Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 66kWORD 33k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз
P7_TA(2010)0146P7_DCL(2009)0071

Декларация на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 123 Правилника си за дейността,

A.   като има предвид, че всяка година в Европейския съюз 331 392 жени биват диагностицирани с рак на гърдата;

Б.   като има предвид, че ракът на гърдата е основната причина за смъртта на жени на възраст от 35 до 59 години и всяка година в ЕС от рак на гърдата умират 89 674 жени;

В.   като има предвид, че мамографският скрининг може да намали смъртните случаи от рак на гърдата с до 35% при жени на възраст между 50 и 69 години;

1.  Призовава държавите-членки да въведат в национален мащаб скрининг на рак на гърдата в съответствие с насоките на ЕС;

2.  Призовава Комисията на всеки две години да изготвя доклад за напредъка по провеждането на мамографския скрининг във всички държави от ЕС;

3.  Призовава Комисията да подкрепя изследвания с оглед установяване дали скринингът е от полза за жени на възраст над 69 години и под 50 години;

4.  Призовава държавите-членки да осигурят мултидисциплинарни специализирани звена по рак на гърдата в съответствие с насоките на ЕС до 2016 г. и Комисията да представя редовен доклад за напредъка;

5.  Призовава Комисията да представи актуални, надеждни статистически данни относно рака на гърдата и да подкрепи съставянето на национални регистри за раковите заболявания;

6.  Призовава Комисията да разработи протокол за сертифициране за специализираните звена по рак на гърдата в съответствие с насоките на ЕС до 2011 г. и да осигури достатъчно финансиране за това;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на парламентите на държавите-членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 5 май 2010 г. (P7_PV(2010)05-05(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност