Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2603(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0191/2010

Συζήτηση :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0068

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 40k
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Δημοκρατία της Κορέας - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη
P7_TA(2010)0068RC-B7-0191/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη θανατική ποινή που κηρύχθηκε νόμιμη στη Δημοκρατία της Κορέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και την άμεση ανάγκη ενός μορατόριουμ σε σχέση με τις εκτελέσεις στις χώρες εκείνες όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) 62/149 για τη θανατική ποινή που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007 (επί της έκθεσης της Τρίτης Επιτροπής (A/62/439/Add.2)) δια του οποίου ζητείται μορατόριουμ σε σχέση με τη χρήση της θανατικής ποινής.

–   έχοντας υπόψη την επικαιροποιημένη και αναθεωρημένη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τη θανατική ποινή που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 3 Ιουνίου 1998,

–   έχοντας υπόψη την τελική δήλωση του 4ου Παγκοσμίου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής στη Γενεύη από 24 έως 26 Φεβρουαρίου 2010 δια της οποίας ζητείται η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί σοβαρά στην κατάργηση της θανατικής ποινής και προσπαθεί να επιτύχει την οικουμενική αποδοχή της αρχής αυτής,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2010, το συνταγματικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κορέας αποφάσισε με πλειοψηφία 4 προς 5 ότι η θανατική ποινή είναι συνταγματική αν και οι δικαστές υπογράμμισαν επίσης ότι η συζήτηση σχετικά με τη διατήρηση ή την κατάργηση της ποινής αυτής θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στην Εθνοσυνέλευση και όχι στο πλαίσιο διαδικασιών συνταγματικού χαρακτήρα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου ελήφθη με πλειοψηφία 5 προς 4 ενώ το αποτέλεσμα της αντίστοιχης ψηφοφορίας το 1996 ήταν 7 προς 2,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τo συνταγματικό δικαστήριο έλαβε την απόφασή του μετά από αναφορά ενός κορεάτη ηλικίας 72 ετών, καταδικασμένου για το φόνο τεσσάρων τουριστών το 2007, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η θανατική ποινή καταλύει την εγγύηση της αξιοπρέπειάς του που κατοχυρώνεται από το σύνταγμα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Δημοκρατία της Κορέας κρατούνται άνω των 55 ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία εκτέλεση στη Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποιήθηκε το 1997· ότι υπό τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Κιμ Νταε Γιούνγκ, ο οποίος είχε με τη σειρά του καταδικαστεί σε θάνατο το 1980 για να λάβει στη συνέχεια χάρη, η θανατική ποινή έπαψε να εφαρμόζεται και ότι η Δημοκρατία της Κορέας συμπεριλαμβανόταν κατά τα τελευταία 13 έτη στην ομάδα των εθνών που τάσσονται υπέρ τη κατάργησης της θανατικής ποινής στη πράξη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπέβαλε νομοσχέδιο για την κατάργηση της θανατικής ποινής,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη στις 18 Δεκεμβρίου 2007, η ΓΣΗΕ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα δια του οποίου ζητείται από τις χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή «να θεσπίσουν μορατόριουμ σε σχέση με τις εκτελέσεις με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής», το περιεχόμενο του οποίου επανεμφανίστηκε σε ένα δεύτερο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2008·

1.   αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κορέας δεν έχει προβεί σε εκτελέσεις από το 1998, καθιστάμενη εκ των πραγμάτων χώρα κατάργησης της ποινής και χαιρετίζει τις βελτιώσεις σε σχέση με την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.   εκφράζει τη βαθειά λύπη του για την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας να διατηρήσει τη θανατική ποινή, επισημαίνει όμως ότι η απόφαση ελήφθη με ισχνότατη πλειοψηφία σε σχέση με εκείνη του 7 προς 2 του 1996·

3.   εκφράζει την υποστήριξή του στα κινήματα που μάχονται για την κατάργηση της θανατικής ποινής στη Δημοκρατία της Κορέας·

4.   επαναλαμβάνει τη γενική του αντίθεση στη θανατική ποινή η οποία έρχεται σε αντίθεση με ένα σύγχρονο ποινικό σύστημα δεδομένου ότι δεν μειώνονται έτσι οι δείκτες εγκληματικότητας αντίθετα από ότι συχνά πιστεύει το ευρύ κοινό·

5.   ενθαρρύνει τη χώρα να εγκρίνει ένα νομικό μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις μέχρις ότου το κοινοβούλιο εγκρίνει δια νόμου την κατάργηση της θανατικής ποινής·

6.   καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας να υποστηρίξει το ψήφισμα του ΟΗΕ για την κατάργηση της θανατικής ποινής και να αποφασίσει το προσεχές φθινόπωρο να συνυποστηρίξει ή να ψηφίσει υπέρ ενός ψηφίσματος που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση·

7.   επισημαίνει με ικανοποίηση ότι μια σαφής πλειοψηφία των χωρών του κόσμου -που υπερβαίνει τα δύο τρίτα της παγκόσμιας κοινότητας- έχει πλέον καταργήσει πλήρως τη θανατική ποινή δια νόμου ή έχει επιβάλει εκ των πραγμάτων μορατόριουμ σε σχέση με τις εκτελέσεις·

8.   αναθέτει στο Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς και στην Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κορέας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου