Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0172(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0142/2010

Разисквания :

PV 19/05/2010 - 12
CRE 19/05/2010 - 12

Гласувания :

PV 20/05/2010 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0142
P7_TA(2010)0188

Приети текстове
PDF 275kWORD 48k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Среща на високо равнище между ЕС и Канада
P7_TA(2010)0142RC-B7-0233/2010

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада на 5 май 2010 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид преговорите относно всеобхватно икономическо и търговско споразумение, започнати на срещата на върха ЕС-Канада, проведена на 6 май 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид своята резолюция от 9 февруари 2010 г. относно преработено Рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията за следващия парламентарен мандат,

–   като взе предвид успешната 32-ра междупарламентарна среща на Делегацията за връзки с Канада, проведена през ноември 2009 г. в Брюксел,

–   като взе предвид процедурата на одобрение по член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че Канада е един от най-старите и близки партньори на Европейския съюз, като официалните отношения датират от 1959 г.,

Б.   като има предвид, че водените понастоящем преговори за всеобхватно икономическо и търговско споразумение могат да укрепят отношенията между ЕС и Канада,

В.   като има предвид, че към март 2010 г. не е извършена задълбочена оценка на въздействието на социалните и икономическите последици и последиците за околната среда на подобно всеобхватно икономическо и търговско споразумение;

Г.   като има предвид, че през 2010 г. Канада председателства групата от страни Г-8 и ще бъде домакин на следващата среща на високо равнище на Г-20,

Д.   като има предвид, че се очаква предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада в Брюксел на 5 май 2010 г. да се съсредоточи върху укрепването на вече близките политически отношения между двамата партньори, като по-специално бъдат разгледани такива общи предизвикателства като: преговорите относно всеобхватно икономическо и търговско споразумение; предизвикателствата пред външната политика и сигурността, по-специално Афганистан/Пакистан; общ път за решаване на проблемите, свързани с Иран; неразпространението на ядрено оръжие; Хаити и последващите действия след донорската конференция в Ню Йорк; сътрудничеството за развитие; координиран отговор на финансовата и икономическа криза; изменението на климата и енергетиката; както и продължаването на кръга търговски преговори на СТО от Доха,

Е.   като има предвид, че ЕС и Канада споделят общи ценности и сериозен ангажимент за многостранно сътрудничество при преодоляването на основните предизвикателства,

1.  Приветства изявлението на Комисията, в което напредъкът в преговорите за всеобхватно икономическо и търговско споразумение се цитира като основополагащ за икономическите отношения между ЕС и Канада; във връзка с това счита, че срещата на високо равнище ЕС-Канада в Брюксел на 5 май 2010 г. предоставя добра възможност за ускоряване на тези преговори;

2.  Отбелязва стабилността на канадската икономика по време на икономическата криза, по-специално стабилността на банковия сектор; изразява своето желание да работи в близко сътрудничество с Канада в контекста на Г-20, за да се постигне координиран глобален подход към фискалните стимули и фискалната консолидация, като във връзка с това въпросът за въвеждането на банков налог или данък върху транзакциите на световно равнище ще бъде един от приоритетите на следващата среща на върха на Г-20 в Торонто;

3.  Отбелязва, че както Канада, така и ЕС са напълно ангажирани с поемането на един координиран, съгласуван и цялостен подход за посрещане на непосредствените и по-дългосрочните потребности на Хаити, както и с изграждането на ново Хаити, което да отговаря на легитимните и отдавнашни въжделения на народа на Хаити за страната, като същевременно се гарантира националният контрол на Хаити над процеса на възстановяване;

4.  Приветства намерението, изразено неотдавна в Тронната реч, произнесена в канадския парламент, за отваряне на канадската телекомуникационна промишленост за външна конкуренция;

5.  Отбелязва намерението за започване на основна реформа на системата за управление на рибното стопанство на Канада, в която се предвижда и участие на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан; изразява разочарованието си от позицията на правителството на Канада на последната конференция на страните по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) по отношение на включването на червената риба тон в Допълнение 1 към CITES,

6.  Отново изразява своята загриженост за това, че Канада все още налага изисквания за виза за граждани на Чешката република, Румъния и България, и призовава за възможно най-бързо премахване на тези изисквания; отбелязва, че изискването за виза за чешки граждани беше въведено от канадското правителство в отговор на наплива на роми в Канада, и поради това призовава държавите-членки да предприемат подходящи мерки във връзка с положението на ромите в Европа; във връзка с това приветства откриването на визова служба в канадското посолство в Прага и създаването на работна група от експерти по този въпрос и се надява, че обещаното цялостно преразглеждане на канадската система за приемане на бежанци ще доведе до премахването на изискването за виза;

7.  Подчертава, че ЕС и Канада са поели ангажимент за изграждане на безопасна и устойчива нисковъглеродна глобална икономика при същевременно укрепване на способността за приспособяване към въздействието на изменението на климата; подчертава важното значение на продължаващите дискусии по въпроси, свързани с околната среда, в рамките на диалога на високо равнище по въпросите на околната среда между ЕС и Канада, включително сътрудничеството в областта на околната среда, енергетиката и морското стопанство в района на Арктика и перспективите за започване на международни преговори за сключване на международен договор за опазване на Арктика; приветства ангажимента на Канада, изразен в произнесената неотдавна Тронна реч, за инвестиции в чисти енергийни технологии, за гарантиране на позицията на страната като сила в областта на чистата енергия и за постигане на водеща роля в създаването на „зелени“ работни места;

8.  Изразява своята загриженост относно въздействието на извличането на нефт от битуминозни пясъци върху околната среда в световен мащаб поради високото равнище на емисии на CO2 по време на процеса на производството му и заплахата, която представлява за местното биологично разнообразие;

9.  Припомня на Съвета и на Комисията, че след влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент трябва да даде одобрението си за сключване на международни споразумения и да участва от самото начало и пълноценно на всички етапи на международните преговори, и очаква ранно становище от Комисията за начина, по който възнамерява да осъществи това; във връзка с това припомня, че загрижеността на ЕП относно споразумението между ЕС и Канада за данните на регистрираните пътници (PNR) следва да бъде надлежно и съвместно разгледано преди предоставянето на такова одобрение;

10.  Изразява надежда, че Канада ще подкрепи напълно искането на ЕС преговорите относно търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) да бъдат подложени на публичен контрол, както беше поискано в неговата резолюция от 10 март 2010 г., и тези преговори да бъдат проведени под егидата на международна организация, като най-подходяща за тази цел е Световната организация по интелектуална собственост (WIPO);

11.  Поздравява Организационния комитет на игрите във Ванкувър за успеха на Олимпийските и Параолимпийските зимни игри през 2010 г.;

12.  Отбелязва, че правомощията за отношенията между ЕС и Канада са изключително на федерално равнище, но приветства участието на провинциите и териториите в преговорите относно всеобхватното икономическо и търговско споразумение, както и в някои други аспекти на отношенията между ЕС и Канада;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ротационното председателство на ЕС, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството на Канада.

Правна информация - Политика за поверителност