Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0107(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0055/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0055/2010

Viták :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Szavazatok :

PV 05/05/2010 - 13.35
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0125

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 77k
2010. május 5., Szerda - Brüsszel
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések bizonyos követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányítással kapcsolatos bizonyos rendelkezések tekintetében ***I
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2010. május 5-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0384),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 161. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0003/2010),

–   tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a „Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményre(COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. november 5-i véleményére,

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0055/2010),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. május 5-én került elfogadásra az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 1083/2006/EK rendeletnek egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0107

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 539/2010/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat