Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2602(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0188/2010

Συζήτηση :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0067

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 286kWORD 58k
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό
P7_TA(2010)0067RC-B7-0188/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Οικονομικής Σύνδεσης, Πολιτικής Συνεννόησης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ηνωμένων Μεξικανικών Πολιτειών,

–   έχοντας υπόψη την από 12 Μαρτίου 2009 σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για μια Στρατηγική Σύνδεση ΕΕ-Μεξικού,

–   έχοντας υπόψη την από 15 Ιουλίου 2008 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Για μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού» (COM(2008)0447),

–   έχοντας υπόψη την από 30 Σεπτεμβρίου 2009 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Eταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» (COM(2009)0495),

–   έχοντας υπόψη το από 11 Οκτωβρίου 2007 ψήφισμά του για τις δολοφονίες γυναικών (γυναικοκτονία) στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγώνα κατά του φαινομένου αυτού,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ για τη δολοφονία των δημοσιογράφων José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa και Jorge Ochoa Martínez,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των πέντε διασκέψεων κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (UE-ALAT), που πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2002), Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 Μαΐου 2006) και στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008),

–   έχοντας υπόψη την από 17 Μαΐου 2008 κοινή δήλωση της 4ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Μεξικού που διεξήχθη στη Λίμα,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 9ης συνάντησης της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Μεξικού που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζονται κοινές αξίες που εκφράζονται στις δημοκρατικές, πλουραλιστικές κοινωνίες μας οι οποίες υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και έχουν ταχθεί στην εδραίωση της δημοκρατίας, της νομικής βεβαιότητας, στον αγώνα κατά της φτώχειας και υπέρ της δίκαιης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης,

Β.   εκτιμώντας πως τα δημοκρατικά μας συστήματα έχουν καθήκον και υποχρέωση να εγγυηθούν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι γι« αυτό η πλήρης αναγνώριση και άσκηση των ελευθεριών, όπως και του δικαιώματος στη φυσική ακεραιότητα, αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους δικαίου,

Γ.   εκτιμώντας ότι τα αίτια της βίας και της ανασφάλειας στο Μεξικό δεν μπορούν να απομονωθούν από το δομικό πρόβλημα της φτώχειας, της ανισότητας και της περιθωριοποίησης, όπου υπήρξε μια οπισθοδρόμηση μετά την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, και εκτιμώντας ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντίληψη μακροπρόθεσμης συνολικής ανάπτυξης προκειμένου να προχωρήσουμε στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής,

Δ.   εκτιμώντας πως η Στρατηγική Σύνδεση ΕΕ-Μεξικού ανοίγει το δρόμο σε μια στενότερη συνεργασία μεταξύ Μεξικού και ΕΕ σε ζητήματα παγκόσμιας σπουδαιότητας και ειδικότερα ανοίγει το δρόμο σε ένα διευρυμένο διάλογο, ένα μεγαλύτερο συντονισμό και περισσότερες ανταλλαγές σε τομείς όπως της ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εκλογικής μεταρρύθμισης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της εμπορικής και ρυθμιστικής πολιτικής,

Ε.   εκτιμώντας πως γι« αυτό το λόγο η Στρατηγική Εταιρική Σχέση θα συμπεριλάβει μια μεγαλύτερη συνεργασία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κι ότι αμφότερα τα μέρη επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν στενά με κοινό στόχο την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό συμμετέχει σε όλους τους περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς κι ότι έχει υπογράψει όλες τις διεθνείς συμφωνίες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, όπου περιλαμβάνονται όπως είναι φανερό η καταπολέμηση της βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό όντως προωθεί νόμους για την ισότητα των φύλων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη πως το 2008 ετέθη σε ισχύ το Πρόγραμμα Συνεργασίας ΕΕ-Μεξικού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Συνεργασίας ΕΕ-Μεξικού 2007-2013 κι ότι περιλαμβάνει ως προτεραιότητα την πρόληψη της βίας σε βάρος των γυναικών και την προαγωγή των δικαιωμάτων της γυναίκας μέσω μιας σειράς ειδικών προγραμμάτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που έχει ως προτεραιότητες την παροχή υποστήριξης για την καταπολέμηση της βίας που ασκείται σε βάρος γυναικών και παιδιών, την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα μέλη των δημοσίων δυνάμεων ασφαλείας, την παροχή υποστήριξης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υιοθέτηση διεθνών προδιαγραφών σε θέματα δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Θ.   εκτιμώντας πως το Μεξικό πλήττεται από μια κλιμάκωση της βίας που οφείλεται κυρίως στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ειδικά στην παραμεθόριο περιοχή με τις ΗΠΑ, ως συνέπεια πρώτον του ανταγωνισμού μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο της προσφοράς, από άποψη παραγωγής και διακίνησης προς την τεράστια αγορά που αντιπροσωπεύουν οι ΗΠΑ, και δεύτερον ως συνέπεια της πίεσης που οι επιθετικές επιχειρήσεις της Μεξικανικής Κυβέρνησης ασκούν πάνω σε αυτή την κατάσταση,

Ι.   εκτιμώντας τη σημασία του Σχεδίου που η Κυβέρνηση εγκαινίασε για την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και τη σημασία της ενισχυμένης πολιτικής στρατηγικής για την ανάκτηση του ελέγχου επί της πόλης Σιουδάδ Χουάρες, κι εκτιμώντας ότι το Σχέδιο αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ θα συμβάλει στην εξάλειψη των κοινωνικών αιτίων της βίας, αν και θεωρεί αναγκαίο έναν διπλασιασμό των προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση,

ΙΑ.   εκτιμώντας πως η Μεξικανική Κυβέρνηση έδειξε τη σταθερή προσήλωσή της στην ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου ασφαλείας εντός της χώρας, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης του προϋπολογισμού των δυνάμεων ασφαλείας και μιας μεταρρύθμισης των θεσμών δημόσιας ασφαλείας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Νόμου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού μηχανισμού, αποδεχόμενη έτσι την αντιπαράθεση με το οργανωμένο έγκλημα,

ΙΒ.   εκτιμώντας πως το Μεξικό είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους τόπους στον κόσμο για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, αφού εκεί σημειώθηκαν τουλάχιστον 53 δολοφονίες δημοσιογράφων από το 2000 και μετά, εκ των οποίων οι 13 δολοφονίες εντός του 2009, όπως επίσης καταγγέλλουν οι εκθέσεις της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού,

ΙΓ.   εκτιμώντας πως είναι συχνό φαινόμενο οι κατηγορίες και οι απειλές κατά μελών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την προάσπιση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι ότι πολλές από τις προκαταρκτικές έρευνες για επιθέσεις και δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθυστερούν αδικαιολόγητα σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν καταγγελίες εκ μέρους εθνικών ή διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας σε συγκεκριμένα περιστατικά,

1.   συμμερίζεται τις ανησυχίες των μεξικανικών αρχών για την κλιμάκωση της βίας και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον μεξικανικό λαό, στο πλαίσιο του αγώνα του κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

2.   εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του στους συγγενείς και τους φίλους των θυμάτων, καθώς και στον μεξικανικό λαό, τον οποίο προτρέπει να συνεχίσει τον αγώνα για την προάσπιση του δημοκρατικού συστήματος και του κράτους δικαίου·

3.   στηρίζει τη μεξικανική κυβέρνηση στη θέλησή της να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ταυτόχρονα όμως εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την αύξηση της βίας που σχετίζεται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την απουσία σεβασμού και την αίσθηση ατιμωρησίας των Καρτέλ των ναρκωτικών απέναντι σε κάθε είδους εξουσία, ειδικά δε στις όμορες με τις ΗΠΑ ομόσπονδες μεξικανικές πολιτείες·

4.   καταδικάζει κάθε μορφής βία, και ειδικά τη βία και τις συνεχείς απειλές θανάτου κατά των ακτιβιστών που ασχολούνται με την προαγωγή και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό, και ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες των μεξικανικών αρχών για την νομική και προσωπική προστασία και θωράκιση του προσωπικού των ανωτέρω φορέων, ενώ ζητεί και από την ΕΕ να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο τις κατευθυντήριες γραμμές περί προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.   προτρέπει τις μεξικανικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις γυναίκες ως πληθυσμιακή κατηγορία που υφίσταται με δραματικότερο τρόπο τη βία, ενώ εκτιμά πως αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη «γυναικοκτονία» διασφαλίζοντας την παραπομπή των υπευθύνων και των συνενόχων τους στη δικαιοσύνη ενώ ζητεί να συνεχιστεί η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη αυτών των εγκλημάτων·

6.   καταδικάζει σε αυτό το πλαίσιο τις βιαιοπραγίες και τις δολοφονίες κατά εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και στηρίζει τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για την αναγνώριση, κράτηση και προσαγωγή των υπευθύνων αυτών των δολοφονιών στη δικαιοσύνη· καλωσορίζει την έγκριση νομοθετικών και θεσμικών μέτρων από τη μεξικανική νομοθετική εξουσία με σκοπό την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της σωματικής ακεραιότητας των δημοσιογράφων·

7.   συνιστά με αυτή την έννοια στην μεξικανική κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης του κράτους δικαίου, για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα δομικά προβλήματα που είναι στη ρίζα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πιο συγκεκριμένα να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· τονίζει με αυτή την έννοια τη σημασία μιας ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας ώστε να διασφαλισθεί η αμεροληψία και να καταπολεμηθεί αποφασιστικά η ατιμωρησία·

8.   ζητεί τόσο από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων με το Μεξικό, όσο και από τα ευρωπαϊκά όργανα, να διπλασιάσουν την βοήθειά τους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από προγράμματα συνεργασίας και μέσα από οικονομική και τεχνική υποστήριξη· ζητεί επίσης μια αύξηση των δημοσιονομικών πόρων στον τομέα της συνεργασίας, για την ενίσχυση και μεταρρύθμιση των δικαστικών οργάνων, των σωμάτων ασφαλείας και των εισαγγελικών υπηρεσιών, με σκοπό την άσκηση δίωξης και τον κολασμό των υπευθύνων, και τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων προστασίας μαρτύρων, θυμάτων και των οικογενειών τους·

9.   τονίζει τη συνεργασία της μεξικανικής κυβέρνησης στην προαγωγή ενός αποδοτικού πολυμερούς πνεύματος και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΟΗΕ ως προς τη διαφύλαξη και παγίωση της ειρήνης και τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε στο διεθνές νομικό πλαίσιο να αντιμετωπισθούν παράλληλα οι απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία και η σωματεμπορία, σύμφωνα με τη δήλωση της Λίμα·

10.   ζητεί να γίνει αντιληπτή η Στρατηγική Εταιρική Σχέση ως μια ευκαιρία για να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο η λειτουργία της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα καταστεί πιο αποτελεσματική σε όλες τις συμφωνίες μεταξύ των δυο μερών και θα αξιολογηθεί η εφαρμογή της -συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της θετικής της πτυχής- δεδομένου ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία αντιπροσωπεύουν θεμελιώδεις αξίες·

11.   εκτιμά πως η κοινωνική ένταξη των νέων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο προκειμένου αυτοί να ταυτισθούν με το δημοκρατικό σύστημα κι ότι η απογοήτευσή τους είναι μια από τις αιτίες που συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία ενός κλίματος βίας και γι« αυτό πρέπει να ενταθεί η συνεργασία της ΕΕ σε θέματα κοινωνικής συνοχής· ζητεί επίσης από τις μεξικανικές αρχές να αφιερώσουν τους αναγκαίους πόρους για να βοηθήσουν τους νέους να βρουν μια θέση στην κοινωνία, και να εγκρίνουν προγράμματα πρόληψης, αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης για τους τοξικομανείς·

12.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Μεξικανική Κυβέρνηση, κατά την ενδιάμεση εξέταση (2007-2013) του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ICD), να θέσουν ως προτεραιότητα στον τομέα συγκέντρωσης 1 («κοινωνική συνοχή») την ασφάλεια και την ενίσχυση της διακυβέρνησης και των θεσμών·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στα κράτη μέλη, στον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών (ΟΕΑ), στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (Eurolat), και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Μεξικανικών Πολιτειών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου