Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0110(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0030/2010

Předložené texty :

A7-0030/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.34
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0124

Přijaté texty
PDF 280kWORD 71k
Středa, 5. května 2010 - Brusel
Hlavní směry Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0391),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 156 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0111/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 172 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. listopadu 2009,

–   po konzultaci Výboru regionů,

–   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 11. prosince 2009 určený Výboru pro dopravu a cestovní ruch v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0030/2010),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. května 2010 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2010/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu rozhodnutí č. 661/2010/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí