Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0110(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0030/2010

Texte depuse :

A7-0030/2010

Dezbateri :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.34
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0124

Texte adoptate
PDF 279kWORD 39k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0391),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 156 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0111/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 172 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 noiembrie 2009,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 11 decembrie 2009 adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0030/2010),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 661/2010/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate