Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2649(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0243/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0243/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0143

Elfogadott szövegek
PDF 225kWORD 63k
2010. május 5., Szerda - Brüsszel
SWIFT
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Az Európai Parlament 2010. május 5-i állásfoglalása a Bizottságnak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ezek elleni küzdelem céljából a pénzügyi üzenetadatoknak az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodásról folytatott tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, a Tanácshoz intézett ajánlásáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSz.) és az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kölcsönös jogi segítségnyújtásról szóló egyezményre(1),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ezek elleni küzdelem céljából a pénzügyi üzenetadatoknak az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodásról folytatott tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, a Tanácshoz intézett ajánlására(2),

–   tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2010. február 11-i jogalkotási állásfoglalására (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–   tekintettel a Tanács által az EUMSz. 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja alapján, a 82. cikk (1) bekezdésének d) pontjával és a 87. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összefüggésben benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0004/2010),

–   tekintettel a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ezek elleni küzdelem céljából a fizetési üzenetekben szereplő adatoknak az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma rendelkezésére bocsátásáról szóló tervezett nemzetközi megállapodásról szóló 2009. szeptember 17-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2009)0703 és 05305/1/2010 REV 1),

–   tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás szövegére (16110/2009),

–   tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2010. április 12-i véleményére (korlátozott terjesztésű),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel üdvözölte az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kölcsönös jogi segítségnyújtásról szóló egyezményt és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben a transzatlanti együttműködésnek az emberi jogok és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartása tekintetében történő fokozásáról szóló, 2009. október 28-án az EU–USA IB-miniszteri trojka találkozója alkalmával elfogadott washingtoni közleményt,

B.   mivel nagy hangsúlyt fektet a transzatlanti együttműködés szükségességére,

C.   mivel 2009. november 30-án a Tanács aláírt egy, az EU és az USA közötti átmeneti megállapodást a pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó amerikai program (TFTP) céljából történő feldolgozásáról és átadásáról, melyet átmenetileg 2010. február 1-jétől legkésőbb 2010. október 31-éig alkalmaznak,

D.   mivel a Lisszaboni Szerződés értelmében az átmeneti megállapodás hivatalos megkötéséhez egyetértését kérték,

E.   mivel 2010. február 11-én úgy határozott, hogy nem adja egyetértését a megállapodás megkötéséhez,

F.   mivel felkérte az Európai Bizottságot, hogy a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos, az Egyesült Államokkal kötendő hosszú távú megállapodás tekintetében haladéktalanul nyújtson be ajánlásokat a Tanács részére,

G.   mivel ismételten hangsúlyozta, hogy az e téren kötött bármilyen új megállapodásnak összhangban kell lennie a Lisszaboni Szerződés által meghatározott új jogi kerettel és az Európai Unió már kötelező érvényű Alapjogi Chartájával,

H.   mivel megismételte a 2009. szeptember 17-i állásfoglalásában, elsősorban annak (7)–(13) bekezdésében megfogalmazott kéréseket,

I.   mivel a Bizottság 2010. március 24-én elfogadta a TFTP-re vonatkozó új ajánlásokat és tárgyalási irányelveket,

J.   mivel a Tanács 2010. április 22-én valószínűleg határozatot hoz a tárgyalási irányelvek elfogadásáról,

K.   mivel a tárgyalási irányelvek tükröznek néhány, a Parlament e témában elfogadott állásfoglalásaiban szereplő fontos elemet,

1.   üdvözli a Bizottság és a Tanács által tanúsított új, együttműködési szellemet és e két intézmény hajlandóságát a Parlament bevonására, figyelembe véve a Szerződésből eredő, arra vonatkozó kötelezettségüket, hogy a Parlamentet azonnal és teljes körűen tájékoztassák az eljárás valamennyi szakaszában; ismételten hangsúlyozza, hogy nyitott olyan megállapodásra, amely egyaránt segítené Európát és az Egyesült Államokat a terrorizmus elleni küzdelem megerősítésében, állampolgáraik biztonsága érdekében, a jogállamiság veszélyeztetése nélkül;

2.   számít arra, hogy az Egyesült Államok kormányának képviselői által a 2010. február 11-i parlamenti szavazást megelőzően és azt követően tanúsított konstruktív együttműködés és pártatlanság továbbra is megmarad;

3.   emlékeztet arra, hogy eltökélt szándéka a terrorizmus elleni küzdelem folytatása, és meggyőződése, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet célzó transzatlanti együttműködés kereteit tovább kell fejleszteni; ugyanakkor úgy véli, hogy a személyes adatok tisztességes, arányos és törvényes feldolgozására irányuló európai jogi követelmények a legfontosabbak, és azokat minden esetben védelmezni kell;

4.   ismételten hangsúlyozza, hogy a terrorizmus finanszírozására irányuló tevékenységek felderítésével kapcsolatos uniós szabályozás azon alapszik, hogy az egyes pénzügyi szereplők jelentik a gyanús vagy szabálytalan tranzakciókat;

5.   hangsúlyozza, hogy még meghatározásra várnak az alapvető elvek arról, hogy hogyan tudna az Unió általában véve együttműködni az Egyesült Államokkal a terrorizmus elleni küzdelemben és arról, hogy hogyan kérhető a pénzügyi üzenetadatok szolgáltatóinak hozzájárulása ehhez a küzdelemhez, vagy általánosabban a kereskedelmi célból gyűjtött adatok bűnüldözéssel kapcsolatos felhasználásához;

6.   ismételten hangsúlyozza, hogy szükség van a megállapodás céljainak korlátozására annak biztosítása érdekében, hogy bármely információcserére szigorúan csak a terrorizmus elleni küzdelem céljából kerülhessen sor, ez pedig a „terrorista tevékenység” közös meghatározása alapján történjen;

7.   hangsúlyozza, hogy a szükségesség és az arányosság elve kiemelten fontos a tervezett megállapodás esetében, és rámutat arra, hogy a probléma, amelyet az okoz, hogy a pénzügyi üzenetadatok szolgáltatóinak nem áll módjukban (műszaki vagy irányítási okok miatt) az üzenetek tartalmában keresést végezni, következésképpen az adatokat csak tömegesen tudják átadni, nem hárítható el később felügyeleti és ellenőrzési mechanizmusok révén, mivel az adatvédelmi jogszabályok alapvető elvei már korábban sérülnek;

8.   megismétli azon véleményét, hogy a tömeges adattovábbítás az uniós jogszabályok és gyakorlat alapjául szolgáló elvektől való eltérést jelent, és kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ezzel a problémával megfelelőképpen foglalkozzon a tárgyalások során, szem előtt tartva, hogy a TFTP jelenlegi kialakítása nem teszi lehetővé a célzott adatcserét; a megoldások között szerepelnie kell az átadott adatok köre korlátozásának, valamint azon adattípusok listázásának, amelyeket a kijelölt adatszolgáltatóknak módjában áll szűrni és kiválogatni, és amelyek átadására sor kerülhet;

9.   úgy véli, hogy a kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás nem megfelelő jogalapja azon kéréseknek, amelyek a TFTP céljaira felhasználandó adatokra irányulnak, különösen azért, mert a megállapodás nem alkalmazandó a harmadik országok közötti banki átutalásokra, és mert ez minden esetben egy adott bank előzetes azonosítását igényelné, hiszen a TFTP a pénzátutalások között végzett célzott keresésen alapul; a jövőbeli tárgyalásoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy összeegyeztethetővé tegyék egyiket a másikkal;

10.   úgy véli, hogy a megbízatás kiadását követően igazságügyi hatóságot kell kijelölni az Unióban, amelynek az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma eljuttatja a kéréseket; rámutat annak alapvető fontosságára, hogy a hatóság jellege és a jogi felügyeletre vonatkozó rendelkezések világosan meghatározásra kerüljenek;

11.   sürgeti ezért a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tárja fel a megfelelő adatok átadásának és kinyerésének engedélyezésére, valamint az adatcsere lebonyolítására és felügyeletére irányuló átlátható és jogi szempontból megalapozott eljárás kialakításának módozatait; hangsúlyozza, hogy ezekre a lépésekre a szükségesség és az arányosság, valamint a jogállamiság elvének teljes tiszteletben tartása és az alapvető jogok uniós jogszabályokban rögzített követelményeinek maradéktalan betartása mellett kerülhet sor, oly módon, hogy egy európai hatóság jut szerephez, ami lehetővé teszi, hogy a megfelelő európai jogszabályokat teljes körűen alkalmazzák;

12.   hangsúlyozza, hogy amennyiben a fenti rendelkezések rövid távon nem megvalósíthatóak, ikerpályás megközelítésre van szükség, amely megkülönbözteti egyrészt a tervezett EU–USA megállapodás részévé teendő szigorú biztosítékokat, másrészt pedig a hosszú távú politikai döntéseket, amelyekkel az Uniónak foglalkoznia kell; ismételten hangsúlyozza, hogy az Unió és az Egyesült Államok közötti bármely megállapodásban szerepelnie kell a végrehajtásra és felügyeletre vonatkozó, az Unió által kijelölt, megfelelő hatóság által ellenőrzött biztosítékoknak, a megállapodás értelmében továbbított adatok egyesült államokbeli hatóságok által végzett napi gyakoriságú kinyerésére, e hatóságok adatokhoz való hozzáférésére és azok felhasználására vonatkozóan;

13.  Ezzel kapcsolatban rámutat, hogy a legmagasabb szintű garanciákat nyújtó lehetőség az volna, ha az adatok kinyerésére az EU területén, uniós vagy közös EU-USA létesítményekben kerülne sor, és kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ezzel párhuzamosan találjon módot

   egy olyan, középtávra szóló megoldás felé való átmenetre, amely a megállapodás félidős parlamenti értékelését követően felhatalmazná az uniós bírói hatóságokat, hogy a tagállamok nevében ellássák az Európai Unióban történő adatkinyerés felügyeletét;
   eközben annak biztosítására, hogy az Egyesült Államokban történő adatkinyerési folyamat felügyelete során a SWIFT tisztviselőkhöz válogatott, széleskörű felhatalmazással rendelkező, az uniós szervektől és szervezetek részéről küldött uniós személyzet – többek közt például az európai adatvédelmi biztos vagy a közös EU-USA nyomozócsoportok – csatlakozzon;

14.   hangsúlyozza hogy az Unió és az Egyesült Államok közötti bármely megállapodás időtartamának – a választott végrehajtási mechanizmustól függetlenül – korlátozottnak kell lennie, és egyértelmű kötelezettségvállalást kell tartalmaznia a Tanács és a Bizottság részéről egyaránt arra vonatkozóan, hogy minden intézkedést megtesznek a kért adatok Európa területén való kinyerésének problémájára vonatkozó, fenntartható és jogi szempontból megalapozott európai megoldás kidolgozása érdekében; a megállapodásnak tartalmaznia kell a végrehajtás alatt meghatározott időpontokban a Bizottság által végzett értékelésre és a biztosítékok felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket;

15.   felszólít a megállapodás azonnali megszüntetésére, amennyiben bármely kötelezettséget nem tartják be;

16.   rámutat, hogy a valódi kölcsönösség azt kívánná meg, hogy az Egyesült Államok hatóságai lehetővé tegyék az uniós hatóságok és az illetékes tagállami hatóságok számára, hogy az egyesült államokbeli szervereken tárolt fizetési üzeneteket és az azokhoz kapcsolódó adatokat ugyanolyan feltételekkel kapják meg és használják fel, mint amelyek az egyesült államokbeli hatóságokra vonatkoznak;

17.   kéri, hogy valamennyi vonatkozó információt és dokumentumot – többek között az alapul szolgáló hírszerzési információkat is – bocsássák a Parlament rendelkezésére megvitatás céljára, a bizalmas információkra vonatkozó hatályos szabályozásnak megfelelően, a már meglévő eszközökkel kapcsolatban a rendszer szükségességének bizonyítása érdekében; kéri továbbá a Bizottságot, hogy rendszeresen tegyen jelentést a megállapodás működéséről, és teljes körűen tájékoztassa a Parlamentet az említett megállapodás keretében kialakított felülvizsgálati mechanizmusokról;

18.   kéri, hogy teljes körű és részletes információkkal lássák el az európai és egyesült államokbeli polgárok konkrét jogairól (hozzáférés, módosítás, törlés, kártérítés és jogorvoslat), és arra vonatkozóan, hogy a tervezett megállapodás a „jogokat” megkülönböztetés nélkül biztosítja-e, tehát annak a személynek az állampolgárságára való tekintet nélkül, akinek az adatait a megállapodásnak megfelelően kezelik, kéri továbbá a Bizottságot, hogy nyújtson be a vonatkozó jogokról szóló áttekintést a Parlamentnek;

19.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egy bizonyos pénzügyi üzenetadat-szolgáltatónak a kereskedelmi pozíciója veszélyeztetve van és veszélyben is marad, ha továbbra is megkülönböztetik;

20.   hangsúlyozza, hogy a tervezett megállapodásnak biztosítania kell, hogy a TFTP-adatbázisból kinyert személyes adatokat kizárólag a szigorúan értelmezett szükségesség elve alapján tárolják, és a TFTP keretében való hozzáférésüket indokoló konkrét vizsgálathoz vagy bűnvádi eljáráshoz szükséges időtartamnál nem tovább;

21.   rámutat, hogy a nem kinyert adatok fogalma nem magától étetődő, ezért világossá kell tenni; kéri, hogy a megállapított leghosszabb tárolási idő a lehető legrövidebb legyen, és semmi esetre se haladja meg az öt évet;

22.   hangsúlyozza azon elvek fontosságát, hogy harmadik országok részére nem szolgáltathatók ki adatok, hacsak a kérésnek nincs különleges indoka, valamint hogy terrorista kötődések harmadik országoknak kizárólag szigorú feltételek és megfelelő garanciák, többek között a megfelelőség értékelése mellett szolgáltathatók ki,

23.   megismétli, hogy egy, az Unió és az Egyesült Államok közötti, a magánéleti és személyes adatok bűnüldözési célú információcsere keretében történő védelméről szóló, jogilag kötelező erejű nemzetközi megállapodás továbbra is elsődleges fontossággal bír;

24.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának és kongresszusának.

(1) HL L 181., 2003.7.19., 34. o.
(2) SEC(2010)0315 végleges.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0029.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0016.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat