Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2603(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0191/2010

Forhandlinger :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Afstemninger :

PV 11/03/2010 - 13.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0068

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 37k
Torsdag den 11. marts 2010 - Strasbourg
Sydkorea – dødsstraf erklæret lovlig
P7_TA(2010)0068RC-B7-0191/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2010 om dødsstraf, som er erklæret lovlig i Republikken Korea

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om afskaffelse af dødsstraf og om nødvendigheden af hurtigst muligt at indføre et moratorium for henrettelser i de lande, hvor dødsstraf stadig anvendes,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. december 2007 om et moratorium for dødsstraf (om den 3. Komités rapport (A/62/439/Add.2)),

–   der henviser til den reviderede og opdaterede udgave af EU's retningslinjer om dødsstraf, som blev vedtaget af Rådet den 3. juni 1998,

–   der henviser til sluterklæringen fra den fjerde verdenskongres mod dødsstraf, der blev afholdt i Genève den 24.-26. februar 2010, hvori der opfordres til en universel afskaffelse af dødsstraf,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.   der henviser til, at EU går stærkt ind for afskaffelse af dødsstraf og stræber efter at opnå en universel accept af dette princip,

B.   der henviser til, at Republikken Koreas forfatningsdomstol den 25. februar 2010 med et flertal på fem stemmer imod fire afgjorde, at dødsstraf ikke strider mod forfatningen, og der henviser til, at dommerne imidlertid samtidig understregede, at spørgsmålet om, hvorvidt dødsstraf skal bibelholdes eller afskaffes, bør drøftes i nationalforsamlingen og ikke i forbindelse med forfatningsmæssige procedurer,

C.   der henviser til, at forfatningsdomstolens dom blev afsagt med fem stemmer for og fire imod, og der henviser til, at dommen fra 1996 blev afsagt med syv stemmer for og to imod,

D.   der henviser til, at forfatningsdomstolens traf sin afgørelse som svar på en klage indgivet af en 72-årig koreansk mand, der var dømt for at have dræbt fire turister i 2007, og som hævdede, at dødsstraf krænkede hans forfatningssikrede værdighed,

E.   der henviser til, at Republikken Korea har over 55 fanger, der har fået bekræftet deres dødsdomme,

F.   der henviser til, at den seneste henrettelse i Republikken Korea fandt sted i december 1997; der henviser til, at dødsstraf ikke længere blev anvendt under den nyligt tiltrådte præsident Kim Dae-Jung, der selv blev dømt til døden i 1980, inden han blev benådet, og der henviser til, at Republikken Korea i de seneste 13 år har hørt til gruppen af nationer, der har afskaffet dødsstraf i praksis,

G.   der henviser til, at den nationale menneskerettighedskommission i 2006 fremsatte et lovforslag om afskaffelse af dødsstraf;

H.   der henviser til, at FN's Generalforsamling den 18. december 2007 med et stort flertal vedtog en resolution, hvori den opfordrede lande, der praktiserer dødsstraf, til at indføre et moratorium for henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraf, og at indholdet af dette moratorium igen blev bekræftet i en anden resolution, der blev vedtaget den 18. december 2008,

1.   anerkender det forhold, at Republikken Korea ikke har foretaget henrettelser siden 1998, og at landet dermed de facto har afskaffet dødsstraffen; bifalder de forbedringer, der er sket med hensyn til at beskytte og fremme menneskerettighederne;

2.   er dybt skuffet over afgørelsen fra Republikken Koreas forfatningsdomstol om at bibeholde dødsstraf, men bemærker, at dommen blev afsagt med et meget lille flertal i modsætning til dommen fra 1996, der blev afsagt med syv stemmer for og to imod;

3.   udtrykker sin støtte til bevægelser, der kæmper for afskaffelse af dødsstraf i Republikken Korea;

4.   gentager sin generelle modstand mod dødsstraf, der er i modstrid med et moderne strafferetssystem, og – i modsætning til hvad man ofte hævder – ikke reducerer kriminalitetens omfang;

5.   tilskynder Republikken Korea til at indføre et retligt moratorium for alle henrettelser, indtil parlamentet har vedtaget en lov om afskaffelse af dødsstraf;

6.   opfordrer Republikken Koreas regering til at støtte FN's resolution om afskaffelse af dødsstraf og til at være medforslagsstiller til eller stemme for en resolution, der skal forelægges Generalforsamlingen;

7.   bemærker med tilfredshed, at et klart flertal af verdens lande – der repræsenterer mere end to tredjedele af det internationale samfund – nu fuldstændig har afskaffet dødsstraf, enten juridisk eller ved at indføre de facto-moratorier for henrettelser;

8.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Republikken Koreas regering samt den nationale menneskerettighedskomité i Korea (NHRCK).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik