Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2571(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0221/2010

Pateikti tekstai :

B7-0221/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0126

Priimti tekstai
PDF 217kWORD 59k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikio šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms (COM(2009)0665) – „omnibusas“

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665) ir jo papildymą (COM(2010)0147),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 23 d. Ministrų Tarybos laišką dėl pakartotinio konsultavimosi,

–   atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko 2009 m. gruodžio 15 d. pranešimą plenariniame posėdyje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 58 ir 59 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 7 d. rezoliuciją dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį(1), ypač į jos 75 dalį,

–   atsižvelgdamas į Parlamento komitetų atliktą visų dar nepatvirtintų pasiūlymų peržiūrą ir jos rezultatus, kuriuos Komitetų pirmininkų sueiga parengė 2010 m. vasario 8 d.,

–   atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2010 m. kovo 4 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtinti peržiūros rezultatai,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 14 d. Pirmininko laiškus Ministrų Tarybos Pirmininkui ir Komisijos Pirmininkui, kuriais atsakoma į Komisijos komunikatą COM(2009)0665,

A.   kadangi Europos Parlamentas patikrino Komisijos komunikato išbaigtumą ir tikslumą, ypač atkreipdamas dėmesį į Komisijos pateiktuose pasiūlymų sąrašuose nurodytą teisinį pagrindą ir procedūrą pagal Lisabonos sutartį,

1.   mano, kad Lisabonos sutartimi sukuriama nauja teisinė sistema, turinti įtakos dar nepatvirtintiems pasiūlymams, ypač dėl pasikeitusio jų teisinio pagrindo ir (arba) atitinkamų procedūrų, ir todėl atkreipia dėmesį į toliau pateiktą sąrašą, kuriame nurodyta 10 procedūrų, dėl kurių pageidautų gauti naują arba iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą arba tam tikrais atvejais pakartotinai konsultuotis su Ministrų Taryba, kad būtų deramai atsižvelgta į naująją sistemą, ir ragina abi institucijas laikytis šių prašymų:

   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, Europos ekonominėje bendrijoje įgyvendinančio EEB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimą Nr. 3/80 dėl Europos Bendrijų valstybių narių socialinės apsaugos sistemų taikymo darbuotojams turkams ir jų šeimos nariams, 1983/1101(CNS),
   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisių į papildomą pensiją perkeliamumo gerinimo, 2005/0214(COD),
   Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl priemonių kovai su degeneracinėmis nervų ligomis, visų pirma su Alzheimerio liga, taikant bendrą mokslinių tyrimų veiklos programavimą, 2009/0113(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl vertinimo mechanizmo Šengeno acquis taikymui tikrinti sukūrimo, 2009/0033(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, 2009/0114(CNS),
   Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II), 2009/0136(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių apsaugos taikant technines priemones, 2008/0112(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų sudarymo Europos bendrijos vardu, 1996/0053(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl tarptautinio susitarimo dėl atogrąžų medienos sudarymo Europos bendrijos vardu, 2006 m., 2006/0263(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 2100/94 nuostatas, susijusias su Bendrijos augalų veislių tarnybos pirmininko kadencija, 2005/0078(CNS);

2.   patvirtina savo poziciją dėl toliau nurodytų 29 procedūrų, kurios pagal Lisabonos sutartį keičiamos iš konsultavimosi į įprastą teisėkūros procedūrą, iš konsultavimosi – į pritarimo arba iš sutikimo – į pritarimo procedūrą:

   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos Respublikos, Salvadoro Respublikos, Gvatemalos Respublikos, Hondūro Respublikos, Nikaragvos Respublikos ir Panamos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo, 2003/0266(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Andų bendrijos bei jos valstybių narių, t. y., Bolivijos Respublikos, Kolumbijos Respublikos, Ekvadoro Respublikos, Peru Respublikos ir Venesuelos Bolivaro Respublikos, politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo, 2003/0268(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims, 2008/0183(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo vaizdo ir garso srityje, nustatančio Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Bendrijos programoje MEDIA 2007 sąlygas, ir baigiamojo akto sudarymo, 2007/0171(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, išplečiančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, 2007/0152(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos bendrijos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (Konvenciją Nr. 188), 2008/0107(CNS),
   Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo priėmimo, 2008/0171(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl atitinkamų susitarimų pagal GATS XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Kinija, Taivano, Penghu, Kinmen ir Matsu atskirąja muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Kuba, Ekvadoru, Kinijos Honkongu, Indija, Japonija, Korėja, Naująja Zelandija, Filipinais, Šveicarija ir Jungtinėmis Valstijomis dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei įstojus į Europos Sąjungą, 2007/0055(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Pagrindų susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Korėjos Respublikos protokolo sudarymo, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, 2005/0121(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir Turkmėnistano laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų sudarymo Europos bendrijos vardu, 1998/0304(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacijos susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo, 2007/0083(AVC),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir CARIFORUM valstybių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo, 2008/0061(AVC),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Dramblio Kaulo Kranto ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo, 2008/0136(AVC),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje bei keturių susijusių susitarimų sudarymo, 2007/0115(AVC),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 nuostatas, susijusias su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo kadencija, 2005/0089(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga (kodifikuota redakcija), 2008/0039(CNS),
   Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje (kodifikuota redakcija), 2008/0037(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus (kodifikuota redakcija), 2008/0253(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos patento, 2000/0177(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo, 2005/0143(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo, 2005/0140(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Serbijos ir Juodkalnijos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo, 2005/0141(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl daugiašalio susitarimo sudarymo tarp Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Europos Bendrijos, Islandijos Respublikos, buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Serbijos ir Juodkalnijos, Rumunijos ir JT Laikinosios administracijos atstovybės Kosove dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo, 2006/0036(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo, 2006/0048(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo, 2006/0058(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje sudarymo, 2007/0111(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Europos bendrijos bendradarbiavimo memorandumo dėl saugumo auditų ir (arba) patikrinimų bei susijusių klausimų sudarymo, 2008/0111(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo Europos bendrijos vardu patvirtinti Protokolą dėl Alpių konvencijos įgyvendinimo transporto srityje (Transporto protokolas), 2008/0262(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, sudarymo Europos Bendrijos vardu, 2009/0121(CNS);

3.   nusprendžia nepatvirtinti jau priimtų pozicijų dėl toliau nurodytų keturių procedūrų ir pabrėžia, kad pageidauja iš naujo pradėti pirmąjį pirminio pasiūlymo svarstymą:

   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo Europos bendrijos vardu ir jos teisių ir pareigų vykdymo, 2009/0085(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/109/EB siekiant išplėsti jos taikymo sritį asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, 2007/0112(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių, 2007/0229(CNS),
   Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įspėjamojo informacinio tinklo (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.   paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Ministrų Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0373.

Teisinė informacija - Privatumo politika