Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0810(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0046/2010

Ingivna texter :

A7-0046/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.6

Antagna texter :

P7_TA(2010)0074

Antagna texter
PDF 182kWORD 29k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Milan Martin Cvikl
P7_TA(2010)0074A7-0046/2010

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2010 om nomineringen av Milan Martin Cvikl till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C7-0022/2010 – 2010/0810(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0022/2010),

–   med beaktande av att budgetkontrollutskottet vid sitt sammanträde den 16 mars 2010 frågade ut den kandidat som rådet nominerat till uppdraget som ledamot av revisionsrätten,

–   med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0046/2010), och av följande skäl:

A.  Milan Martin Cvikl uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet tillstyrker förslaget till utnämning av Milan Martin Cvikl till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten, Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy