Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0803(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0044/2010

Ingivna texter :

A7-0044/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.14

Antagna texter :

P7_TA(2010)0082

Antagna texter
PDF 184kWORD 29k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Jan Kinšt
P7_TA(2010)0082A7-0044/2010

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2010 om nomineringen av Jan Kinšt till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C7-0015/2010 – 2010/0803(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C7-0015/2010),

–   med beaktande av att budgetkontrollutskottet vid sitt sammanträde den 16 mars 2010 höll en utfrågning med rådets kandidat till uppdraget som ledamot av revisionsrätten,

–   med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0044/2010), och av följande skäl:

A.  Jan Kinšt uppfyller de krav som nämns i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Jan Kinšt till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy