Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2603(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0191/2010

Debatai :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Balsavimas :

PV 11/03/2010 - 13.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0068

Priimti tekstai
PDF 192kWORD 37k
Ketvirtadienis, 2010 m. kovo 11 d. - Strasbūras
Mirties bausmės įteisinimas Pietų Korėjoje
P7_TA(2010)0068RC-B7-0191/2010

2010 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės paskelbimo teisėta Pietų Korėjoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl mirties bausmės panaikinimo ir būtinybės nedelsiant nustoti vykdyti mirties bausmę tose šalyse, kur ji vis dar taikoma,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją 62/149, kurioje raginama sustabdyti mirties bausmės vykdymą (remiantis Trečiojo komiteto pranešimu (A/62/439/Add.2)),

–   atsižvelgdamas į peržiūrėtą ir atnaujintą Tarybos 1998 m. birželio 3 d. priimtų ES gairių dėl mirties bausmės versiją,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 24–26 d. Ženevoje vykusio 4-ojo Pasaulio kongreso prieš mirties bausmę priimtą baigiamąją deklaraciją, kurioje raginama visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Europos Sąjunga ryžtingai siekia, kad būtų panaikinta mirties bausmė ir nori, kad šis principas būtų pripažintas visame pasaulyje,

B.   kadangi 2010 m. vasario 25 d. Korėjos Respublikos konstitucinis teismas balsų dauguma (penki – už, keturi – prieš) priėmė sprendimą, kad mirties bausmė neprieštarauja konstitucijai, ir kadangi teisėjai vis dėlto pabrėžė, kad diskusijos dėl mirties bausmės išlaikymo ar panaikinimo turėtų vykti nacionalinėje asamblėjoje, o ne Konstituciniame teisme,

C.   kadangi Konstitucinio teismo sprendimas buvo priimtas 5 teisėjams balsavus už, o 4 – prieš ir kadangi 1996 m. sprendimas buvo priimtas 7 teisėjams balsavus už, o 2 – prieš,

D.   kadangi Konstitucinio teismo sprendimas buvo priimtas po to, kai 72 metų korėjietis, nuteistas už keturių turistų nužudymą 2007 m., pateikė peticiją, kurioje tvirtino, kad mirties bausmė pažeidžia jo žmogiškąjį orumą, kurio apsauga įtvirtinta konstitucijoje,

E.   kadangi Korėjos Respublikoje kali daugiau kaip 55 kaliniai, kuriems paskirta mirties bausmė,

F.   kadangi paskutinė mirties bausmė Korėjos Respublikoje įvykdyta 1997 m. gruodžio mėn.; kadangi prezidentu tapus Kimui Dae-jungui, kuris pats 1980 m. buvo nuteistas mirti, tačiau vėliau atleistas nuo bausmės, mirties bausmė nebuvo taikoma, ir kadangi Korėjos Respublika paskutinius 13 metų priklausė valstybėms, kurios yra praktiškai mirties bausmės panaikinimo šalininkės,

G.   kadangi 2006 m. Nacionalinis žmogaus teisių komitetas pateikė įstatymo dėl mirties bausmės panaikinimo projektą,

H.   kadangi 2007 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja didele balsų dauguma patvirtino rezoliuciją, kurioje prašoma vis dar mirties bausmę taikančių šalių sustabdyti mirties bausmių vykdymą, siekiant visiškai panaikinti mirties bausmę; šios rezoliucijos nuostatos buvo dar kartą įtvirtintos antrojoje 2008 m. gruodžio 18 d. priimtoje rezoliucijoje,

1.   pripažįsta tai, kad Korėjos Respublika nuo 1998 m. neįvykdė nė vienos mirties bausmės ir todėl tapo viena iš valstybių, de facto panaikinusių mirties bausmę; teigiamai vertina pažangą, atliktą žmogaus teisių apsaugos ir skatinimo srityje;

2.   labai nusivylė Korėjos Respublikos konstitucinio teismo sprendimu išsaugoti mirties bausmę, tačiau pažymi, kad sprendimas buvo priimtas labai nedidele balsų dauguma palyginti su 1996 m. sprendimu, kada už balsavo septyni teisėjai, o prieš – du;

3.   išreiškia savo paramą visuomeniniams judėjimams, siekiantiems mirties bausmės panaikinimo Korėjos Respublikoje;

4.   dar kartą išreiškia savo bendrą nepritarimą mirties bausmei, kuri yra nesuderinama su šiuolaikine baudžiamąja teisena ir kuri, priešingai, nei dažnai manoma, nemažina nusikaltimų skaičiaus;

5.   ragina Korėjos Respubliką patvirtinti teisinį visų mirties bausmių vykdymo moratoriumą tol, kol parlamentas priims įstatymą, kuriuo panaikinama mirties bausmė;

6.   ragina Korėjos Respublikos vyriausybę paremti Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl mirties bausmės panaikinimo ir nuspręsti kartu su kitomis valstybėmis parengti arba balsuoti už rezoliuciją, kuri bus pateikta Generalinėje Asamblėjoje;

7.   džiaugdamasis pažymi, kad didelė pasaulio valstybių dauguma (daugiau kaip du trečdaliai visos tarptautinės bendruomenės) visiškai de jure panaikino mirties bausmę arba de facto sustabdė mirties bausmių vykdymą;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Korėjos Respublikos vyriausybei ir Korėjos nacionaliniam žmogaus teisių komitetui.

Teisinė informacija - Privatumo politika