Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0110(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0030/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0030/2010

Debates :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.34
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0124

Pieņemtie teksti
PDF 274kWORD 40k
Trešdiena, 2010. gada 5. maijs - Brisele
Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta redakcija) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0391),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 156. panta pirmo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0111/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 172. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 4. novembra atzinumu,

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas 2009. gada 11. decembra vēstuli Transporta un tūrisma komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0030/2010),

A.   tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas viedokli priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kuri kā tādi norādīti atbilstīgajā priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta vienkārši šo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1.   apstiprina turpmāk izklāstīto nostāju, kas pielāgota Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un valstu parlamentiem.

(1) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 5. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2010/ES par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 661/2010/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika