Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0110(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0030/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0030/2010

Viták :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Szavazatok :

PV 05/05/2010 - 13.34
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0124

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 38k
2010. május 5., Szerda - Brüsszel
A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások (átdolgozás) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2010. május 5-i jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatáról (átdolgozás) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0391),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 156. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0111/2009),

–   tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 172. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. november 4-i vélemény véleményére,

–   tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra,

–   tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett 2009. december 11-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0030/2010),

A.   mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.   elfogadja az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. május 5-én került elfogadásra a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P7_TC1-COD(2009)0110

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 661/2010/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat