Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0813(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0059/2010

Ingivna texter :

A7-0059/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0073

Antagna texter
PDF 190kWORD 30k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
Utnämning av vice ordföranden i Europeiska centralbanken
P7_TA(2010)0073A7-0059/2010

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2010 om rådets rekommendation om utnämningen av vice ordföranden i Europeiska centralbanken (C7-0044/2010 – 2010/0813(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010(1),

–   med beaktande av artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0044/2010),

–   med beaktande av artikel 109 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0059/2010), och av följande skäl:

A.  I en skrivelse av den 24 februari 2010 uppmanade rådet Europaparlamentet att yttra sig över nomineringen av Vítor Constâncio till vice ordförande i Europeiska centralbanken med en mandattid på åtta år.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade sedan den nominerade kandidatens referenser, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130. I samband med denna utvärdering har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor utskottet ställt till honom.

C.  Utskottet höll den 23 mars 2010 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning, som varade i två timmar, höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet avger ett positivt yttrande till Europeiska rådet om rådets rekommendation att utnämna Vítor Constâncio till vice ordförande i Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet och rådet.

(1) Ännu ej offentliggjord i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy