Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία
 Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobo
 Φιλιππίνες
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη

Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία
PDF 281kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και ιδίως της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με σοβαρά γεγονότα που υπονομεύουν την ύπαρξη των χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία και την πίστη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών αποτελεί θεμελιώδη αρχή και στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστά κοινό έδαφος για τις σχέσεις με τρίτες χώρες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ειδικότερα, κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· ότι το δικαίωμα αυτό συμπεριλαμβάνει την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων κάποιου ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή κατ' ιδίαν, με τη λατρεία, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, τις τελετές και τη διδασκαλία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, όπως και άλλα τμήματα του κόσμου, δεν είναι απαλλαγμένη από περιστατικά παραβίασης αυτής της ελευθερίας και ότι σημειώνονται μεμονωμένα εγκλήματα εναντίον μελών μειονοτήτων με βάση τις πεποιθήσεις τους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ' επανάληψη εκφράσει την προσήλωσή της στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν το καθήκον να εγγυώνται τις ελευθερίες αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Ιανουαρίου 2010 πυροβολισμοί από διερχόμενο αυτοκίνητο σκότωσαν επτά άτομα, εκ των οποίων 6 Κόπτες Χριστιανούς και έναν αστυνομικό, και τραυμάτισαν άλλους, τη στιγμή που πιστοί έβγαιναν από την εκκλησία ύστερα από μεσονύκτια λειτουργία την παραμονή των Κοπτικών Χριστουγέννων στην πόλη Nagaa Hammadi στην Άνω Αίγυπτο· ότι περαιτέρω συγκρούσεις μεταξύ Κοπτών Χριστιανών και Μουσουλμάνων ξέσπασαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την αιγυπτιακή κυβέρνηση ως μεμονωμένα περιστατικά,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2010 οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν συλλάβει και κρατούσαν τρία άτομα σε σχέση με την επίθεση της 6 ης Ιανουαρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αιγύπτιος γενικός εισαγγελέας αποφάσισε να παραπεμφθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τα γεγονότα της Nagaa Hammadi στο Έκτακτο Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας για φόνο εκ προμελέτης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κόπτες Χριστιανοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του αιγυπτιακού πληθυσμού· ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κατ' επανάληψη συμβεί στην Αίγυπτο πράξεις βίας εναντίον Κοπτών Χριστιανών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αιγύπτου εγγυάται την ελευθερία των πεποιθήσεων και την ελευθερία άσκησης θρησκευτικών τελετών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο προσδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις με την Αίγυπτο και υπογραμμίζει τη σημασία της Αιγύπτου και των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη του ευρωμεσογειακού χώρου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαλαισιανή Καθολική Εκκλησία υπέβαλε αγωγή κατά του μαλαισιανού δημοσίου το 2007, αφού η κυβέρνηση απείλησε να απαγορεύσει τη δημοσίευση της εφημερίδας Herald για λόγους εθνικής ασφαλείας, εάν δεν σταματούσε να χρησιμοποιεί την λέξη "Αλλάχ" η οποία χρησιμοποιείται κοινώς από την κοινότητα χριστιανικής πίστης που ομιλεί τη γλώσσα Bahasa της Μαλαισίας ως μετάφραση της λέξης "Θεός",

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2009, το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι Χριστιανοί της Μαλαισίας έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη λέξη "Αλλάχ" προκειμένου να αναφερθούν στον Θεό και ότι η λέξη "Αλλάχ" δεν αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Ισλάμ,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από την απόφαση αυτή σημειώθηκαν τουλάχιστον 9 επιθέσεις εναντίον χριστιανικών εκκλησιών στη Μαλαισία,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση είχε κατασχέσει πάνω από 15.000 αντίτυπα της Βίβλου στη μαλαισιανή γλώσσα το 2009, όπου η λέξη "Αλλάχ" χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά στον Θεό, και ότι δεν έχει μέχρι στιγμής επιστρέψει τις Βίβλους,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαλαισιανή κυβέρνηση δέχεται τη χρήση της λέξης "Αλλάχ" από τις χριστιανικές κοινότητες στις πολιτείες Sahah και Sarawak, ενώ την αμφισβητεί σε άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον διάκριση μεταξύ του συνόλου της χριστιανικής κοινότητας στη Μαλαισία,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι ο διακοινοτικός διάλογος έχει καίρια σημασία για την προώθηση της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών,

1.   τονίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο εγγυώνται διεθνείς νομικές πράξεις και καταδικάζει σθεναρά κάθε είδος βίας, διακρίσεων και μισαλλοδοξίας που βασίζεται στη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών·

2.   εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Κοπτών Χριστιανών στην Αίγυπτο και την αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διασφαλίσει την προσωπική ασφάλεια και ακεραιότητα των Κοπτών Χριστιανών και των μελών άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στη χώρα·

3.   χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις αιγυπτιακές αρχές για εντοπισμό των δραστών της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου 2010· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υπεύθυνοι για την επίθεση αυτή καθώς και για άλλες βίαιες πράξεις εναντίον Κοπτών Χριστιανών ή άλλων θρησκευτικών ή άλλων μειονοτήτων θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη και θα δικαστούν δεόντως·

4.   καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Κόπτες Χριστιανοί, καθώς και τα μέλη άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων και μειονοτήτων, απολαμβάνουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επιλέγουν και να αλλάζουν ελεύθερα τη το θρήσκευμά τους, και να αποτρέπει οποιαδήποτε εναντίον τους διάκριση·

5.   εκφράζει τη λύπη του για περιστατικά βίας με θρησκευτικά κίνητρα σε ευρωπαϊκό έδαφος, μεταξύ των οποίων ο φόνος της Marwa al-Sherbini και εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων·

6.   εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον εκκλησιών και τόπων λατρείας στη Μαλαισία και την αλληλεγγύη του με τα θύματα· καλεί τις μαλαισιανές αρχές να εξασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των ατόμων που ασκούν τη θρησκεία τους και ζητεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθούν οι εκκλησίες και οι άλλοι τόποι λατρείας·

7.   καλεί τις μαλαισιανές αρχές να διενεργήσουν διεξοδική και ταχεία έρευνα των καταγγελλόμενων επιθέσεων εναντίον τόπων λατρείας και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη·

8.   θεωρεί ότι η ενέργεια του Υπουργείου Εσωτερικών της Μαλαισίας αποτελεί παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας· ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η μαλαισιανή κυβέρνηση ενέργησε εκτός του πλαισίου του νόμου και ότι η παρέμβασή της συνέβαλε στην όξυνση των εντάσεων μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων της χώρας·

9.   χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μαλαισίας και καλεί τις μαλαισιανές αρχές να σεβαστούν την απόφαση αυτή· καλεί την μαλαισιανή κυβέρνηση να μην επιδιώξει να επαναφέρει την απαγόρευση της χρήσης της λέξης "Αλλάχ" αλλά να προσπαθήσει να καταπραΰνει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί και να απέχει από περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ της κυρίαρχης και των μειονοτικών θρησκειών, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της Μαλαισίας·

10.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες χώρες, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων·

11.   υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην προώθηση του διαλόγου και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθούν την ανοχή και να λάβουν πρωτοβουλίες εναντίον του μίσους και της βίαιης και εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου, καθώς και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μαλαισίας.


Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobo
PDF 317kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και ιδίως την υπόθεση του Liu Xiaobo
P7_TA(2010)0006RC-B7-0040/2010

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, ιδίως τα ψήφισματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας ‐ Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και της 26ης Νοεμβρίου 2009 με τίτλο "Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής",

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την λειτουργία των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της 19ης Δεκεμβρίου 2008, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον Χάρτη 2008 και τη σύλληψη υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον Μάιο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας της 26ης Ιουνίου 2009 και της 14ης Δεκεμβρίου 2009, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη δίωξη του Liu Xiaobo,

–   έχοντας υπόψη το σεμινάριο ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2009 και τον διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έλαβε χώρα στις 20 Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της 29ης Δεκεμβρίου 2009, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εκτέλεση του Akmal Sheikh,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2008 ο Liu Xiaobo, εξέχων ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακαδημαϊκός και εκ των συντακτών του Χάρτη 2008, ετέθη υπό "κατ" οίκον παρακολούθηση", μια μορφή προδικαστικής κράτησης που μπορεί να επιβληθεί για διάστημα έως έξι μηνών χωρίς απαγγελία κατηγοριών, σε μυστική τοποθεσία στο Πεκίνο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Liu Xiaobo συνελήφθη στις 23 Ιουνίου 2009 και ότι την επομένη του απαγγέλθηκε η κατηγορία της "υποκίνησης σε ανατροπή της κρατικής εξουσίας", σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Liu Xiaobo είναι ένα από τα 303 άτομα που συνυπέγραψαν τον Χάρτη 2008, ένα αίτημα για συνταγματική μεταρρύθμιση, εκδημοκρατισμό και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο στη συνέχεια υπεγράφη από περισσότερους από 10.000 Κινέζους πολίτες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2009 το Πρώτο Δημοτικό Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Πεκίνου έκρινε ένοχο τον κ. Liu Xiaobο για "υποκίνηση σε ανατροπή της κρατικής εξουσίας" και τον καταδίκασε σε 11ετή κάθειρξη, καθώς και ότι η κυβέρνηση βάσισε την καταδίκη αυτή αφενός στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Liu Xiaobο στη σύνταξη του Χάρτη 2008 και στη διοργάνωση της συλλογής υπογραφών, αφετέρου σε έξι δοκίμια που δημοσίευσε από το 2005 έως το 2007 και στα οποία ασκούσε κριτική στην κινεζική κυβέρνηση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύζυγος του Liu Xiaobo και προσωπικό από περίπου δώδεκα ξένες πρεσβείες στο Πεκίνο ζήτησαν άδεια να παρακολουθήσουν τη δίκη, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος στην αίθουσα του δικαστηρίου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις από ιστολόγους στην Κίνα, διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ξένες κυβερνήσεις, καθώς και ότι ο Liu Xiaobo έχει υποβάλει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στον πρώην πρόεδρο της Τσεχίας, Vaclav Havel, ο οποίος επιθυμούσε να επιδώσει έκκληση για την απελευθέρωση του Liu Xiaobo, δεν επετράπη η είσοδος στην πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Πράγα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές δεν εισάκουσαν τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΕ και ενός εκ των κρατών μελών της για μετατροπή της θανατικής ποινής που επιβλήθηκε στον Akmal Shaikh,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από λίγες ημέρες, Κινέζος αξιωματούχος αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι ο Gao Zhiseng, χριστιανός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης, έχει εξαφανιστεί,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2009 σημειώθηκαν και άλλα κρούσματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, όπως η παρενόχληση μελών του Φόρουμ της Guizhou για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει για τον εορτασμό της Ημέρας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ο ξυλοδαρμός και η κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια κράτησής του ο Qi Choghuai, δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου της Fazhi Morning Post στη Shandong,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει της 60ης επετείου από την ίδρυση της χώρας, την 1η Οκτωβρίου, οι κινεζικές αρχές ενέτειναν την παρακολούθηση, την παρενόχληση και τη φυλάκιση ακτιβιστών, ώστε να μην τους επιτραπεί να εκφράσουν δημοσίως ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, πολλές εκατοντάδες ακτιβιστές και αντιφρονούντες τέθηκαν υπό διαφόρων μορφών παρακολούθηση ή κατ' οίκον περιορισμό με αφορμή την επέτειο αυτή,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2009, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας υπέβαλε έγγραφο στα Ηνωμένα Έθνη για να στηρίξει την υποψηφιότητά της για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου επιβεβαίωνε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι "προσηλωμένη στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του κινεζικού λαού",

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Ιανουαρίου 2010 η Google ανακοίνωσε την πρόθεσή της να σταματήσει τη συνεργασία της με τις κινεζικές αρχές λογοκρισίας στο Διαδίκτυο, συνδέοντας την κίνησή της αυτή με ηλεκτρονικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με εξελιγμένα μέσα κατά υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας (και προέρχονταν από την Κίνα, όπως υποψιάζεται η Google) και οι οποίες είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail που διατηρούσαν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας και ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κίνα, καθώς και ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις έχουν επισκιάσει τα ζητήματα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αμελητέα τα αποτελέσματα που έχει αποφέρει έως σήμερα ο διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εγκαινιάστηκε το 2000, καθώς και ότι αυτή η έλλειψη αποτελεσμάτων είναι επίσης απόρροια της ασυντόνιστης και αναποτελεσματικής κοινής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έναντι της Κίνας,

1.   ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του Liu Xiaobo και εκφράζει την αλληλεγγύη του με τις ειρηνικές δράσεις και πρωτοβουλίες του υπέρ της εφαρμογής δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει έντονα τη δικαστική παρενόχληση που υπέστη ο Liu Xiaobo·

2.   εκφράζει ταυτοχρόνως τη συμπαράστασή του στους Κινέζους που έχουν εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά τους για την καταδίκη του Liu Xiaobo·

3.   ζητεί από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της διακήρυξης του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1998·

4.   καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ζητεί την επικύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

5.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Κίνα, στο πλαίσιο της διαδικασίας Οικουμενικής Περιοδικής Εξέτασης του 2009, απέρριψε όλες τις συστάσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την παροχή εγγυήσεων για τον νομικό κλάδο, την προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων, την κατάργηση της θανατικής ποινής, την κατάργηση του σωφρονισμού μέσω εργασίας, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την καθιέρωση πραγματικών μέσων προσφυγής κατά των διακρίσεων·

6.   καταδικάζει απερίφραστα την εκτέλεση του Akmal Saikh και επαναλαμβάνει την απόλυτη και μακροχρόνια αντίθεσή της στη χρήση της θανατικής ποινής σε οιαδήποτε περίσταση· είναι πεπεισμένο ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις χώρες·

7.   χαιρετίζει την πρόθεση της Google να παύσει τη συνεργασία της με τις κινεζικές αρχές για το φιλτράρισμα και τη λογοκρισία στο Διαδίκτυο, και καλεί όλες τις άλλες εταιρείες να πράξουν το ίδιο· καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να σεβαστεί πλήρως την ελευθερία του λόγου στο Διαδίκτυο· εκφράζει την αλληλεγγύη της με τους χρήστες του Διαδικτύου στην Κίνα, οι οποίοι είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο από την αποχώρηση στην οποία σκοπεύει να προβεί η Google·

8.   τονίζει ότι τον Απρίλιο του 2009 η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε το πρώτο της εθνικό σχέδιο δράσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2009-2010), το οποίο έχει στόχο την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την προστασία τους από αυθαίρετη κράτηση, την απαγόρευση της απόσπασης ομολογιών με βασανιστήρια και την εξασφάλιση δίκαιων και ανοικτών δικαστικών διαδικασιών·

9.   τονίζει ότι οι επιδόσεις της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγείρουν την υπόθεση του Liu Xiaobo κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· λαμβάνει υπόψη του τους προηγούμενους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα και τον διάλογο ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2009· τονίζει την ανάγκη αυστηρής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων όλων αυτών των διαλόγων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των συστάσεων·

10.   τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσει συνολική αξιολόγηση και να ενισχυθούν οι διάλογοι ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί όλες οι υποθέσεις που αφορούν υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εγείρονται συστηματικά κατά τους διαλόγους αυτούς, και επισημαίνει τη φυλάκιση του Hu Jia, που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2008, και την παρενόχληση της συζύγου του, Zeng Jinyan·

11.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με την Κίνα πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικό πολιτικό διάλογο, και ζητεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της νέας συμφωνίας-πλαισίου που βρίσκεται σήμερα υπό διαπραγμάτευση με την Κίνα·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή, καθώς και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


Φιλιππίνες
PDF 281kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις Φιλιππίνες
P7_TA(2010)0007RC-B7-0043/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις δολοφονίες στην επαρχία Maguindanao των Φιλιππίνων και τη δήλωση, της 2ας Δεκεμβρίου 2009, του Philip Alston, ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις,

–   έχοντας υπόψη το Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ΟΗΕ και το πρόσθετο πρωτόκολλο αυτού, το οποίο έχουν υπογράψει οι Φιλιππίνες,

–   έχοντας υπόψη το Εθνικό Έγγραφο Στρατηγικής 2007-2013 της Επιτροπής για τις Φιλιππίνες,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στήριξης της δικαιοσύνης ΕΕ - Φιλιππίνων, η οποία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2009 και αποσκοπεί στην επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών εναντίον των δραστών εξωδικαστικών εκτελέσεων,

–   έχοντας υπόψη τις προεδρικές, βουλευτικές και τοπικές εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2010 στις Φιλιππίνες,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις Φιλιππίνες,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   έχοντας υπόψη ότι πολιτικές δολοφονίες και εξαφανίσεις, ιδίως μελών οργανώσεων της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ηγετών εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες στις Φιλιππίνες και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για περισσότερες από 1000 δολοφονίες και εξαφανίσεις με πολιτικά κίνητρα κατά την προηγούμενη δεκαετία,

B.   έχοντας υπόψη ότι η ουσιαστική ατιμωρησία των δραστών και η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πολιτική βία στη χώρα καθιστά πολύ δύσκολη την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης, παρά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της οικουμενικής περιοδικής επισκόπησής της το 2008,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι, εντός της χώρας,. λόγω συρράξεων μεταξύ της κυβέρνησης και του Ισλαμικού Απελευθερωτικού Μετώπου των Μόρο καθώς και του Νέου Λαϊκού Στρατού, που εξακολουθούν να μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα, και λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον εγκληματικών ομάδων όπως είναι η ομάδα Abu Sayyaf στις νησιωτικές επαρχίες Sulu και Basilan στο Δυτικό Mindanao,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Νοεμβρίου 2009 100 οπλισμένοι άνδρες τοπικής πολιτοφυλακής υπό την καθοδήγηση της οικογένειας Ampatuan, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων της τοπικής αστυνομικής δύναμης, βασάνισαν και δολοφόνησαν βάναυσα 57 μέλη αυτοκινητοπομπής, συμπεριλαμβανομένων γυναικών συγγενών του Esmail Mangudadatu, κάποιες από τις οποίες έπεσαν θύματα βιασμού, δικηγόρων και 30 δημοσιογράφων, οι οποίοι βρίσκονταν καθοδόν με σκοπό να υποβάλουν την υποψηφιότητα του Mangudadatu για το αξίωμα του κυβερνήτη της επαρχίας Maguindanao στο Mindanao,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή αυτή, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων δημοσιογράφων που καταγράφηκε ποτέ σε ένα συμβάν οπουδήποτε στον κόσμο, αποκάλυψε με συγκλονιστικό τρόπο το βαθμό στον οποίο οι τοπικοί πολέμαρχοι, η διαφθορά των δυνάμεων ασφαλείας και η ατιμωρησία για τα ειδεχθέστερα εγκλήματα έχουν κυριαρχήσει στις Φιλιππίνες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Νοεμβρίου 2009 η κυβέρνηση των Φιλιππίνων κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις δύο επίμαχες επαρχίες, καθιστώντας έτσι αρμόδιο το στρατό για την τήρηση του νόμου και της τάξης, κάλεσε διεθνείς ειδικούς εγκληματολόγους να υποστηρίξουν την έρευνα και, στις 4 Δεκεμβρίου 2009, κήρυξε στρατιωτικό νόμο στο Maguindanao για μια εβδομάδα, απόφαση που ελήφθη για πρώτη φορά από το 1972,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ενέργεια οδήγησε στη σύλληψη των ηγετικών μελών της οικογένειας Ampatuan και την απαγγελία κατηγορίας εναντίον τους για κατά συρροή δολοφονίες, στην ανακάλυψη εντυπωσιακού οπλοστασίου και χιλιάδων κρυμμένων εκλογικών βιβλιαρίων, τα οποία δημιουργούν υπόνοιες μαζικής εκλογικής νοθείας προς όφελος του Lakas-Kampi-CMD, του πολιτικού κόμματος της Προέδρου Arroyo,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές στις Φιλιππίνες κατά το παρελθόν έχουν αμαυρωθεί από συχνές εξωδικαστικές εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων που διαπράττονταν από ιδιωτικούς στρατούς και ομάδες πολιτοφυλακής, πολλές από τις οποίες είναι εξοπλισμένες με όπλα παρεχόμενα από την κυβέρνηση και δραστηριοποιούνται για λογαριασμό οικογενειών με πολιτική επιρροή,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία 60 περίπου υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο του 2007 και 41 υποψηφίων στην προεκλογική περίοδο του 2004 εντείνει τις ανησυχίες ότι οι δολοφονίες των πολιτικών ακτιβιστών θα αυξηθούν κατά την περίοδο που προηγείται των εκλογών του Μαΐου 2010,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες δολοφονίες στο Maguindanao αποτελούν μεγάλη οπισθοδρόμηση για την ειρήνη και τη δημοκρατία στις Φιλιππίνες και θα περιπλέξουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης των Φιλιππίνων και του Ισλαμικού Απελευθερωτικού Μετώπου των Μόρο, οι οποίες επανελήφθησαν στις 8 Δεκεμβρίου 2009 στην Κουάλα Λουμπούρ, υποστηριζόμενες από τη μαλαισιανή κυβέρνηση,

1.   καταδικάζει απερίφραστα τη σφαγή του Maguindanao στις 23 Νοεμβρίου 2009 και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των εκλιπόντων·

2.   χαιρετίζει την αντίδραση της κυβέρνησης των Φιλιππίνων στη σφαγή, ενώ παράλληλα εκφράζει την απογοήτευσή του για τις αρχικές καθυστερήσεις και τονίζει ότι οι αστυνομικές έρευνες πρέπει να είναι εκτεταμένες και ανεξάρτητες και ότι πρέπει να τις ακολουθήσουν αποτελεσματικές διώξεις, μεταξύ άλλων και των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που είναι ύποπτα εμπλοκής στην υπόθεση·

3.   εκφράζει έντονη ανησυχία διότι οι προσωπικοί δεσμοί που διατηρούν μέλη της διοίκησης με την οικογένεια Ampatuan θα μπορούσαν να εμποδίσουν, παρά να βοηθήσουν, την αμερόληπτη διερεύνηση των δολοφονιών και ζητεί την ανάκριση της οικογένειας Ampatuan από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών·

4.   ζητεί να ληφθούν επείγοντα μέτρα ώστε να προστατευθούν όλοι οι μάρτυρες, οι δικαστές, οι δικηγόροι και η πολιτική αγωγή που εμπλέκονται στην έρευνα και τις δίκες·

5.   καλεί τις δωρήτριες χώρες να προσφέρουν εγκληματολογική, ανακριτική και νομική βοήθεια και υποστήριξη στο υπουργείο δικαιοσύνης των Φιλιππίνων·

6.   καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να λάβει αποφασιστικά μέτρα για τον τερματισμό των εξωδικαστικών εκτελέσεων και εξαφανίσεων και να ρίξει φως σε όλες τις άλλες εκκρεμούσες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Jonas Burgos, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του 2007· παροτρύνει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τις Βίαιες Εξαφανίσεις·

7.   καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να αναλάβει αποφασιστική δράση για την άμεση διακοπή κάθε ιδιωτικής και τοπικής χρηματοδότησης βοηθητικών αστυνομικών και στρατιωτικών ομάδων και τη διάλυση παραστρατιωτικών δυνάμεων και τοπικών ομάδων πολιτοφυλακής· χαιρετίζει τη διακήρυξη της Προέδρου Arroyo, της 9ης Δεκεμβρίου 2009, που αφορά το ζήτημα αυτό και καλεί την κ. Arroyo να ανακαλέσει το εκτελεστικό διάταγμα 546·

8.   χαιρετίζει, σε σχέση με τα ανωτέρω, την απαγόρευση οπλοφορίας που διέταξε προσφάτως η εκλογική επιτροπή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εκλογές της 10ης Μαΐου 2010·

9.   χαιρετίζει την υπογραφή, τον Οκτώβριο του 2009, της συμφωνίας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα στήριξης της δικαιοσύνης ΕΕ - Φιλιππίνων (EPJUST), το οποίο χορηγεί 3.9 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη, τη βοήθεια και την εκπαίδευση με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και τη στήριξη του έργου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών· προσβλέπει στις εκθέσεις σχετικά με το έργο του συστήματος παρακολούθησης, το οποίο θα θεσπισθεί υπό την EPJUST και το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της προόδου της χώρας στην καταπολέμηση των εξωδικαστικών εκτελέσεων και των σχετικών παραβιάσεων·

10.   εκφράζει ανησυχία διότι η κήρυξη καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης από την Πρόεδρο, σε συνδυασμό με τη μεταβίβαση μεγαλύτερων εξουσιών στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ενεπλάκησαν, κατά το παρελθόν, σε πολυάριθμες εξωδικαστικές εκτελέσεις, δεν θα αποτρέψουν ή θα συγκρατήσουν τη βία που σχετίζεται με τις εκλογές στην επαρχία Mindanao·

11.   καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να αυξήσει τις προσπάθειες εξάλειψης περιστατικών πολιτικής βίας ώστε να εξασφαλισθεί το μέλλον της δημοκρατίας στις Φιλιππίνες· καλεί ιδιαιτέρως τις αρχές να θεσπίσουν ειδική ομάδα υψηλού επιπέδου με ευρεία πολιτική στήριξη με σκοπό να εφαρμόσουν επειγόντως μέτρα για να αποτραπεί η βία που σχετίζεται με τις εκλογές στους μήνες που προηγούνται των εκλογών του Μαΐου και να λάβουν μέτρα για την προστασία των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας έκφρασης εν γένει·

12.   χαιρετίζει την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ang Ladlad στις εκλογές του Μαΐου, μια απόφαση που ανατρέπει την αρχική απόρριψη για λόγους "ηθικής τάξεως" από την εκλογική επιτροπή (COMLEC)·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Πρόεδρο και την κυβέρνηση των Φιλιππίνων, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ASEAN.


Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη
PDF 285kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη
P7_TA(2010)0008RC-B7-0031/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 265, παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 3ης Δεκεμβρίου 2009 προς την Επιτροπή σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (O-0150/2009 – B7-0240/2009),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Ιουνίου 2009, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη πριν από το τέλος του 2010,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του Συμβουλίου, που καταρτίστηκε από την Ισπανική, τη Βελγική και την Ουγγρική Προεδρία,

–   έχοντας υπόψη το Φόρουμ Δούναβη που συγκροτήθηκε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το έργο του,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την Εδαφική Συνοχή και το στάδιο της συζήτησης σχετικά με την μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών με τίτλο "Μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη" του Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις του Espoo, του Aarhus και της Βέρνης σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και τη Σύμβαση του Ελσίνκι,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Βελιγραδίου που διέπει τη ναυσιπλοΐα στο Δούναβη,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την "Ανάπτυξη της Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Λεκάνη του Ποταμού Δούναβη" που εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Δούναβη, τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία του Ποταμού Δούναβη (ICPDR) και τη Διεθνή Επιτροπή για τη Λεκάνη του Ποταμού Σάβου (ISRBC),

–   έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης για τη μακροπεριφερειακή στρατηγική, η οποία πραγματοποιήθηκε επί Σουηδικής Προεδρίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αναγορεύει την εδαφική συνοχή σε στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3 της ΣΕΕ),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων εδαφικής ανάπτυξης και τη διατύπωση κοινών απαντήσεων στις κοινές προκλήσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τη Βαλτική ήδη προσφέρει ένα πρότυπο για τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ και τη χρηματοδότηση γεωπολιτικών εδαφικών μονάδων - μακροπεριφερειών - που ορίζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, ακολουθώντας το πρότυπο της Στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα, έχει το δυναμικό να προωθήσει την περιφερειακή και διαμεθοριακή συνεργασία για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και να εντοπίσει από κοινού απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, έξη από τις οποίες είναι κράτη μέλη της ΕΕ και ότι, σε ευρύτερα εδαφικά πλαίσια, η περιοχή περιλαμβάνει επίσης την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Δούναβη είναι σημαντικό σημείο διασταύρωσης μεταξύ των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής της ΕΕ, των προγραμμάτων για χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες και κατά συνέπεια αντιπροσωπεύει μια περιοχή στην οποία μπορεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ: συνοχή, μεταφορές, τουρισμός, γεωργία, αλιεία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον, διεύρυνση και πολιτικές γειτονίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη πρόκειται να αναπτυχθεί στους εξής τομείς συνεργασίας: κοινωνική ανάπτυξη και προστασία, αειφόρος οικονομική ανάπτυξη, υποδομή μεταφορών και ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, πολιτισμός και παιδεία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη θα μπορούσε να έχει σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη καλύτερου συντονισμού μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών και οργανώσεων που δρουν στην περιοχή του Δούναβη και να εξασφαλίσει ευημερία, αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ασφάλεια στην περιοχή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην περιοχή του Δούναβη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Δούναβη, που ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1856 και αρχικά έδρευε στο Γαλάτσι (Ρουμανία) ήταν ένας από τους πρώτους-πρώτους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ σήμερα εδρεύει στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Δούναβης έχει σχεδόν γίνει εσωτερική πλωτή οδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση του 2007, ενώ η περιοχή του Δούναβη μπορεί να προσφέρει σημαντική συνεισφορά ώστε να αντικατοπτρίσει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί ύστερα από αυτή τη διεύρυνση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Δούναβης αποτελεί ουσιαστική πλωτή οδό που υπερβαίνει την επικράτεια των κρατών μελών και, μαζί με τη διώρυγα του Μάιν και τον ποταμό Ρήνο, ενώνει τη Βόρειο Θάλασσα με τον Εύξεινο Πόντο και έχει το δυναμικό να ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της περιοχής του Εύξεινου Πόντου,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Δούναβη αντιπροσωπεύει μια διασυνδεμένη περιοχή με ετερογενείς οικονομικές δυνατότητες και ότι αν η περιοχή του Δούναβη θεωρηθεί ως μια ενιαία μακροπεριφέρεια, αυτό θα βοηθήσει στην υπέρβαση των περιφερειακών διαφορών οικονομικής απόδοσης και θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δέλτα του Δούναβη αποτελεί θέση παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1991, ενώ στην περιοχή του Δούναβη υπάρχουν αρκετές Ζώνες Ειδικής Προστασίας καθώς και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης στο πλαίσιο του Natura 2000· ότι ο Δούναβης και το δέλτα του Δούναβη έχουν ένα μοναδικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, στο οποίο υπάρχουν σπάνια είδη φυτών που απειλούνται από τη ρύπανση,

1.   καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, το ταχύτερο δυνατό, ευρείες διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες κατά μήκος του Δούναβη και να παρουσιάσει τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη όχι αργότερα από το τέλος του 2010·

2.   πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την ενίσχυση της εδαφικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε σαφώς καθορισμένους τομείς πολιτικής, όπου όλοι οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν εντοπίσει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ζητεί η στρατηγική αυτή να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του στόχου για ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

3.   επισημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη οιαδήποτε μακροπεριφερειακή στρατηγική να ενσωματωθεί στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, που αποτελεί μια συντονισμένη πολιτική για το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ· επιπλέον, επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναλυθεί η προστιθέμενη αξία αυτής της στρατηγικής για την πραγμάτωση του στόχου της εδαφικής συνοχής στην επικράτεια της Ένωσης·

4.   επισημαίνει ότι στην προπαρασκευαστική διαδικασία είναι απαραίτητο να εμπλακούν οι αντίστοιχοι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς στην περιοχή του Δούναβη, προκειμένου να εντοπιστούν με σαφήνεια οι ανάγκες, τόσο όσον αφορά την ισόρροπη, βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη όσο και την οικοδόμηση ικανοτήτων, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις στις κοινές προκλήσεις, να υλοποιηθούν αποτελεσματικά συγκεκριμένα έργα και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός χρηστής διακυβέρνησης· παροτρύνει τις κυβερνήσεις να στηρίξουν και διευκολύνουν μέτρα για την ενημέρωση και διαβούλευση των ΜΚΟ, των επαγγελματικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών τόσο στη χάραξη της στρατηγικής όσο και στη μελλοντική εφαρμογή της·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει με σαφήνεια μια "διάρθρωση διακυβέρνησης" της μελλοντικής πολιτικής για την περιοχή του Δούναβη· υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής δεν πρέπει να επηρεάσει τις αρμοδιότητες των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·

6.   υποστηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη ως τομέα προτεραιότητας για την ΕΕ και την προώθηση της βαθύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή του Δούναβη ως δυναμικής συνιστώσας ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού οικονομικού και πολιτικού χώρου·

7.   ζητεί τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης του ποταμού Δούναβη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μολυσμένος, ώστε να μειωθεί η ρύπανση και να αποτραπούν περαιτέρω απορρίψεις πετρελαίου και άλλων τοξικών και επιβλαβών ουσιών·

8.   παρατηρεί ότι την ευθύνη για τη ρύπανση της περιοχής του Δούναβη φέρουν τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι άλλες παρόχθιες χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Δούναβης· υπογραμμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος στη λεκάνη του ποταμού Δούναβη είναι σημαντικό θέμα που θα επηρεάσει αισθητά την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου στην περιοχή και ζητεί επιμόνως από τα παρόχθια κράτη να δώσουν άμεση προτεραιότητα στην δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων για υδρολογικές μελέτες και δοκιμές της ποιότητας των υδάτων·

9.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να συνεργαστούν για την προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη με ιδιαίτερη εστίαση στις νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόγνωσης και απόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας, ακραίας ξηρασίας και ρύπανσης από ατυχήματα

10.   υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των αλιευτικών αποθεμάτων στο Δούναβη· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει συνολικό σχέδιο για τη διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών αποθεμάτων οξυρρύγχου στον Δούναβη·

11.   καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήθηκε από τη στρατηγική της Βαλτικής· κατά συνέπεια, ζητεί να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης που θα συμπληρώνει το έγγραφο αυτό· πιστεύει ότι το σχέδιο δράσης, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: περιβαλλοντικά φιλική χρήση του Δούναβη με εσωτερική ναυσιπλοΐα, συνδυασμένες μεταφορές κατά μήκος του Δούναβη με βελτίωση όλων των υποδομών (με προτεραιότητα στην καλύτερη χρήση της υφιστάμενης υποδομής) και με δημιουργία ενός πολυτροπικού συστήματος μεταφορών κατά μήκος του ποταμού, φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας των υδατοπτώσεων κατά μήκος του Δούναβη, προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του Δούναβη σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας για τα σκάφη, ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού και μέτρα για βελτίωση στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής συνοχής

12.   υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και καλεί την Επιτροπή και όλες τις παρόχθιες χώρες να αυξήσουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, να προωθήσουν και να υλοποιήσουν κοινά έργα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής ως πηγής βιοενέργειας και να ενθαρρύνουν τη χρήση ενέργειας από βιομάζα, ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας και ενέργειας από υδατοπτώσεις·

13.   υπογραμμίζει ότι οι κατάλληλες στρατηγικές και άλλες εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων σε όλα τα οικοσυστήματα του ποταμού, πρέπει να αποτελούν προαπαιτούμενο για όλα τα έργα υποδομών που συνδέονται με τις μεταφορές και με τον ενεργειακό τομέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται τα διεθνή πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, ύστερα από διαβούλευση με τους εταίρους που ενδέχεται να θίγονται από αυτές τις αποφάσεις·

14.   επισημαίνει την ασυνήθιστα μεγάλη οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατών στην περιοχή του Δούναβη και υποστηρίζει την ίδρυση δικτύων επιχειρηματικής ανάπτυξης και μη κυβερνητικών επαγγελματικών φορέων προώθησης που μπορούν να συντονίζουν και να προωθούν ευκαιρίες μελλοντικής ανάπτυξης, ιδίως για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αειφόρος και αποτελεσματική ανάπτυξη και να τονωθεί η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας σε ολόκληρη τη μακροπεριφέρεια του Δούναβη·

15.   προτείνει την ολοκλήρωση του μεταφορικού συστήματος της ΕΕ με τα αντίστοιχα συστήματα των γειτονικών χωρών της ΕΕ στην περιοχή του Δούναβη και τονίζει ότι επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα για έργα συνδυασμένων μεταφορών·

16.   θεωρεί το σύστημα ναυσιπλοΐας σε εσωτερικές πλωτές οδούς ως σημαντική πτυχή για την ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή, ενώ αναγνωρίζει παράλληλα τη μείωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ιδίως λόγω της έντονης οικονομικής ύφεσης και υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στον άξονα πλωτών οδών Ρήνου/Μεύση-Μάιν-Δούναβη και με τη βελτίωση του όλου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος του Δούναβη, με παράλληλη εστίαση στο συνδυασμό μεταξύ βελτιωμένων λιμένων και εφοδιαστικής, μεταφορών με εσωτερική ναυσιπλοΐα και σιδηροδρομικών μεταφορών, και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπρόσθετες δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών σε μικρή απόσταση·

17.   προτείνει να αναβαθμιστεί το Διευρωπαϊκό Δίκτυο έτσι ώστε να βελτιωθεί η διατροπικότητα σε ολόκληρη την περιοχή και να αυξηθεί η συνδεσιμότητα με τον Εύξεινο Πόντο μέσω οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων (διάδρομοι μεταφοράς φορτίων και σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας)·

18.   καλεί την Επιτροπή να καλλιεργήσει τη διαδεδομένη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας και των πληροφοριών και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη μιας αποτελεσματικής ενοποιημένης δέσμης κανόνων ναυσιπλοΐας στο Δούναβη·

19.   θεωρεί ότι ο αειφόρος τουρισμός αποτελεί σημαντικό μηχανισμό για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, επισημαίνοντας για παράδειγμα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τον οικοτουρισμό, και το οικονομικό δυναμικό των ποδηλατικών διαδρομών κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του Δούναβη·

20.   υποστηρίζει προγράμματα που αποβλέπουν στη βελτίωση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος του Δούναβη, καλλιεργώντας την πολυεθνική κινητικότητα, προωθώντας τον πολιτιστικό διάλογο, παράγοντας μορφές τέχνης και επικοινωνίας, καθώς και εκπαίδευσης και ίδρυσης εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων στους τομείς αυτούς, και προστατεύοντας την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιάς και παρέχοντας ερεθίσματα για νέους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στον πολιτιστικό τομέα·

21.   υποστηρίζει προγράμματα ανταλλαγής των πανεπιστημίων στην περιοχή και προτείνει να σχηματίσουν τα πανεπιστήμια της περιοχής δίκτυα έτσι ώστε να καλλιεργηθούν κέντρα αριστείας ικανά για ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο·

22.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διοικητικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απαιτείται για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη·

23.   καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς μαζί του για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη και ζητεί από την Επιτροπή να το ενημερώνει τακτικά και να διαβουλεύεται μαζί του σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής·

24.   υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση που να αποβλέπει σε αποτελεσματικότερη και υψηλότερη απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πιστώσεων της ΕΕ στα κράτη κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να εκπληρωθούν οι στόχοι της Στρατηγικής·

25.   ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναζητήσουν επίσης και άλλα μέσα μη χρηματοδοτικού χαρακτήρα που θα διευκόλυναν την εφαρμογή της στρατηγικής και θα είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο επί τόπου

26.   προτείνει, ύστερα από διαβούλευση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, να πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής της ΕΕ για το Δούναβη κάθε δύο χρόνια και τα συμπεράσματά της να παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Περιφερειών και στα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου