Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0146(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0018/2010

Texte depuse :

A7-0018/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/03/2010 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0069

Texte adoptate
PDF 277kWORD 39k
Joi, 25 martie 2010 - Bruxelles
Animale vii și carne proaspătă: condiţii la importul în Uniune ***I
P7_TA(2010)0069A7-0018/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei cu ţări terţe sau cu regiuni ale acestora şi de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii şi carne proaspătă provenită de la acestea (COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0516),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 37 şi articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0211/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 43 alineatul (2) şi articolul 168 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 16 decembrie 2009(1),

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0018/2010),

1.   adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a prima lectură la 25 martie 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei cu țări terțe sau cu regiuni ale acestora și de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică și de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii și carne proaspătă provenită de la acestea
P7_TC1-COD(2009)0146

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 477/2010/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate