Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0172(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0142/2010

Razprave :

PV 19/05/2010 - 12
CRE 19/05/2010 - 12

Glasovanja :

PV 20/05/2010 - 7.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0142
P7_TA(2010)0188

Sprejeta besedila
PDF 201kWORD 43k
Sreda, 5. maj 2010 - Bruselj
Srečanje na vrhu med EU in Kanado
P7_TA(2010)0142RC-B7-0233/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o bližnjem srečanju na vrhu med EU in Kanado 5. maja 2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju pogajanj za sklenitev celovitega gospodarskega trgovinskega sporazuma, ki so se začela na srečanju na vrhu med EU in Kanado 6. maja 2009 v Pragi,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. februarja 2010 o revidiranem okvirnem sporazumu med Evropskim parlamentom in Komisijo za naslednje zakonodajno obdobje,

–   ob upoštevanju uspešnega 32. medparlamentarnega srečanja delegacije za odnose s Kanado novembra 2009 v Bruslju,

–   ob upoštevanju postopka odobritve, določenega v členu 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A.   ker je Kanada ena najstarejših in najtesnejših partneric Evropske unije in imata uradne odnose že od leta 1959,

B.   ker bi lahko sedanja pogajanja za sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma okrepila odnose med EU in Kanado,

C.   ker od marca 2010 ni bila izvedena nobena temeljita ocena učinka glede družbenih, okoljskih in gospodarskih vplivov takšnega obsežnega gospodarskega in trgovinskega sporazuma,

D.   ker Kanada v letu 2010 predseduje skupini držav G8 in bo gostila naslednje srečanje na vrhu skupine držav G20,

E.   ker je pričakovati, da bo bližnje srečanje na vrhu med EU in Kanado 5. maja 2010 v Bruslju osredotočeno na krepitev že sedaj tesnih političnih odnosov med dvema partnericama, še zlasti pa bodo obravnavani skupni izzivi, kot so: pogajanja o celovitem gospodarskem trgovinskem sporazumu, zunanjepolitični in varnostni izzivi, zlasti Afganistan in Pakistan, skupna pot naprej glede Irana, neširjenje jedrskega orožja, Haiti in nadaljnji ukrepi po donatorski konferenci v New Yorku, razvojno sodelovanje, usklajen odziv na finančno in gospodarsko krizo, podnebne spremembe in energija, ter napredek pri krogu pogajanj iz Dohe o svetovni trgovini,

F.   ker imata EU in Kanada skupne vrednote in sta trdno zavezani večstranskemu delovanju pri obravnavi pomembnejših izzivov,

1.   pozdravlja izjavo Komisije, v kateri se napredek pri pogajanjih o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu navaja kot temeljna točka gospodarskih odnosov med EU in Kanado; v zvezi s tem je prepričan, da srečanje na vrhu med EU in Kanado 5. maja 2010 v Bruslju ponuja dobro priložnost za nadaljevanje teh pogajanj;

2.   ugotavlja stabilnost kanadskega gospodarstva v času gospodarske krize, zlasti bančnega sektorja; izraža pripravljenost za tesno sodelovanje s Kanado v kontekstu skupine G20 za dosego usklajenega svetovnega pristopa k fiskalnim spodbudam in fiskalni konsolidaciji, pri čemer bo vprašanje uvedbe bančne dajatve ali davka na transakcije na svetovni ravni ena od prednostnih nalog naslednjega srečanja na vrhu skupine G20 v Torontu;

3.   ugotavlja, da sta Kanada in EU popolnoma zavezani usklajenemu, doslednemu in celovitemu pristopu za kritje takojšnjih in dolgoročnejših potreb Haitija in izgradnji novega Haitija, ki bo izpolnjeval legitimna in dolgotrajna prizadevanja prebivalcev v povezavi z njihovo državo, obenem pa bo zagotavljal aktivno sodelovanje te države v procesu njene obnove;

4.   pozdravlja namero, ki je bila izražena v nedavni predstavitvi zakonodajnih načrtov vlade v kanadskem parlamentu, da se kanadski telekomunikacijski sektor odpre za zunanjo konkurenco;

5.   ravno tako je seznanjen z namero za začetek pomembne reforme kanadskega sistema upravljanja ribištva, v katero bo vključena tudi Severozahodna atlantska ribiška organizacija; je razočaran nad stališčem kanadske vlade na zadnji konferenci pogodbenic konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) v zvezi z razširitvijo Priloge 1 h konvenciji, da bi zajemala modroplavutega tuna;

6.   ponovno izraža zaskrbljenost, ker Kanada še vedno zahteva vizume za državljane Češke republike, Romunije in Bolgarije, ter poziva, naj se ta obveznost čim hitreje odpravi; ugotavlja, da je kanadska vlada uvedla vizumsko obveznost za češke državljane kot odziv na prihod Romov v Kanado, in zato poziva države članice, naj ustrezno obravnavajo položaj Romov v Evropi; v zvezi s tem pozdravlja odprtje urada za vizume na veleposlaništvu Kanade v Pragi in oblikovanje strokovne delovne skupine za obravnavanje tega vprašanja, ter upa, da bo obljubljeni celoviti pregled kanadskega sistema za sprejemanje beguncev privedel do odprave vizumske obveznosti;

7.   poudarja, da sta EU in Kanada zavezani vzpostavljanju nizkoogljičnega svetovnega gospodarstva, ki bo varno in trajno ter bo hkrati krepilo zmožnosti za prilagajanje vplivom podnebnih sprememb; poudarja pomen nadaljevanja razprav o okoljskih temah v okviru dialoga na visoki ravni o okolju med EU in Kanado, vključno s sodelovanjem na področju okolja, energetike in pomorstva v arktični regiji ter možnostmi za začetek mednarodnih pogajanj za sprejetje mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike; pozdravlja zavezo Kanade, ki je bila izražena v nedavni predstavitvi zakonodajnih načrtov vlade, da bo vlagala v tehnologije za čisto energijo, da bi si zagotovila položaj velesile na področju čiste energije in vodilne države pri odpiranju okolju prijaznih delovnih mest;

8.   opozarja Svet in Komisijo, da mora mednarodne sporazume, odkar je začela veljati Lizbonska pogodba, odobriti Evropski parlament, ki mora biti v celoti vključen v vse faze postopka, ter pričakuje začetno izjavo Komisije, kako namerava to izvesti;

9.   opozarja Svet in Komisijo, da mora mednarodne sporazume, odkar je začela veljati Lizbonska pogodba, odobriti Evropski parlament, ki mora biti nemudoma in v celoti vključen v vse faze mednarodnih pogajanj, ter z zanimanjem pričakuje začetno izjavo Komisije o tem, kako namerava to doseči; v zvezi s tem opozarja, da bo treba, preden Evropski parlament poda odobritev, ustrezno in skupaj obravnavati razloge za njegovo zaskrbljenost glede sporazuma med EU in Kanado o evidenci imen letalskih potnikov;

10.   upa, da bo Kanada v celoti podprla zahtevo EU, naj za pogajanja o sporazumu ACTA začne izvajati javni nadzor, kot je zahteval v svoji resoluciji z dne 10. marca 2010, in naj ta pogajanja potekajo pod okriljem mednarodne organizacije, za kar je najprimernejša svetovna organizacija za intelektualno lastnino;

11.   čestita organizacijskemu odboru za uspeh zimskih olimpijskih iger in paraolimpijskih iger 2010 v Vancouvru;

12.  ugotavlja, da ima zgolj federalna raven pristojnosti za odnose med EU in Kanado, pozdravlja pa sodelovanje provinc in ozemelj pri pogajanjih o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu ter pri nekaterih drugih vidikih odnosov med EU in Kanado;

13.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, predsedstvu EU, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter kanadski vladi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov