Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2601(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0171/2010

Debatter :

PV 11/03/2010 - 12.1
CRE 11/03/2010 - 12.1

Omröstningar :

PV 11/03/2010 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0066

Antagna texter
PDF 106kWORD 32k
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg
Fallet Gilad Shalit
P7_TA(2010)0066RC-B7-0171/2010

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2010 om Gilad Shalit

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den tredje Genèvekonventionen från 1949 och av den gemensamma artikeln 3 i Genèvekonventionerna från 1949,

–   med beaktande av den internationella konventionen mot tagande av gisslan från 1979,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande av den 18 november 2009 på EU:s vägnar om den humanitära situationen i Gaza, där de som håller den bortförde israeliske soldaten Gilad Shalit fången uppmanas att utan dröjsmål släppa honom,

–   med beaktande av den amerikanska kongressens resolution 921 av den 18 juli 2006,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Mellanöstern, som har innehållit ett krav på att Gilad Shalit ska släppas,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 25 juni 2006 rövade Hamas bort korpral (numera sergeant) Gilad Shalit från israelisk mark.

B.  Gilad Shalit är europeisk (fransk) och israelisk medborgare.

C.  Efter gisslantagandet sitter Gilad Shalit fången i Gaza utan möjlighet till kontakt med omvärlden och förvägras sina grundläggande rättigheter enligt den gemensamma artikeln 3 i Genèvekonventionerna från 1949 och den tredje Genèvekonventionen från 1949.

D.  Hamas har tagit på sig skulden för det pågående kvarhållandet av Gilad Shalit och hävdar att han hålls fången i överensstämmelse med den tredje Genèvekonventionen från 1949.

E.  Internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning måste följas av samtliga parter i Mellanösternkonflikten och under alla omständigheter.

F.  Att förtroendet mellan israeler och palestinier byggs upp är en väsentlig del i en fredsprocess som leder till en lösning med två stater som lever sida vid sida i fred och säkerhet.

G.  En videoinspelning som spreds i oktober 2009, där den fångne soldaten håller upp en dagstidning från Gaza daterad måndagen den 14 september 2009, är det säkraste beviset för att Gilad Shalit fortfarande är vid liv.

1.  Europaparlamentet kräver att sergeant Gilad Shalit omedelbart friges.

2.  Europaparlamentet uppmanar Hamas att stå vid sitt ord och ge Gilad Shalit hans rättigheter och privilegier enligt den tredje Genèvekonventionen från 1949.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt den fortsatta bristen på respekt för Gilad Shalits grundläggande mänskliga rättigheter, liksom att hans familj och de israeliska och franska myndigheterna har hindrats från att få information om hans liv och hälsa. Därför uppmanar parlamentet Hamas att omedelbart låta Internationella rödakorskommittén besöka Gilad Shalit och att tillåta honom att kommunicera med sin familj i enlighet med den tredje Genèvekonventionen från 1949.

4.  Europaparlamentet betonar vikten av att framsteg görs mot en tvåstatslösning och välkomnar ett återupptagande av direkta förhandlingar mellan Israel och den palestinska myndigheten.

5.  Europaparlamentet betonar att ömsesidiga förtroendeskapande åtgärder från alla sidor, inklusive att palestinska fångar friges i ett betydande antal, kan bidra till att skapa ett konstruktivt klimat som leder till att Gilad Shalit kan släppas.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaterna, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Israels regering, den palestinska myndigheten samt till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy