Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0110(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0030/2010

Pateikti tekstai :

A7-0030/2010

Debatai :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.34
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0124

Priimti tekstai
PDF 276kWORD 43k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės (nauja redakcija) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (nauja redakcija) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0391),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 156 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0111/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 172 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2009 m. gruodžio 11 d. laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalį pateiktą Transporto ir turizmo komitetui,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7–0030/2010),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. gegužės 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2010/ES dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (nauja redakcija)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 661/2010/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika