Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0169/2010

Debatter :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Omröstningar :

PV 11/03/2010 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0063

Antagna texter
PDF 127kWORD 36k
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg
Kuba
P7_TA(2010)0063RC-B7-0169/2010

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om situationen för politiska fångar och samvetsfångar i Kuba

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Kuba, i synnerhet de av den 17 november 2004, den 2 februari 2006 och den 21 juni 2007,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om årsrapporterna om de mänskliga rättigheterna i världen från 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 och EU:s politik på området för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av sin resolution om uppföljning av Sacharovpriset av den 14 december 2006(1),

–   med beaktande av ordförandeskapets förklaring av den 14 december 2005 om Kvinnor i vitt liksom de tidigare förklaringarna av den 26 mars 2003 och den 5 juni 2003 om situationen i Kuba,

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 96/697/GUSP, som antogs den 2 december 1996 och som regelbundet har uppdaterats,

–   med beaktande av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser av den 18 juni 2007, juni 2008 och den 15 juni 2009 om Kuba,

–   med beaktande av uttalandena från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande Catherine Ashtons talesman, och från Europaparlamentets talman om den kubanske politiske fången och samvetsfången Orlando Zapata Tamayos död,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett av Europeiska unionens främsta mål är att skydda de mänskliga rättigheternas universalitet och odelbarhet, inbegripet medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

B.  Dussintals oberoende journalister, fredliga dissidenter och människorättsförsvarare, i flertalet fall medlemmar av den demokratiska oppositionen, sitter alltjämt fängslade på Kuba för att de utövat grundläggande rättigheter som yttrande-, förenings- och mötesfrihet.

C.   2005 delade parlamentet ut Sacharovpriset för tankefrihet till Kvinnor i vitt. De kubanska myndigheternas vägran att tillåta Kvinnor i vitt att resa till parlamentets säte för att ta emot sitt pris utgjorde en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, nämligen rätten att fritt lämna och återvända till sitt land, vilken fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

D.  EU-institutionerna har vidtagit åtgärder för att de politiska fångarna och samvetsfångarna i Kuba ska friges och behandlas på ett medmänskligt sätt.

E.  Orlando Zapatas död var första gången på nästan 40 år som en kubansk aktivist avlidit till följd av en hungerstrejk i protest mot regeringens övergrepp. Detta anses vara ett allvarligt bakslag för de mänskliga rättigheterna i Kuba och har lett till en internationell protestvåg och till att fler kubanska politiska och oliktänkande fångar inlett hungerstrejk.

1.  Europaparlamentet fördömer bestämt den onödiga och grymma död som den kubanska regimkritikern och oliktänkaren Orlando Zapata Tamayo gick till mötes efter en 85 dagar lång hungerstrejk, och uttrycker sitt djupa deltagande med hans familj.

2.  Europaparlamentet fördömer alla gripanden av aktivister i förebyggande syfte och regeringens försök att hindra Orlando Zapata Tamayos familj från att hålla begravning och hedra honom en sista gång.

3.  Europaparlamentet beklagar avsaknaden av någon som helst tydlig reaktion från de kubanska myndigheternas sida som svar på EU:s och det övriga internationella samfundets uppmaningar till dem att frige alla politiska fångar och till fullo respektera de grundläggande fri- och rättigheterna, särskilt yttrande- och föreningsfriheten.

4.  Europaparlamentet kräver att den kubanska regeringen omedelbart och ovillkorligt friger alla politiska fångar och samvetsfångar.

5.  Europaparlamentet är djupt oroat över situationen för de kubanska politiska fångar och dissidenter som har inlett hungerstrejker efter Orlando Zapatas död. Parlamentet gläder sig över att de flesta av dem redan har avbrutit sina hungerstrejker, men vill fästa uppmärksamheten vid det mycket allvarliga tillståndet för journalisten och psykologen Guillermo Foriñas, vars fortsatta hungerstrejk kan få en fatal utgång.

6.  Europaparlamentet beklagar att Europaparlamentets och rådets upprepade krav på en omedelbar frigivning av samtliga politiska fångar och samvetsfångar inte har hörsammats, och insisterar på att fängslandet av kubanska oliktänkande på grund av deras idéer och fredliga politiska verksamhet strider mot den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att intensifiera åtgärderna för att kräva en frigivning av de politiska fångarna och främja och garantera människorättsaktivisternas arbete i linje med vad rådet kom fram till i sina slutsatser av den 8 december 2009.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att villkorslöst och full ut stödja inledandet av en fredlig process för politisk övergång till flerpartidemokrati i Kuba.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa solidaritet med hela det kubanska folket och stöder deras framsteg på vägen mot demokrati och respekt och främjande av de grundläggande friheterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete att omedelbart inleda en strukturerad dialog med det kubanska civila samhället och med de sektorer som stöder en fredlig övergång på ön, i enlighet med rådets successiva slutsatser, samt att i detta sammanhang utnyttja gemenskapens samarbetsmekanismer, särskilt det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s roterande ordförandeskap, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Kubas regering och nationalförsamling.

(1) Antagna texter, P6_TA(2006)0601.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy