Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2602(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0188/2010

Razprave :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Glasovanja :

PV 11/03/2010 - 13.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0067

Sprejeta besedila
PDF 187kWORD 51k
Četrtek, 11. marec 2010 - Strasbourg
Stopnjevanje nasilja v Mehiki
P7_TA(2010)0067RC-B7-0188/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2010 o stopnjevanju nasilja v Mehiki

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenimi mehiškimi državami,

–   ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 12. marca 2009 o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Mehiko,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 15. julija 2008 z naslovom „Na poti k strateškemu partnerstvu med Evropsko unijo in Mehiko“ (KOM(2008)0447),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 30. septembra 2009 z naslovom „ Evropska unija in Latinska Amerika: partnerstvo svetovnih akterjev“ (KOM(2009)0495),

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o umorih žensk v Mehiki in Srednji Ameriki ter vlogi Evropske unije v boju proti temu pojavu,

   ob upoštevanju izjave EU o umorih novinarjev Joséja Luisa Romera, Valentína Valdésa Espinose in Jorgeja Ochoe Martíneza,

–   ob upoštevanju deklaracij, sprejetih na petih dosedanjih vrhunskih srečanjih voditeljev držav in vlad Latinske Amerike in Karibov ter Evropske unije v Riu de Janeiru (28. in 29. junija 1999), Madridu (17. in 18. maja 2002), Guadalajari (28. in 29. maja 2004), na Dunaju (12. in 13. maja 2006) in v Limi (16. in 17. maja 2008),

–   ob upoštevanju skupne izjave z dne 17. maja 2008 s četrtega vrhunskega srečanja EU in Mehike, ki je potekalo v Limi,

–   ob upoštevanju skupne izjave z devetega srečanja skupnega odbora EU in Mehike, ki je potekalo v Bruslju novembra 2009,

–   ob upoštevanju člena 122 svojega poslovnika,

A.   ker Mehika in Evropska unija delita skupne vrednote, udejanjene v njunih demokratičnih in pluralističnih družbah, si prizadevata za temeljne svoboščine in človekove pravice, varstvo okolja in trajnostni razvoj ter sta zavezani utrjevanju demokracije in pravne varnosti, boju proti revščini ter pravičnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju,

B.   ker sta njuna demokratična sistema dolžna zagotavljati delujočo pravno državo in ker spoštovanje človekovih pravic, s tem pa polno uživanje in uresničevanje svoboščin ter pravica do telesne integritete tvorijo enega od podpornih stebrov pravne države,

C.   ker vzrokov za nasilje in negotovost v Mehiki ni mogoče ločiti od strukturnih problemov revščine, neenakosti in izključenosti, področij, kjer se je stanje po razmahu svetovne gospodarske krize še poslabšalo, in ker je potrebna celovita strateška vizija dolgoročnega vključujočega razvoja, da se izboljša socialna kohezija,

D.   ker bo strateško partnerstvo EU in Mehike utrlo pot tesnejšemu sodelovanju med Mehiko in EU v svetovno pomembnih zadevah, zlasti pa okrepljenemu dialogu, sodelovanju in izmenjavi na področjih, kot so varnost, človekove pravice, reforma volilnega sistema, regionalni razvoj ter trgovinska in regulativna politika,

E.   ker bo strateško partnerstvo zajemalo tudi boljše sodelovanje na področju človekovih pravic in ker sta obe strani potrdili, da sta pripravljeni tesneje sodelovati s skupnim ciljem doseči najvišje standarde v zvezi s človekovimi pravicami,

F.   ker Mehika sodeluje na vseh regionalnih in svetovnih forumih in ker je podpisala vse mednarodne sporazume o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, kar seveda zajema boj proti nasilju nad ženskami, in ker se zavzema za zakonodajo, ki zagotavlja enakost spolov,

G.   ker se je leta 2008 začel izvajati program sodelovanja med EU in Mehiko na področju človekovih pravic začel, in sicer v okviru programa dvostranskega sodelovanja med EU in Mehiko za obdobje 2007–2013, in ker je ena njegovih prednostnih nalog preprečevanje nasilja nad ženskami in zavzemanje za pravice žensk prek posebnih programov v ta namen,

H.   ker je bil oblikovan evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, katerega prednostne naloge so izkoreninjenje nasilja nad ženskami in otroki, zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic pri članih varnostnih sil, odprava diskriminacije ter uveljavitev mednarodnih standardov na področju pravosodja in človekovih pravic,

I.   ker se Mehika sooča z razmahom nasilja, katerega poglavitni vzrok je trgovina z mamili, zlasti ob meji z Združenimi državami, in ki ga netijo spopadi kriminalnih združb za nadzor nad ogromnim ameriškim trgom z drogami, tako kar zadeva njihovo proizvodnjo kot trgovanje z njimi, po drugi strani pa nasilje še stopnjuje ofenziva mehiške vlade, ki želi te razmere obvladati,

J.   ker je vlada uvedla pomemben načrt za zdravstvo, izobraževanje in socialno kohezijo in ker je okrepila politično strategijo za ponovni prevzem nadzora v mestu Juarez; ker bo omenjeni načrt v vrednosti 200 milijonov EUR prispeval k odpravljanju socialnih vzrokov za nasilje, čeprav bi bilo treba sredstva v ta namen še povečati,

K.   ker je mehiška vlada dokazala, da je trdno odločena izboljšati varnostne razmere v državi, med drugim s precejšnjim povečanjem proračuna za varnostne sile in z reformo javnih varnostnih organov, s ciljem večje učinkovitosti pri spoštovanju zakonov, v pravosodnem sektorju in boju proti organiziranemu kriminalu,

L.   ker je Mehika po podatkih Mednarodne zveze novinarjev eno najnevarnejših območij na svetu za opravljanje novinarskega poklica, saj je bilo tam od leta 2000 ubitih najmanj 53 novinarjev, od tega 13 samo v letu 2009, kar potrjujejo tudi poročila mehiškega nacionalnega odbora za človekove pravice,

M.   ker so gonje in grožnje, usmerjene proti članom organizacij za varstvo in spodbujanje človekovih pravic, pogoste in ker številne predhodne preiskave nasilja in umorov zagovornikov človekovih pravic zavirajo neupravičeni zaostanki na državni in zvezni ravni,

N.   ker so državne in mednarodne organizacije za človekove pravice vložile več prijav zoper dejanja pripadnikov varnostnih sil, ki naj bi kršili človekove pravice,

1.   z mehiškimi oblastmi deli zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in izraža solidarnost s prebivalci Mehike v boju proti trgovini z mamili;

2.   izraža sožalje in solidarnost družinam in prijateljem žrtev, pa tudi mehiškim državljanom, ki jih poziva, naj si še naprej prizadevajo za obrambo demokratičnega sistema in pravne države;

3.   podpira pripravljenost mehiške vlade za boj z organiziranimi kriminalnimi združbami, ki trgujejo z mamili, ter izraža resno zaskrbljenost zaradi porasta nasilja, povezanega s to obliko kriminala, pomanjkanja spoštovanja mamilarskih kartelov do vseh oblik oblasti in njihovega občutka, da se lahko izognejo kazni, zlasti v mehiških državah ob meji z ZDA;

4.   obsoja vse oblike nasilja, zlasti nasilje in nenehne grožnje s smrtjo, katerih tarča so zagovorniki človekovih pravic v Mehiki, ter poziva mehiške oblasti, naj si bolj prizadevajo za varstvo ter osebno in pravno zaščito omenjenih skupin; prav tako pa poziva EU, naj učinkovito izvaja smernice za zaščito zagovornikov človekovih pravic;

5.   poziva mehiške oblasti, naj si še najprej prizadevajo za utrditev institucionalnega okvira, pri tem pa posebno pozornost posvetijo ženskam, ki so največje žrtve nasilja; meni, da je naloga vlade, da se bori proti umorom žensk, zagotovi, da bodo krivci in njihovi sostorilci privedeni pred sodišče, ter še naprej izvaja učinkovite ukrepe za preprečevanje takšnih zločinov;

6.   v zvezi s tem obsoja nasilje in umore, katerih žrtve so zaposleni v medijih, in podpira pristojne oblasti pri izvajanju vseh potrebnih ukrepov za odkrivanje, pridržanje in sodne postopke proti krivcem za te umore; pozdravlja zakonodajne in institucionalne ukrepe, ki jih je sprejela mehiška zakonodajna oblast, da bi zagotovila svobodo izražanja in zaščitila novinarje;

7.   priporoča mehiški vladi, naj si še najprej prizadeva za krepitev pravne države, da bo odpravila nekatere strukturne probleme, ki so vir kršitev človekovih pravic, natančneje za reformo pravosodnega sistema; v zvezi s tem poudarja pomen neodvisnega sodstva, saj lahko samo to zagotovi nepristranskost in odločen boj proti nekaznovanju;

8.   poziva evropske institucije in vlade držav članic v okviru dvostranskih odnosov z mehiškimi državami, naj okrepijo podporo varovanju človekovih pravic prek programov sodelovanja ter s finančnimi in tehničnimi sredstvi; prav tako poziva k povečanju proračunskih sredstev za sodelovanje pri krepitvi in reformi sodišč, policije in tožilstva, kar bo olajšalo pregon in kaznovanje krivcev, pa tudi k vzpostavitvi učinkovitih sistemov zaščite prič, žrtev in njihovih družin;

9.   opozarja na udeležbo mehiške vlade pri spodbujanju učinkovitega multilateralizma in krepitvi zmogljivosti Združenih narodov za ohranjanje in utrditev miru ter zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, ob hkratnem spopadanju z grožnjami miru in varnosti, kot so trgovina z mamili in orožjem, organizirani kriminal, terorizem in trgovina z ljudmi, v okviru mednarodnega prava in v skladu z deklaracijo iz Lime;

10.   vztraja, da je treba strateško partnerstvo razumeti kot priložnost za razpravo o tem, kako učinkoviteje izvajati klavzulo o človekovih pravicah in demokraciji v vseh sporazumih, ki jih podpišeta obe strani, pa tudi o tem, kako ocenjevati uresničevanje te klavzule – vključno z razvojem njenih pozitivnih razsežnosti – glede na to, da so človekove pravice in demokracija temeljne vrednote;

11.   ocenjuje, da je družbeno vključevanje mladih eden od nujnih pogojev za to, da se lahko prepoznajo v demokratičnem sistemu, saj je njihovo nezadovoljstvo eden od razlogov, ki največ prispeva k razmahu nasilja, zato poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje EU na področju socialne kohezije; hkrati poziva mehiške oblasti, naj namenijo potrebna sredstva za pomoč mladim, da bodo našli svoje mesto v družbi, ter za programe preprečevanja, rehabilitacije in ponovne vključitve odvisnikov od mamil v družbo;

12.   poziva Komisijo in mehiško vlado, naj ob vmesnem pregledu (2007–2013) instrumenta za razvojno sodelovanje kot prednostno področje osrednjega sektorja 1 (socialna kohezija) opredelita varnost ter krepitev vodenja in institucij;

13.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, visoki predstavnici za zunanjo in varnostno politiko, državam članicam, generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini (Eurolat) ter predsedniku in kongresu Združenih mehiških držav.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov