Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2602(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0188/2010

Debatai :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Balsavimas :

PV 11/03/2010 - 13.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0067

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2010 m. kovo 11 d. - Strasbūras
Smurto eskalavimas Meksikoje
P7_TA(2010)0067RC-B7-0188/2010

2010 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl smurto eskalavimo Meksikoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 12 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES ir Meksikos strateginės partnerystės,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 15 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui tema „ES ir Meksikos strateginės partnerystės link“ (COM(2008)0447),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui tema „Europos Sąjunga ir Lotynų Amerika – pasaulinės reikšmės partnerystė“ (COM(2009)0495),

   atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl moterų žudymo Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje ir Europos Sąjungos vaidmens kovojant su šiuo reiškiniu,

   atsižvelgdamas į ES pareiškimą dėl žurnalistų José Luiso Romero, Valentíno Valdéso Espinosos ir Jorgės Ochoa Martínezo nužudymo,

–   atsižvelgdamas į penkių Europos Sąjungos bei Lotynų Amerikos ir Karibų jūros (ES ir LAK) valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimų, vykusių Rio de Žaneire (1999 m. birželio 28–29 d.), Madride (2002 m. gegužės 17–18 d.), Gvadalacharoje (2004 m. gegužės 28–29 d.), Vienoje (2006 m. gegužės 12–13 d.) ir Limoje (2008 m. gegužės 16–17 d.), deklaracijas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 17 d. ES ir Meksikos IV aukščiausiojo lygio susitikimo, vykusio Limoje, bendrąją deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio mėn. IX Bendros ES ir Meksikos komisijos, vykusios Briuselyje, bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį,

A.   kadangi Meksika ir Europos Sąjunga vadovaujasi bendromis vertybėmis, kurios atsiskleidžia mūsų demokratinėse, pliuralistinėse visuomenėse, ginančiose pagrindines laisves ir žmogaus teises, tausojančiose aplinką ir tvarią plėtrą, taip pat įsipareigojimą tvirtinti demokratiją, teisinį saugumą, kovą su skurdu ir teisingumo principais grįstą ekonomikos ir socialinę plėtrą,

B.   kadangi mūsų demokratinės sistemos turi ir privalo užtikrinti teisinės valstybės veikimą ir pagarbą žmogaus teisėms ir kadangi visiškas bei nevaržomas naudojimasis laisvėmis ir teisė į fizinę neliečiamybę yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės ramsčių,

C.   kadangi smurto ir nesaugumo priežastys Meksikoje negali būti atsietos nuo struktūrinių skurdo, nelygybės ir atskirties problemų – tai sritys, kurių padėtis pablogėjo prasidėjus pasaulinei ekonomikos krizei, ir kadangi reikia strateginės, visa apimančios ir taip pat ilgalaikės vizijos, sudarančios sąlygas žengti į priekį socialinės sanglaudos srityje,

D.   kadangi ES ir Meksikos strateginė partnerystė atveria duris glaudesniam Meksikos ir ES bendradarbiavimui, sprendžiant pasaulinės svarbos reikalus, o ypač platesniam dialogui, geresniam koordinavimui ir mainų vystymui saugumo, žmogaus teisių, rinkimų reformos, regioninės plėtros, prekybos politikos ir reguliavimo srityse,

E.   kadangi todėl strateginis bendradarbiavimas numatys geresnį bendradarbiavimą žmogaus teisių srityje, ir kadangi abi šalys patvirtino savo pasiryžimą glaudžiai bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo – aukščiausių standartų užtikrinimo žmogaus teisių srityje,

F.   kadangi Meksika dalyvauja visuose regioniniuose ir visuotiniuose forumuose ir yra pasirašiusi visus tarptautinius susitarimus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje, įskaitant, savaime suprantama, kovą su smurtu prieš moteris; kadangi taip pat Meksika skatina teisėkūrą lyčių lygybės srityje,

G.   kadangi 2008 m. įsigaliojo ES ir Meksikos bendradarbiavimo programa žmogaus teisių srityje pagal ES ir Meksikos dvišalio bendradarbiavimo programą 2007–2013 m., kurios vienas iš prioritetų yra smurto prieš moteris prevencija ir moterų teisių skatinimas, įgyvendinant konkrečias šios srities programas,

H.   kadangi Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės, kurios vienas iš prioritetų yra parama kovai su smurtu prieš moteris ir vaikus, sukūrimas skatina viešojo saugumo pajėgų narių siekį užtikrinti žmogaus teises, ir remia pastangas įveikti diskriminaciją ir įtraukti tarptautinius standartus teisingumo ir žmogaus teisių srityje,

I.   kadangi Meksika kenčia nuo smurto eskalavimo labiausiai dėl to, kad vykdoma prekyba narkotikais, ypač pasienio zonoje su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, ir kad tas eskalavimas, viena vertus, yra kovų tarp nusikalstamų grupuočių dėl tiekimo į Jungtines Amerikos Valstijas, kurios yra milžiniška rinka gamybos ir prekybos požiūriu, kontrolės pasekmė ir, antra vertus, kaip Meksikos vyriausybės puolimo, siekiant nutraukti šią padėtį, pasekmė,

J.   kadangi vyriausybės pradėtas įgyvendinti planas sveikatos, švietimo ir socialinės sanglaudos srityje, ir taip pat politinės strategijos, skirtos perimti kontrolę Ciudad Juárez, sustiprinimas yra svarbūs; kadangi taip pat šis planas, kuriam skirta 200 mln. eurų, prisidės panaikinat socialines smurto priežastis, net jei jis numato, kad būtina padvigubinti pastangas šioje srityje,

K.   kadangi Meksikos vyriausybė parodė tvirtą valią pagerinti saugumą šalyje, ypač ženkliai padidinant saugumo pajėgų biudžetą ir vykdant viešųjų saugumo institucijų reformą, siekiant sustiprinti įstatymų taikymo ir teismų veiksmingumą, tokiu būdu kovojant su organizuotu nusikalstamumu,

L.   kadangi Tarptautinės žurnalistų federacijos duomenimis Meksika yra viena pavojingiausių žurnalistams pasaulio valstybių, kur nuo 2000 m. mažiausiai 53 žurnalistai buvo nužudyti, 13 iš jų vien 2009 m., kaip tai skelbia ir Meksikos nacionalinės žmogaus teisių komisijos ataskaitos,

M.   kadangi organizacijų, dirbančių žmogaus teisių gynimo ir skatinimo srityje, darbuotojai yra dažnai persekiojami ir jiems grasinama, ir kadangi daug preliminarių tyrimų dėl žmogaus teisių gynėjų užpuolimų ir nužudymų nepagrįstai vilkinami valstijų ir federacijos lygmenimis,

N.   kadangi nacionalinės ir tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos pateikė skundus dėl šių teisių pažeidimo naudojant tam tikrus saugumo pajėgų veiksmus,

1.   kartu su Meksikos valdžios institucijomis nerimauja dėl smurto eskalavimo ir solidarizuojasi su Meksikos tauta, kovojant su prekyba narkotikais;

2.   reiškia užuojautą ir solidarizuojasi su aukų giminėmis bei draugais ir visa Meksikos tauta, kurią skatina ir toliau kovoti ginant demokratinę ir teisinės valstybės sistemą;

3.   remia Meksikos vyriausybės ryžtą kovoti su organizuotu prekybos narkotikais nusikalstamumu ir tuo pat metu reiškia gilų nerimą dėl smurto suaktyvėjimo, susijusio su prekyba narkotikais, ir dėl narkotikų kartelių nepagarbos bet kokioms valdžios institucijoms ir nebaudžiamumo jausmo, ypač valstijose esančiose Jungtinių Amerikos Valstijų pasienyje;

4.   smerkia visokeriopą smurtą ir ypač nuolatinį smurtą ir grasinimus nužudyti, kuriuos Meksikoje patiria žmogaus teisių gynėjai ir pagarbos joms skatintojai, ir prašo, kad Meksikos valdžios institucijos aktyviau veiktų siekdamos užtikrinti šių asociacijų teisinę ir fizinę apsaugą ir gynybą; taip pat ragina Europos Sąjungą veiksmingai taikyti žmogaus teisių gynėjų apsaugos gaires;

5.   ragina Meksikos valdžios institucijas toliau tvirtinti institucinę sistemą ypatingą dėmesį skiriant tų moterų grupei, kurios patiria didžiausią smurtą; mano, kad vyriausybė atsakinga už kovą su moterų žudymais ir ji turi užtikrinti, kad žudikai ir jų bendrai būtų teisiami ir kad toliau būtų taikomos tokių nusikaltimų prevencinės priemonės;

6.   taigi smerkia smurtą prieš žiniasklaidos darbuotojus ir jų nužudymus, reiškia paramą valdžios institucijoms, atsakingoms už visų priemonių, reikalingų siekiant identifikuoti, sulaikyti ir į teismą patraukti šiuos nusikaltimus įvykdžiusius asmenis, taikymą; palankiai vertina tai, kad Meksikos teisėkūros institucijos priėmė teisines ir institucines priemones, skiriamas saviraiškos laisvei ir žurnalistų saugumui užtikrinti;

7.   taigi rekomenduoja Meksikos vyriausybei toliau stiprinti teisinę valstybę siekiant išspręsti tam tikras struktūrines problemas, dėl kurių pažeidžiamos žmogaus teisės, ir ypač vykdyti teismų sistemos reformą; šiuo klausimu pabrėžia teisėjų nepriklausomumo svarbą siekiant užtikrinti bešališkumą ir ryžtingą kovą su nebaudžiamumu;

8.   prašo Europos institucijų ir valstybių narių palaikant savo dvišalius santykius su Meksika stiprinti paramą žmogaus teisių apsaugai vykdant bendradarbiavimo programas ir pasitelkiant finansines bei technines priemones; taip pat prašo padidinti asignavimus, kurie padėtų stiprinti ir reformuoti teismines institucijas, policiją ir prokuratūras, siekiant, kad šios įstaigos galėtų persekioti ir nubausti nusikaltėlius, taip pat prašo parengti veiksmingas liudytojų, aukų ir jų šeimų apsaugos priemones;

9.   primena, kad Meksikos vyriausybė turi dalyvauti skatinant veiksmingą daugiašališkumą ir stiprinant Jungtinių Tautų gebėjimą veikti siekiant išsaugoti ir sutvirtinti taiką bei užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, kaip tai nurodoma Limos deklaracijoje, kad būtų galima naudojantis tarptautine teisės sistema kovoti su pavojais, dėl terorizmo ir prekyba žmonėmis, dėl prekiavimo narkotikais ir ginklais, dėl organizuoto nusikalstamumo gresiančiais taikai ir saugumui;

10.   primygtinai reikalauja, kad strateginė partnerystė būtų laikoma galimybe apsvarstyti būdus, kaip sudarant visus abiejų šalių sutarimus kuo geriau didinti sąlygos dėl žmogaus teisių ir demokratijos veiksmingumą, ir galimybe įvertinti šios sąlygos laikymąsi, įskaitant jos pozityvaus aspekto plėtojimą, atsižvelgiant į tai, kad žmogaus teisės ir demokratija – pagrindinės vertybės;

11.   mano, kad jaunimo socialinė integracija – vienas iš pagrindinių dalykų, padedančių jaunimui pripažinti demokratinę sistemą, ir kad jaunimo nusivylimas – tai viena iš labiausiai smurtą skatinančių priežasčių, taigi reikia Europos Sąjungos bendradarbiavimą socialinės sanglaudos srityje padaryti intensyvesnį; taip pat ragina Meksikos valdžios institucijas pasitelkti reikalingas priemones siekiant padėti jaunimui rasti savo vietą visuomenėje ir parengti narkomanijos prevencijos, narkomanų reabilitacijos ir socialinės reintegracijos programas;

12.   ragina Europos Komisiją ir Meksikos vyriausybę užtikrinti, kad vykdant Vystomojo bendradarbiavimo priemonės vidurio laikotarpio (2007–2013) peržiūrą saugumas, geresnis valdymas ir institucijų stiprinimas būtų laikomi pirmojo pagrindinio sektoriaus (socialinė sanglauda) prioritetine sritimi;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybėms narėms, Centrinės Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai (EURO-LAT) ir Meksikos Jungtinių Valstijų kongresui bei prezidentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika