Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0813(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0059/2010

Внесени текстове :

A7-0059/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/03/2010 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0073

Приети текстове
PDF 267kWORD 34k
Четвъртък, 25 март 2010 г. - Брюксел
Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка
P7_TA(2010)0073A7-0059/2010

Решение на Европейския парламент от 25 март 2010 г. относно препоръката на Съвета относно назначаването на заместник-председател на Европейската централна банка (C7-0044/2010 – 2010/0813(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г.(1),

–   като взе предвид член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0044/2010),

–   като взе предвид член 109 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0059/2010),

A.   като има предвид, че с писмо от 24 февруари 2010 г. Съветът се консултира с Европейския парламент относно назначаването на Vítor Constâncio за заместник-председател на Европейската централна банка с осемгодишен мандат;

Б.   като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси към Парламента пристъпи към оценяване на пълномощията на кандидата, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и в светлината на необходимостта от пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130, и като има предвид, че при провеждането на настоящата оценка комисията получи автобиографията на кандидата, както и неговите отговори на изпратения му писмен въпросник;

В.   като има предвид, че впоследствие комисията проведе на 23 март 2010 г двучасово изслушване с участието на кандидата, по време на което той направи встъпително изявление и после отговори на въпросите, поставени от членовете на комисията;

1.  Изказва пред Европейския съвет положително становище по препоръката на Съвета за назначаването на Vítor Constâncio за заместник-председател на Европейската централна банка;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет и на Съвета.

(1) Все още непубликувана в ОВ.

Правна информация - Политика за поверителност