Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0055/2010

Teksty złożone :

A7-0055/2010

Debaty :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.35
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0125

Teksty przyjęte
PDF 284kWORD 37k
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela
Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego ***I
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2009)0384),

–   uwzględniając art. 251 ust.2 i art. 161 traktatu WE, zgodnie z którym wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0003/2010),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 'Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych„ (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 listopada 2009 r.,

–   po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0055/2010),

1.   przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
P7_TC1-COD(2009)0107

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 539/2010.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności