Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο
 Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
 Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες *
 Πρόταση διορισμού ενός μέλους της επιτροπής που γνωμοδοτεί για την επιλογή Δικαστή και Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου
 Δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Συμφωνία του Κοτονού)
Κείμενα (122 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου