Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0146(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0018/2010

Předložené texty :

A7-0018/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/03/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0069

Přijaté texty
PDF 281kWORD 46k
Čtvrtek, 25. března 2010 - Brusel
Živá zvířata a čerstvé maso: podmínky pro dovoz do Unie ***I
P7_TA(2010)0069A7-0018/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství (KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0516),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0211/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. prosince 2009(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0018/2010),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úř. věst.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. března 2010 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.../2010/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství
P7_TC1-COD(2009)0146

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu rozhodnutí č. 477/2010/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí