinára a psychológa Guillerma Fariñasa, v prípade ktorého by pokračovanie hladovky mohlo mať dramatické následky;

6.   ľutuje skutočnosť, že opakované výzvy Európskeho parlamentu a Rady na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a väzňov svedomia nenašli odozvu, a zdôrazňuje, že väznenie kubánskych disidentov za ich ideály a nenásilnú politickú činnosť je porušením Všeobecnej deklarácie ľudských práv;

7.   naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby vystupňovali úsilie a žiadali o prepustenie politických väzňov a podporovali a zabezpečili činnosť ochrancov ľudských práv v súlade so závermi Rady pre zahraničné veci z 8. decembra 2009;

8.   naliehavo žiada inštitúcie EÚ, aby vyjadrili bezvýhradnú podporu a plné povzbudenie otvoreniu mierového procesu politickej transformácie na demokratický pluralitný režim;

9.   vyjadruje svoju hlbokú solidaritu so všetkými obyvateľmi Kuby, pričom ich podporuje na ceste k demokracii a dodržiavaniu a ochrane základných slobôd;

10.   vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a člena Komisie povereného spoluprácou, aby bezodkladne začali štruktúrovaný dialóg s kubánskou občianskou spoločnosťou a subjektmi, ktoré podporujú politickú transformáciu na Kube, v súlade so závermi, ktoré Rada EÚ úspešne schválila, s využitím mechanizmov Únie pre rozvojovú spoluprácu, a najmä Európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, rotujúcemu predsedníctvu EÚ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a kubánskej vláde a Zhromaždeniu ľudovej moci Kubánskej republiky.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2006)0601.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia