Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2601(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0171/2010

Arutelud :

PV 11/03/2010 - 12.1
CRE 11/03/2010 - 12.1

Hääletused :

PV 11/03/2010 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0066

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 32k
Neljapäev, 11. märts 2010 - Strasbourg
Gilad Shaliti juhtum
P7_TA(2010)0066RC-B7-0171/2010

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2010. aasta resolutsioon Gilad Shaliti kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1949. aasta Genfi III konventsiooni ja 1949. aasta Genfi konventsioonide ühist artiklit 3;

–   võttes arvesse 1979. aasta pantvangivõtmise vastast rahvusvahelist konventsiooni;

–   võttes arvesse eesistujariigi 18. novembril 2009. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust humanitaarolukorra kohta Gaza sektoris, mis kutsub röövitud Iisraeli sõdurit Gilad Shaliti vangistuses hoidvaid isikuid üles teda viivitamata vabastama;

–   võttes arvesse USA Kongressi 18. juuli 2006. aasta resolutsiooni 921;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Lähis-Idas, milles on nõutud Gilad Shaliti vabastamist;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.   arvestades, et kapral (nüüd seersant) Gilad Shalit rööviti Hamasi poolt 25. juunil 2006. aastal Iisraeli pinnal;

B.   arvestades, et seersant Shalit on Euroopa (Prantsuse) ja Iisraeli kodanik;

C.   arvestades, et alates pantvangistamisest hoitakse seersant Shaliti Gazas kinni ilma suhtlemisvõimaluseta ning temalt on võetud võimalus kasutada Genfi konventsioonide ühisest artiklist 3 ja Genfi III konventsioonist tulenevaid põhiõigusi;

D.   arvestades, et Hamas on võtnud vastutuse seersant Shaliti jätkuva kinnipidamise eest ning on teatanud, et teda hoitakse kinni vastavalt Genfi III konventsioonile;

E.   arvestades, et kõik Lähis-Ida konflikti osapooled peavad igas olukorras austama rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust;

F.   arvestades, et usalduse loomine iisraellaste ja palestiinlaste vahel on oluline osa rahuprotsessist, mille tulemuseks oleks kaks riiki, kes saavad elada kõrvuti rahus ja turvaliselt;

G.   arvestades, et 2009. aasta oktoobris saadud video, milles vangistatud sõdur hoiab käes esmaspäeva, 14. septembri 2009. aasta kuupäevaga Gaza ajalehte, on kõige veenvam tõend selle kohta, et seersant Shalit on elus,

1.   nõuab seersant Gilad Shaliti viivitamatut vabastamist;

2.   kutsub Hamasi üles andma oma sõnade kinnituseks seersant Shalitile Genfi III konventsiooniga ette nähtud privileegid ja õigused;

3.   mõistab hukka seersant Shaliti põhiliste inimõiguste jätkuva eiramise ja asjaolu, et tema perekonnale ning Iisraeli ja Prantsuse võimudele tehakse takistusi teabe hankimisel tema olukorra kohta; nõuab seetõttu tungivalt, et Hamas lubaks Rahvusvahelisel Punase Risti Komiteel viivitamatult külastada seersant Shaliti ning võimaldaks tal vastavalt Genfi III konventsioonile suhelda oma perekonnaga;

4.   rõhutab kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse poole liikumise tähtsust ja tervitab Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahetute läbirääkimiste taasalustamist;

5.   rõhutab, et kõikide osapoolte vastastikuse usalduse loomise meetmed, sh olulise hulga Palestiina vangide vabastamine, võivad kaasa aidata konstruktiivse õhkkonna loomisele, tuues kaasa seersant Shaliti vabastamise;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Iisraeli valitsusele, Palestiina omavalitsusele ja Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarsele assambleele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika