Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0809(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0041/2010

Ingivna texter :

A7-0041/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0081

Antagna texter
PDF 189kWORD 30k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Augustyn Bronisław Kubik
P7_TA(2010)0081A7-0041/2010

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2010 om nomineringen av Augustyn Bronisław Kubik till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C7-0021/2010 – 2010/0809(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av artikel 286.2 i EUF-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0021/2010),

–   med beaktande av att budgetkontrollutskottet vid sitt sammanträde den 15 mars 2010 höll en utfrågning med rådets kandidat som rådet föreslagit till ämbetet som ledamot av revisionsrätten,

–   med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0041/2010), och av följande skäl:

A.  Augustyn Bronisław Kubik uppfyller de villkor som fastställs i artikel 286.1 i EUF-fördraget.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Augustyn Bronisław Kubik till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy