Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2518(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0261/2010

Predložena besedila :

B7-0261/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/05/2010 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0015
P7_TA(2010)0150

Sprejeta besedila
PDF 213kWORD 64k
Četrtek, 6. maj 2010 - Bruselj
Električni avtomobili
P7_TA(2010)0150B7-0261/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o električnih avtomobilih

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju načrta EU za oživitev gospodarstva, zlasti pobude za zelena vozila iz novembra 2008,

–   ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki za energijo iz obnovljivih virov v prevozu določa najnižji prag v višini 10 %,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009, ki določa standarde emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile,

–   ob upoštevanju akcijskega načrta o mobilnosti v mestih z dne 30. septembra 2009,

–   ob upoštevanju neuradnega srečanja Sveta v San Sebastianu dne 9. februarja 2010,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije „Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ z dne 3. marca 2010,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije o evropski strategiji za čista in energetsko učinkovita vozila z dne 27. aprila 2010,

–   ob upoštevanju vprašanj z dne 16. februarja 2010 Svetu in Komisiji o električnih vozilih (O-0019/2010 – B7-0016/2010, O-0020/2010 – B7-0015/2010),

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A.   ker so izzivi, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, emisij CO2 in drugih onesnaževal ter nestabilnosti cen goriva, omogočili tehnološki razvoj baterij in sistemov za shranjevanje energije ter večjo ozaveščenost trga o teh vprašanjih, vse to pa je ustvarilo pozitivne razmere za razvoj električnih vozil v svetovnem okviru,

B.   ker je električno vozilo pomembna inovacija z velikim tržnim potencialom, zlasti v dolgoročnem okviru, in ker bo sposobnost za hiter vstop na ta trg z visokokakovostnimi izdelki in splošno stopnjo standardizacije določila prihodnje vodilne akterje na tem trgu,

C.   ker električna vozila prispevajo k uresničevanju prednostnih nalog Evrope do leta 2020, ki zadevajo razvoj na znanju temelječega gospodarstva, ki učinkovitejše izkorišča svoje vire, je okolju prijaznejše in bolj konkurenčno,

D.   ker so ministri EU za konkurenčnost na neuradnem srečanju v San Sebastianu 9. februarja 2010 dosegli dogovor s Komisijo, da EU potrebuje skupno strategijo o električnih avtomobilih,

E.   ker je več političnih razlogov za inovacijo pogonskih sistemov (električnih ali hibridnih), in sicer:

   (i) zmanjšanje emisij CO2 in drugih onesnaževal,
   (ii) zmanjšanje hrupa,
   (iii) izboljšanje energetske učinkovitosti in potencialna uporaba obnovljivih virov energije,
   (iv) pomanjkanje in nestabilnost ekonomskega stroška fosilnih goriv,
   (v) spodbujanje inovativnosti, temelječe na vodilni tehnološki vlogi, ki lahko evropski industriji pomaga pri okrevanju iz sedanjih gospodarskih razmer in zagotovi njeno splošno industrijsko konkurenčnost v prihodnje;

F.   ker splošna mešanica energetskih virov v EU za sedanjo proizvodnjo električne energije v Evropi pomeni, da so električna vozila in vozila, ki se napajajo iz električnega omrežja, velika priložnost, da se v okviru širše strategije zmanjšajo emisije CO2, in ker mora biti prehod na energetsko učinkovit in trajnosten sistem prevoza prednostna naloga EU, če hočemo do leta 2050 uresničiti cilj o pretežno nizkoogljičnem sistemu prevoza,

G.   ker je treba za spodbujanje uspešnega uvajanja električnih vozil na trg obravnavati več izzivov, zlasti:

   (i) visok strošek električnih vozil, ki nastane zlasti zaradi stroška baterij;
   (ii) potrebo po dodatnih raziskavah in razvoju, da se izboljšajo lastnosti električnih vozil in zmanjšajo njihovi stroški,
   (iii) sprejem pri potrošnikih, kar zadeva stroške, domet in čas napajanja,
   (iv) ustrezno infrastrukturo za napajanje,
   (v) evropsko in svetovno standardizacijo, kot so vmesniki med vozili in infrastruktura za napajanje,
   (vi) emisije „od izvora do vozila“ za električna vozila,

H.   ker je dokazano, da imajo električni avtomobili potencial glede zmogljivosti skladiščenja energije, kar omogoča boljšo uporabo obnovljivih virov energije ob upoštevanju koristi, ki jih ponujajo pametna omrežja,

I.   ker se v sporočilu o čistih vozilih na kratko navaja, da industrija potrebuje nova znanja in spretnosti pri prehodu od klasičnih k električnim vozilom, ker se ne obravnavajo učinki tega prehoda za zaposlovanje in ker bo usklajen pristop nujen za reševanje izzivov, s katerimi se sooča delovna sila v avtomobilskem sektorju,

J.   ker je že več držav in regij začelo uvajati infrastrukturo za napajanje električnih vozil,

K.   ker so države članice EU zaradi vstopa na trg Skupnosti začele uvajati nacionalne programe za podporo električnih vozil,

L.   ker sta industrija in raziskovanje v konkurenčnih državah prejela precejšnjo podporo in ker bi morali v EU storiti enako,

M.   ker je pregled naložbene politike EU v infrastrukturo v letu 2010 izjemna priložnost, da se naložbe v infrastrukturo usmerijo v čistejše in naprednejše tehnologije, zlasti v pametna omrežja,

N.   ker v Evropi veliko mest in urbanih, gosto naseljenih območij ponuja ugodne razmere za hitro uvajanje električnih avtomobilov, kar evropskim proizvajalcem ponuja možnost, da hitro prevzamejo vodilno vlogo na trgu,

O.   ker proizvodnja električnih vozil lahko prispeva h gospodarskemu okrevanju in zagotovi dolgoročen obstoj evropske avtomobilske industrije, temelječe na vozilih z nizkimi emisijami,

1.   je seznanjen, da je špansko predsedstvo pripisalo prednostni pomen razvoju električnih vozil v okviru preprečevanja podnebnih sprememb, podpira odločitev Sveta za konkurenčnost, da povabi Komisijo k oblikovanju akcijskega načrta za čista in energetsko učinkovita vozila, vključno z izboljšanjem pametnih omrežij, in pozdravlja sporočilo Komisije o evropski strategiji za čista in energetsko učinkovita vozila z dne 27. aprila 2010;

2.   poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo ustrezne pogoje za obstoj enotnega trga električnih vozil in naj obenem zagotovijo učinkovito usklajevanje politik na ravni EU, da se preprečijo negativni socialni in zaposlitveni učinki prehoda na nizkoogljični sistem prevoza ter nezdružljive sheme in standardi, ki niso interoperabilni;

3.   poudarja, da je treba razvoj električnih vozil dobro uravnotežiti in ga zasnovati v okviru prihodnje politike za trajnostno mobilnost, ki bo med drugim namenila posebno pozornost zmanjšanju števila nesreč, uporabi prostora, zmanjšanju zastojev, skupni porabi energije, emisijam CO2, hrupa in plinov, obenem pa poudarja, da bi moral razvoj električne mobilnosti vključevati električne avtomobile, kolesa na elektriko, tramvaje, vlake itd.;

4.   poziva Komisijo in Svet k skupnemu prizadevanju za:

   (i) mednarodno, kjer je to mogoče, ali vsaj evropsko standardizacijo infrastruktur in tehnologij za napajanje, vključno s pametnimi omrežji, odprtimi komunikacijskimi standardi, vgrajeno merilno tehnologijo in interoperabilnostjo. To zahteva uporabo novih tehnologij za razvoj potrebne interoperabilne strukture v Evropi za čezmejno električno mobilnost,
   (ii) podpiranje raziskav in inovativnosti, ki so osredotočene na izboljšanje tehnologije za baterije in motorje,
   (iii) izboljšanje električnih omrežij z uvedbo pametnih omrežij in uvedbo trajnostne zmogljivosti za proizvodnjo z nizko intenzivnostjo ogljika, in sicer z obnovljivimi viri energije,
   (iv) podporo pobudam, ki zagotavljajo obstoj enotnega trga in razvoj ureditve za homologacijo na področju energetsko učinkovitih in čistih avtomobilov, predvsem pa na področju varnosti v cestnem prometu,
   (v) usklajevanje nacionalnih podpornih ukrepov in spodbud za električna vozila,
   (vi) spodbujanje ukrepov za zagotovitev konkurenčnosti industrije energetsko učinkovitih in čistih vozil,
   (vii) stroge predpise o predhodnih ukrepih, kar zadeva socialna vprašanja in vprašanja na področju zaposlovanja;

5.   poziva Komisijo, naj pripravi izčrpen izračun skupnih emisij CO2 za električna vozila in pri tem upošteva napovedane spremembe, ki zadevajo proizvodnjo električne energije in zmogljivosti shranjevanja do leta 2050;

6.   poudarja, da električna vozila predstavljajo tehnološki preboj, ki zahteva integrirane strategije za inovativnost in tehnološki razvoj z ustreznim financiranjem ter spodbujanjem raziskav in razvoja na vse številnejših ključnih področjih, kot so baterije in infrastrukture (vključno z integracijo z energetskimi omrežji); v tem okviru pozdravlja ukrepe za ekološke inovacije, ki so na razpolago proizvajalcem, vendar izraža zaskrbljenost zaradi težav, ki se pojavljajo pri njihovem izvajanju;

7.   opozarja na zaključek Sveta za konkurenčnost z dne 1. marca 2010 v zvezi s prihajajočim predlogom Komisije za podjetniško naravnan evropski načrt za raziskave in inovacije, ki bi moral dopolniti nacionalne strategije za inovativnost, vključno s promocijo instrumentov in pobud z velikim potencialom, kot so vodilni trgi in predtržna javna naročila, ter boljšim dostopom do financiranja, zlasti za mala in srednja podjetja, kar je mogoče doseči z boljšo uporabo instrumentov tveganega kapitala;

8.   poziva institucije EU in države članice, naj v javnem sektorju postopno zamenjajo svoj park vozil z notranjim izgorevanjem z električnimi vozili in tako z javnim naročanjem povečajo povpraševanje; poziva institucije EU, naj začnejo razvijati infrastrukture takoj, ko bodo pripravljeni ustrezni standardi;

9.   opozarja, da se s pobudo za zelena vozila v okviru načrta za oživitev gospodarstva podpira razvoj novih in trajnostnih oblik cestnega prevoza, električni avtomobili pa so bili določeni kot prednostna naloga;

10.   podpira namero Komisije, da do leta 2011 določi evropski standard za napajanje električnih vozil, ki bo zagotovil interoperabilnost in varnost infrastruktur, in zagovarja določanje tehničnih standardov za sisteme zaračunavanja, kjer bodo vključene različne kategorije vozil; poziva Komisijo, naj naredi vse, kar je v njeni moči, za vzpostavitev globalnih standardov, in naj zagotovi, da bo standard zaračunavanja spodbujal sodobne tehnologije, kot so pametno zaračunavanje in odprti komunikacijski standardi, ter bo usklajen z mandati za oblikovanje pametnega merjenja;

11.   izraža prepričanje, da bo standardizacija omogočila preprosto in neposredno izvedbo postopka homologacije ter bo prispevala k pospešenemu uvajanju na trg in razširjanju vozil z nizkimi emisijami ogljika v EU, kar bo povečalo konkurenčnost evropske industrije mobilnosti z zmanjšanjem razvojnih stroškov za proizvajalce in dekarbonizacijo cestnega prometa;

12.   poudarja, da standardizacija električnih vozil, infrastrukture in načinov zaračunavanja ne bi smela ogroziti nadaljnje inovativnosti na področju električne mobilnosti ali konvencionalnih motorjev za vozila;

13.   poziva k usklajenim zahtevam za homologacijo električnih vozil s posebnimi zahtevami glede zdravja in varnosti za delavce in končne uporabnike, prav tako poziva, naj se te zahteve vključijo v okvir homologacije vozil EU s sklicevanjem na pravilnik UN/ECE št. 100; odločno podpira predlog Komisije za pregled zahtev glede varnosti pri trku za električne avtomobile in pozornost, ki jo ta namenja vprašanju varnosti električnih avtomobilov za izpostavljene udeležence v cestnem prometu;

14.   pozdravlja predlog Komisije, da bo do leta 2010 predstavila usklajene smernice o spodbudah za nakup električnih vozil; poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita ustrezen sveženj spodbud za vzpostavitev širokega omrežja napajanja v skladu z usklajenimi modeli električne mobilnosti;

15.   poudarja, da morajo biti svežnji javne pomoči za podjetja vezani na jasen niz socialnih, tehnoloških in gospodarskih pogojev ter pogojev okoljske učinkovitosti, prav tako od Komisije zahteva, naj izvaja učinkovita naknadna ocenjevanja takšne finančne podpore;

16.   poziva Komisijo, naj omogoči vzpostavitev sektorske strukture na evropski ravni, da se omogoči upravljanje socialnega prehoda, ki zadeva politiko nizkoogljične mobilnosti, ter naj zagotovi usklajevanje predhodnih ukrepov, da se omogoči trajnostno okrevanje avtomobilske industrije in zmanjšajo morebitni socialni učinki; zahteva sprejetje učinkovitih ukrepov, da se v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi predvidijo spremembe v avtomobilskem sektorju in v verigi dobave , zlasti s ponovnim zagonom platforme CARS 21 s posebno delovno skupino za socialna vprašanja;

17.   poziva države članice, naj zagotovijo celovito uporabo Sklada za globalizacijo in drugih strukturnih skladov, kot je Evropski socialni sklad, da se spodbudi prizadevanje za prekvalifikacijo in ciljno naravnano usposabljanje ter dodatno preusmerjanje sektorskih struktur za usposabljanje in izobraževanje zaradi zadovoljevanja potreb po novih spretnostih in znanju, ki nastajajo zaradi nove tehnologije;

18.   pozdravlja namero Komisije za ustanovitev Evropskega sveta za sektorske spretnosti, ki si bo prizadeval vzpostaviti omrežje nacionalnih observatorijev držav članic;

19.   zagovarja vzpostavitev skupne informacijske platforme in skupnega prizadevanja med evropskimi akterji, projekti in pobudami ter vzpostavitev mednarodnega observatorija (na svetovni ravni) za električno mobilnost, ki bo osredotočen na poslovne modele, vozila in tehnologije napajanja ter integracijo s pametnimi električnimi omrežji, pri čemer bodo skupaj sodelovali ustrezne zainteresirane strani, industrija in/ali politične pobude;

20.   poziva države članice k razvoju potrebne dolgoročne fiskalne politike za spodbujanje energetsko učinkovitih in čistih vozil ter poziva Komisijo k pripravi dolgoročne skupne vizije o vprašanjih, kot so politike na področju CO2, predvidevanje strukturnih sprememb, ki nastajajo s prehodom s konvencionalnih goriv na elektriko, in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije;

21.   poziva Komisijo, države članice in industrijo električne mobilnosti, naj preučijo vprašanje o tem, kakšen je učinek električnih vozil v njihovem celotnem življenjskem ciklu glede na vire, energijo in vpliv na okolje, in sicer od njihove proizvodnje do uničenja, vključno z recikliranjem in ponovno uporabo baterij;

22.   opozarja na vprašanje o razpoložljivosti surovin, potrebnih za proizvodnjo baterij in delov, zaradi česar se postavlja vprašanje povečanja proizvodnih stroškov in odvisnosti EU; poziva industrijo, naj poskuša bolje izkoristiti razpoložljive vire, Komisijo pa poziva k financiranju uporabnih raziskav v okviru sedanjega in prihodnjega okvirnega programa o surovinah za električne baterije, poziva tudi k spodbujanju boljše mrežne povezanosti v EU na področju geoloških pregledov in spodbujanju znanja, veščin in tehnologije v tem sektorju, kar bo spodbudilo raziskovanje novih nahajališč surovin;

23.   podpira predlog Komisije o pripravi informacijskih kampanj za potrošnike o prednostih, možnostih in praktičnih vidikih električnih vozil;

24.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji socialnim partnerjem in industriji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov