Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0107(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0055/2010

Ingediende teksten :

A7-0055/2010

Debatten :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.35
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0125

Aangenomen teksten
PDF 214kWORD 34k
Woensdag 5 mei 2010 - Brussel
Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financieel beheer ***I
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0384),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 161van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0003/2010),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–   gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 177 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 5 november 2009,

–   na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0055/2010),

1.   neemt het standpunt in eerste lezing aan zoals dit uit onderstaande tekst blijkt;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer
P7_TC1-COD(2009)0107

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 539/2010.)

Juridische mededeling - Privacybeleid