Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2649(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0243/2010

Predložena besedila :

B7-0243/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0143

Sprejeta besedila
PDF 274kWORD 63k
Sreda, 5. maj 2010 - Bruselj
SWIFT
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o priporočilu Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike(1),

–   ob upoštevanju priporočila Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o posredovanju podatkov o finančnih transakcijah Ministrstvu za finance Združenih držav za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu(2),

–   ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 11. februarja 2010 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–   ob upoštevanju zahteve po soglasju, ki jo je predložil Svet v skladu s členom 218(6)(a) v povezavi s členoma 82(1)(d) in 87(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0004/2010),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o načrtovanem mednarodnem sporazumu o dostopu ministrstva za finance Združenih držav Amerike do podatkov o finančnih sporočilih o plačilih za preprečevanje terorizma oziroma njegovega financiranja in boj proti njemu(4),

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2009)0703 in 05305/1/2010 REV 1),

–   ob upoštevanju besedila sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (16110/2009),

   ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 12. aprila 2010 (omejeno),

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A.   ker je pozdravil sporazum o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike in washingtonsko deklaracijo o krepitvi čezatlantskega sodelovanja na področju pravice, svobode in varnosti v povezavi s spoštovanjem človekovih pravic in državljanskih svoboščin, ki jo je 28. oktobra 2009 sprejela ministrska trojka PNZ EU-ZDA,

B.   ker pripisuje velik pomen potrebi po čezatlantskem sodelovanju,

C.   ker je Svet 30. novembra 2009 podpisal začasni sporazum med EU in ZDA o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, ki naj bi se poskusno izvajal od 1. februarja 2010 do najpozneje 31. oktobra 2010, ko preneha veljati,

D.   ker je bilo v skladu z Lizbonsko pogodbo za uradno sklenitev tega začasnega sporazuma potrebno njegovo soglasje,

E.   ker je 11. februarja 2010 sklenil, da ne bo dal soglasja k sklenitvi začasnega sporazuma o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah,

F.   ker je od Komisije zahteval, naj Svetu nemudoma predloži priporočila za sklenitev dolgoročnega sporazuma z Združenimi državami Amerike o preprečevanju financiranja terorizma,

G.   ker je poudaril, da bi morali novi sporazumi na tem področju izpolnjevati zahteve novega pravnega okvira, vzpostavljenega z Lizbonsko pogodbo in sedaj zavezujočo Listino Evropske unije o temeljnih pravicah,

H.   ker je ponovno izrazil zahteve iz resolucije z dne 17. septembra 2009, zlasti tiste iz odstavkov 7 do 13,

I.   ker je Komisija 24. marca 2010 sprejela nova priporočila in pogajalske direktive v zvezi s programom za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

J.   ker se od Sveta pričakuje, da bo 22. aprila 2010 sprejel odločitev o sprejetju pogajalskih direktiv,

K.   ker se v pogajalskih direktivah odsevajo pomembni elementi iz ustreznih resolucij Evropskega parlamenta na to temo,

1.   pozdravlja novi duh sodelovanja, ki ga izkazujeta Komisija in Svet, ter njuno pripravljenost za sodelovanje s Parlamentom, pri čemer upoštevata obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe, in sicer da morata nemudoma in izčrpno obveščati Parlament v vseh fazah postopka; ponovno izraža pripravljenost sprejeti sporazum, ki bi pomagal Evropi in Združenim državam Amerike, da v interesu varnosti državljanov okrepijo boj proti terorizmu, ne da bi spodkopali načela pravne države;

2.   računa, da se bodo predanost, duh plodnega sodelovanja in poštenost, ki so jih izkazali predstavniki vlade ZDA pred glasovanjem Parlamenta 11. februarja 2010 in po njem, nadaljevali tudi v prihodnje;

3.   opozarja, da je trdno odločen napovedati boj proti terorizmu in prepričan, da je treba dodatno razviti in izboljšati okvir za čezatlantsko sodelovanje v namene boja proti terorizmu; obenem meni, da so evropske zakonske zahteve za pošteno, sorazmerno in zakonito obdelavo osebnih podatkov bistvenega pomena in jih je treba vedno spoštovati;

4.   poudarja, da predpisi EU o sledenju dejavnosti za financiranje terorizma temeljijo na poročanju o sumljivih ali nepravilnih transakcijah, ki ga opravljajo posamezni finančni subjekti;

5.   poudarja, da mora EU še zmeraj določiti temeljna načela in navesti, kako bo v splošnem sodelovala z ZDA na področju boja proti terorizmu in kako bi bilo mogoče ponudnike storitev na področju podatkov o finančnih transakcijah prositi za pomoč pri tem boju, oziroma splošneje, kako podatke, zbrane v komercialne namene, uporabiti pri kazenskem pregonu;

6.   ponovno opozarja na „omejitev namena“ sporazuma, s čimer bi zagotovili, da bi bila vsakršna izmenjava podatkov strogo omejena na zadeve, nujno potrebne za namene boja proti terorizmu, in da bi izmenjava potekala na podlagi skupne opredelitve sestavnih elementov „teroristične dejavnosti“;

7.   poudarja, da sta načeli sorazmernosti in nujnosti osrednjega pomena za načrtovani sporazum, in opozarja, da težave ponudnikov storitev na področju podatkov o finančnih transakcijah, ki (zaradi tehničnih in/ali upravljavskih razlogov) ne morejo iskati po vsebini sporočil, zato se podatki posredujejo v večjih količinah, ni mogoče odpraviti naknadno z nadzornimi in kontrolnimi mehanizmi, saj so takrat temeljna načela zakonodaje o varstvu podatkov že prekršena;

8.   še vedno meni, da prenos podatkov v večjih količinah pomeni odstopanje od načel, na katerih temeljita zakonodaja in praksa EU, ter poziva Komisijo in Svet, naj se v pogajanjih ustrezno posvetita tej težavi, pri tem pa upoštevata, da je program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti sedaj oblikovan tako, da ne dovoljuje ciljno usmerjene izmenjave podatkov; rešitve bi morale zajemati omejitev obsega prenesenih podatkov in izpis vrste podatkov, ki jih lahko namenski ponudniki filtrirajo in izluščijo, pa tudi vrste podatkov, ki utegnejo biti vključeni v prenos;

9.   meni, da sporazum o medsebojni pravni pomoči ni zadostna podlaga za zahteve po pridobivanju podatkov v namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, še posebej zato, ker ne velja za bančna nakazila med tretjimi državami in ker bi bila v vsakem primeru potrebna predhodna identifikacija določene banke, program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti pa temelji na ciljno usmerjenem iskanju prenosov sredstev; v prihodnje se morajo pogajanja osredotočiti na iskanje rešitve, s katero bi postal prvi način združljiv z drugim;

10.   meni, da je treba po vzpostavitvi mandata v EU imenovati javni pravosodni organ, katerega naloga bi bila sprejemanje zahtev finančnega ministrstva Združenih držav Amerike; poudarja, da je treba obvezno jasno opredeliti naravo tega organa in ureditev za pravosodni nadzor;

11.   zato odločno poziva Svet in Komisijo, naj raziščeta načine za vzpostavitev preglednega in zakonitega postopka za odobritev prenosa in zajemanja ustreznih podatkov ter za izvajanje izmenjave podatkov in nadzor nad njo; poudarja, da je treba pri sprejemanju navedenih ukrepov v celoti upoštevati načela nujnosti in sorazmernosti, pravne države ter dosledno spoštovati zahteve zakonodaje EU v zvezi s temeljnimi pravicami, odgovornost pa predati evropskemu organu, kar bi omogočilo izvajanje ustrezne evropske zakonodaje v polnem obsegu;

12.   če kratkoročno ne bo mogoče izpeljati zgoraj navedenih postopkov, vztraja pri dvotirnem pristopu, ki bi razlikoval med strogimi varovali, vključenimi v predvideni sporazum EU-ZDA, na eni strani ter temeljnimi dolgoročnimi političnimi odločitvami, ki se jim mora posvetiti EU, na drugi strani; znova poudarja, da mora vsak sporazum med EU in ZDA vsebovati stroga izvedbena in nadzorna varovala, s pomočjo katerih bi ustrezen organ, ki ga imenuje EU, lahko spremljal, kako oblasti ZDA vsakodnevno zajemajo, uporabljajo in dostopajo do vseh podatkov, ki so jim posredovani v skladu s sporazumom;

13.  v zvezi s tem poudarja, da bi največjo stopnjo jamstva dalo pridobivanje podatkov na ozemlju EU, v skupnih EU-ZDA objektih, in Komisijo in Svet prosi, naj obenem preučita:

   načine, ki bi omogočili prehod na srednjeročno rešitev in bi sodno oblast EU pooblastili za nadzor nad pridobivanjem podatkov v EU, v imenu držav članic, po vmesnem parlamentarnem pregledu sporazuma;
   načine, da se medtem zagotovi, da se izbrano osebje EU (iz organov in institucij EU, vključno z denimo evropskim nadzornikom za varstvo podatkov ali skupnimi preiskovalnimi skupinami EU-ZDA), ki ima visoko raven dostopa do zaupnih podatkov, pridruži uradnikom organizacije SWIFT pri nadzorovanju postopka pridobivanja podatkov v ZDA;

14.   poudarja dejstvo, da mora biti vsakršna pogodba med EU in ZDA, ne glede na izbrani izvedbeni mehanizem, časovno omejena in zagotavljati jasno obvezo Sveta in Komisije, da bosta sprejela vse potrebne ukrepe, s katerimi bi poiskali trajno in zakonito evropsko rešitev za vprašanje zajemanja zahtevanih podatkov na evropskem ozemlju; sporazum mora Komisiji omogočati tudi, da v določenih trenutkih med izvajanjem opravi ocene in varnostne preglede;

15.   zahteva, da se sporazum ob neizpolnjevanju katere koli obveze nemudoma prekine;

16.   poudarja, da bi po načelih dejanske vzajemnosti oblasti ZDA morale dovoliti organom EU in pristojnim organom iz držav članic, da pridobijo in uporabijo podatke o finančnih transakcijah in sorodne podatke, shranjene na strežnikih v ZDA, pod enakimi pogoji, kot veljajo za oblasti ZDA;

17.   zahteva, da so vse ustrezne informacije in dokumentacija, tudi osnovna spoznanja obveščevalnih služb, na voljo za posvete v Evropskem parlamentu, v skladu z veljavnimi predpisi o zaupnosti, da se dokaže potreba po ureditvi v primerjavi z že obstoječimi instrumenti; prav tako poziva Komisijo, naj ga redno obvešča o načinu izvajanja sporazuma in ga docela seznani z vsakršnim revizijskim mehanizmom, vzpostavljenim v okviru tega sporazuma;

18.   zahteva popolne in podrobne informacije o posebnih pravicah evropskih in ameriških državljanov (npr. dostop, izboljšava, izbris, nadomestilo in pravna sredstva) ter o tem, ali bo predvideni sporazum zagotavljal varstvo pravic brez diskriminacije, ne glede na državljanstvo osebe, katere podatki so v obdelavi v skladu s tem sporazumom, in poziva Komisijo, naj mu posreduje pregled ustreznih pravic;

19.   izraža zaskrbljenost, da je komercialni položaj določenega ponudnika storitev na področju podatkov o finančnih transakcijah ogrožen in bo tako ostal tudi v prihodnje, če bo še naprej deležen posebne obravnave;

20.   poudarja, da mora predvideni sporazum zagotoviti, da se osebni podatki, zajeti iz podatkovne baze programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, hranijo na podlagi strogo opredeljenega načela „nujnosti“ in ne za dlje, kot pa zahteva določena preiskava ali kazenski pregon, v okviru katerega se je opravil dostop do podatkov v skladu s programom za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti;

21.   poudarja, da koncept nezajetih podatkov ni razumljiv sam po sebi, zato bi ga bilo treba pojasniti; zahteva, da se določi najdaljše obdobje hrambe, ki mora biti kolikor mogoče kratko, v nobenem primeru pa ne sme biti daljše od pet let;

22.   poudarja pomembnost načel nerazkrivanja podatkov tretjim državam, če niso z zahtevo podani tudi posebni razlogi, in razkrivanja domnev v zvezi s terorističnim ravnanjem tretjim državam samo pod strogimi pogoji in ob zadostnih jamstvih, vključno z oceno primernosti;

23.   poudarja, da je zavezujoč mednarodni sporazum med EU in ZDA o zasebnosti in varstvu podatkov v okviru izmenjave informacij za namene kazenskega pregona še vedno osrednjega pomena;

24.   naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter kongresu in vladi Združenih držav Amerike.

(1) UL L 181, 19.7.2003, str.34.
(2) SEC(2010)0315 konč.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0029.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov