Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0107(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0055/2010

Texte depuse :

A7-0055/2010

Dezbateri :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.35
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0125

Texte adoptate
PDF 278kWORD 37k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de regulament (COM(2009)0384),

–   având în vedere articolul 161 din Tratatul CE, în temeiul căruia propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2010),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 5 noiembrie 2009,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0055/2010),

1.   adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și în ceea ce priveşte anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară
P7_TC1-COD(2009)0107

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 539/2010.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate