Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0107(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0055/2010

Předložené texty :

A7-0055/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.35
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0125

Přijaté texty
PDF 286kWORD 71k
Středa, 5. května 2010 - Brusel
Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a určitá ustanovení týkající se finančního řízení ***I
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0384),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 161 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0003/2010),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. listopadu 2009,

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0055/2010),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. května 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení
P7_TC1-COD(2009)0107

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu nařízení (EU) č. 539/2010.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí