Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2636(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0245/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0245/2010

Viták :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Szavazatok :

PV 06/05/2010 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0151

Elfogadott szövegek
PDF 229kWORD 73k
2010. május 6., Csütörtök - Brüsszel
A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet
P7_TA(2010)0151B7-0245/2010

Az Európai Parlament 2010. május 6-i állásfoglalása a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendeletről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban EUMSz) 101. cikkének (1) és (3) bekezdésére, 103. cikkének (1) bekezdésére és 105. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a 1965. március 2-i, a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 19/65/EGK tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelvre(2),

–   tekintettel a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendeletre(3) (az általános vertikális megállapodásokról szóló csoportmentességi rendelet, a továbbiakban „jelenlegi GBER”),

–   tekintettel a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2002. július 31-i 1400/2002/EK bizottsági rendeletre(4) (gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet, a továbbiakban „a jelenlegi MVBER”),

–   tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5); és tekintettel a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6),

–   tekintettel a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, a Bizottság honlapján 2009. július 28-án konzultációs céllal közzétett bizottsági rendelettervezetre (az általános vertikális megállapodásokról szóló új csoportmentességi rendelet, a továbbiakban „az új GBER”),

–   tekintettel a Szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, a Bizottság honlapján 2009. december 21-én konzultációs céllal közzétett bizottsági rendelettervezetre (a gépjárművekre vonatkozó új csoportmentességi rendelet, továbbiakban „az új MVBER),

–   tekintettel a vertikális korlátozásokról szóló bizottsági közleményre(7),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Unióban történő gépjármű-forgalmazásról és szervizelésről szóló tájékoztató kiadványára,

–   tekintettel a Bizottságnak a Szerződés 81. cikke (3) bekezdése alkalmazására vonatkozó iránymutatásokról szóló közleményére(8),

–   tekintettel a Bizottság vertikális korlátozásokra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2009. július 28-án a Bizottság honlapján közzétett közleménytervezetére,

–   tekintettel a Bizottság „Kiegészítő iránymutatások a gépjárművek értékesítésére és javítására, valamint a gépjármű-alkatrészek értékesítésére vonatkozó megállapodások számára” című, 2009. december 21-én a Bizottság honlapján konzultációs céllal közzétett közleménytervezetére,

–   tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act” című 2008. június 25-i bizottsági közleményre (COM(2008)0394),

–   tekintettel a Bizottságnak a gépjármű-forgalmazásról és szervizelésről szóló 1400/2002/EK rendelet működéséről szóló, 2009 májusában a Bizottság honlapján közzétett értékelő jelentésére és annak kísérő munkadokumentumaira (a továbbiakban „értékelő jelentés”),

–   tekintettel a Bizottság 2009. július 22-i, a gépjárműiparra alkalmazandó jövőbeni versenyjogi keretről szóló közleményére (COM(2009)0388) és annak kísérő munkadokumentumaira,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. március 18-i, a gépjárműiparra alkalmazandó jövőbeni versenyjogi keretről szóló bizottsági közleményéről szóló véleményére (INT/507 – CESE 444/2010),

–   tekintettel a különböző érintett szereplők által a nyilvános konzultációk időszakában a Bizottsághoz elküldött, és a Bizottság honlapján közzétett hozzájárulásokra, valamint az érintetteknek az ECON és az IMCO bizottság 2009. október 19-i együttes ülésén, és az ECON bizottság 2010. április 12-i munkaértekezletén kinyilvánított, az MVBER-rel kapcsolatos álláspontjára,

–   tekintettel a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló bizottsági rendelettervezetről szóló 2002. május 30-i állásfoglalására (2002/2046(INI))(9),

–   tekintettel a „CARS 21: versenyképes autóipari szabályozási keret” című 2008. január 15-i állásfoglalására (2007/2120(INI))(10),

–   tekintettel a gépjárműipar jövőjéről szóló, 2009. március 25-i állásfoglalására(11),

–   tekintettel a versenypolitikáról szóló 2008. évi jelentésről szóló 2010. március 9-i állásfoglalására (2009/2173(INI))(12),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel a disztribúciós megállapodásokat uniós szinten szabályozzák, két külön jogi keret, egyrészről a kereskedelmi képviseleti megállapodásokra vonatkozó nemzeti jogszabályok összehangolását előíró 86/653/EGK irányelv (az úgynevezett „kereskedelmi ügynökségekre vonatkozó irányelv), másrészről pedig két, a versenyjog összefüggésében a vertikális megállapodásokra vonatkozó csoportmentességi rendelet (a jelenlegi GBER és a jelenlegi MVBER) segítségével,

B.   mivel 1999-ben a Bizottság a jelenlegi GBER-ben külön kategóriát állapított meg azon vertikális megállapodások számára, amelyek megítélése szerint általában megfelelnek az EUMSz 101. cikke (3) bekezdésében meghatározott, a versenykorlátozó záradékok és gyakorlatok tilalma alóli kivételekkel szemben támasztott követelményeknek,

C.   mivel a gépjárműágazatra a nyolcvanas évek közepe óta sajátos versenyszabályozási keret vonatkozik,

D.   mivel 2002-ben a Bizottság úgy vélte, hogy a gépjárműágazatot nem szabad az akkori GBER-rendszerbe illeszteni, mivel továbbra is speciális rendelkezésekre volt szükség a Bizottság által az ágazatban azonosított sajátos versenyjogi problémák, nevezetesen az európai személygépkocsi-piacon tapasztalható oligopóliumok kezelésére; mivel a Bizottság aggódott a gépkocsigyártók közötti verseny alacsony szintje miatt,

E.   mivel a Bizottság ezért úgy határozott, hogy a jelenlegi MVBER-ben szigorúbb szabályokat fogad el az ágazatra, különösen pedig a sajátos piaci részesedési küszöbértékekre, valamint a további szigorú korlátozásokra és feltételekre vonatkozólag,

F.   mivel a jelenlegi MVBER hatálya három különböző termék, a) az új gépjárművek (elsődleges piac), b) a gépjárműalkatrészek (értékesítés utáni piac) és a c) javítási és karbantartási szolgáltatások (értékesítés utáni piac) piacára terjed ki; mivel a gépjárművek fogalmába a személygépkocsik és a haszongépjárművek egyaránt beletartoznak,

G.   mivel a jelenlegi GBER és MVBER 2010. május 31-án hatályát veszti; mivel a Bizottság felülvizsgálati eljárást indított mindkét irányelvvel és kísérő iránymutatásaikkal kapcsolatban,

H.   mivel a Bizottság ma úgy véli, hogy az új gépjárművek értékesítése tekintetében a piacokon jelentős verseny érvényesül, és hogy a piaci koncentráció szintje csökken; mivel a Bizottság szerint e piacokon a belépési korlátok is alacsonyak, és az agresszív árképzés következtében a kelet-ázsiai belépők száma gyorsan nő,

I.   mivel a Bizottság megjegyzi, hogy ennek eredményeképpen a személygépkocsik kiskereskedelmi ára csökken; mivel a Bizottság megjegyzi, hogy ezzel szemben a javítási és karbantartási szolgáltatások piacán a verseny még mindig igen korlátozott, és az árak nagyon magasak egyes alkatrészek esetében,

J.   mivel a Bizottság javaslata szerint már nincs szükség külön csoportmentességre az új gépjárművek adás-vételének piacára (elsődleges piac) vonatkozólag, és mivel az elsődleges piacra egy hároméves meghosszabbítási időszak lejárta után az új GBER fog vonatkozni; mivel 2013. május 31-ig továbbra is a jelenlegi MVBER alkalmazandó az elsődleges piacra,

K.   mivel a Bizottság egyedi értelmezési és alkalmazási iránymutatások elfogadását javasolja a gépjármű-ágazatra, az elsődleges piacra és az értékesítés utáni piacra vonatkozólag egyaránt,

L.   mivel a kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra (gépjármű-alkatrészek, javítási és karbantartási szolgáltatások) vonatkozólag a Bizottság csoportmentességi rendelet, egy új MVBER elfogadását javasolja,

M.   mivel tagadhatatlan, hogy a gépjármű-kereskedelemmel és -javítással foglalkozó vállalkozások túlnyomó többsége komoly aggodalmának adott hangot a jelenlegi MVBER rövid távú meghosszabbításának ideiglenes felfüggesztésében rejlő kockázatok miatt, mivel az tovább rontaná a gyártók és a gépjárműipari értéklánc többi tagja közötti erőegyensúlyt, és abból csak kevés számú nagy gépjárműgyártónak származna haszna,

N.   mivel az autóalkatrész-piac, a szolgáltatási és javítási ágazat számos képviselője támogatását fejezte ki az új értékesítés utáni szabályok kapcsán, amelyek jelentős lépést jelentenek a jelenlegi MVBER-hez képest,

O.   mivel az elsődleges piac és az értékesítés utáni szolgáltatások piaca nem zárja ki kölcsönösen egymást és számos független kereskedő üzleti életképessége egyaránt függ a járművek rugalmas eladásától és javításától,

P.   mivel az EU jelenleg rendkívüli pénzügyi és gazdasági válságot él át, és magas a munkanélküliségi ráta; mivel az EU-nak ösztönöznie kell a versenyképes szociális piacgazdaságot és törekednie kell a szegénység csökkentésére; mivel az autóipar az európai ipar kulcsfontosságú ágazata, amely hozzájárul a foglalkoztatáshoz, az innovációhoz és az egész gazdaság versenyképességéhez; mivel az iparágat rendkívüli módon sújtotta a jelenlegi válság, és számos tagállam állami támogatásban részesítette,

Q.   mivel a többmárkás értékesítésre vonatkozó szabályok az egyazon bemutatóteremben, egy létesítményen belül különböző bemutatótermekben vagy elkülönülő létesítményekben történő értékesítésre vonatkoznak;

1.   üdvözli, hogy a Bizottság több nyilvános konzultációt is kezdeményezett a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (MVBER) és az általános csoportmentességi rendelet (GBER) felülvizsgálatáról; nagyra értékeli, hogy a Bizottság benyújtott a Parlamentnek egy értékelő jelentést a jelenlegi MVBER alkalmazásáról;

2.   arra ösztönzi a Bizottságot, hogy nyitottság és az átláthatóság szellemében proaktívan működjön együtt a Parlamenttel, korai szakaszban tájékoztassa és küldje meg számára a jogalkotási, a jogalkotást előkészítő és a nem jogalkotási dokumentumokat, amint arra Almunia biztos úr biztosjelölti meghallgatása során ígéretet tett ;

3.   hangsúlyozza, hogy az ilyen hozzáállás lehetővé tenné, hogy a parlamenti képviselők alapos vitát folytassanak, és növelné a bizottsági döntés demokratikus legitimitását;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy a végleges MVBER és GBER megalkotása átláthatóságának biztosítása érdekében egyértelműen nevezze meg, hogy az érdekelt felek mely hozzájárulásait kívánja beépíteni – ha van ilyen egyáltalán – a végleges rendeletbe;

5.   hangsúlyozza, hogy általános szabályokat kell meghatározni annak érdekében, hogy az európai gépjárműipar – beleértve az autógyártókat és az alkatrészgyártókat is – fenntarthatóvá váljon, valamint hogy továbbra is gazdaságilag hatékony legyen, és a műszaki, környezetvédelmi és szociális innováció frontvonalában maradjon; hangsúlyozza, hogy a belső piacon és a harmadik országok viszonylatában is fontos a versenyjogi előírások és a szellemi tulajdonjogok közti összhang megtalálása;

6.   úgy véli, hogy az új MVBER-re a gépjárműágazatra vonatkozó jogszabályok integrált megközelítésének részeként kell tekinteni;

7.   hangsúlyozza a jogbiztonság fontosságát; felhívja ezért a Bizottságot, hogy készítse el a gyakran feltett kérdések vagy egy tájékoztató kiadvány tervezetét, amelyben részletesen elmagyarázza a piaci szereplők számára az új jogszabályi keretet;

8.   hangsúlyozza, hogy egyrészt a gyártók, másrészt a kereskedők, a szolgáltatást végzők és az autóipari kínálati lánc más szereplői közti kapcsolatot alaposan elemezni kell, tekintettel a kereskedelmi partnerek eltérő gazdasági erejére;

9.   hangsúlyozza, hogy az autóipari kínálati lánc kis- és közepes méretű szereplői számára kedvező feltételeket kell biztosítani; hangsúlyozza egy szilárd szabályozási keret kialakításának jelentőségét, amely hatékonyan elejét veszi az erőfölénnyel való visszaélésnek és biztosítja, hogy nem nő a kkv-k függősége a nagy gyártóktól; emlékeztet a kkv-k jelentőségére a munkahelyteremtésben, különösen gazdasági válságok idején, valamint közeli beszerzési forrásként a lakosság igényeit még a ritkábban lakott területeken is kielégítő szerepükre;

10.   nem támogatja a jelenlegi MVBER mentesítendő megállapodásokra vonatkozó egyes előírásainak törlését, nevezetesen a többmárkás értékesítésre vonatkozó szerződéses záradékra, a felmondásra, az időtartamra, a vitarendezésre, a peres eljárásokra és a hálózaton belüli üzletkötésekre vonatkozó feltételekét; emlékeztet, hogy az üzletkötések feltételeinek egyszerűsítése részét képezi a „Small Business Act” első alapelvének; felhívja a figyelmet, hogy az egymárkás értékesítés kötelezővé tétele korlátozhatja a fogyasztók választását és veszélybe sodorhatja a kereskedők gyártókkal szembeni függetlenségét; fél attól, hogy e záradékok a különböző nemzeti kötelmi jogok részévé fognak válni;

11.   felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az értékesítők, beleértve a gépjárműágazat értékesítőit is, ugyanolyan szintű szerződéses védelemben részesüljenek az egész Unióban, mint amilyet jelenleg a kereskedelmi ügynökök élveznek; úgy véli, hogy ezt a 86/653/EGK irányelv módosításával lehetne elérni, részben kiterjesztve annak hatályát az értékesítési megállapodásokra is;

12.   hangsúlyozza, hogy az egyének mobilitási szükségleteinek kielégítése érdekében – különösen gazdasági válságok esetén – fontos a tulajdonlás alternatíváját jelentő konkrét üzleti megoldások, például a lízing lehetővé tétele; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy az új MVBER-ben és GBER-ben határozza meg az ehhez szükséges feltételeket, például definiálja a végfelhasználó jelentését, lehetővé téve az ilyen üzleti alternatívák fejlődését és hozzájárulva egy egészségesen versengő gépjárműpiac kialakulásához;

13.   nem támogatja a szerződött értékesítők és beszállítóik közötti kölcsönös kötelezettségeket meghatározó, nem kötelező jellegű magatartási kódexet, amely nem védi hatékonyan az értékesítők érdekeit a gyártókkal szemben; egy magatartási kódexnek tartalmaznia kell a megfelelő jogérvényesítési mechanizmusokat, nevezetesen a megfelelő jogorvoslati eljáráshoz való hozzáférést;

14.   tart tőle, hogy e reform révén nem teljesülhet a Bizottság arra vonatkozó célkitűzése, hogy továbbra is támogassa a hatékony versenyt a gépjárművek kapcsolódó piacán a fogyasztók rendelkezésére álló választék és a független piaci szereplők számára biztosított piaci hozzáférés révén; egyetért a Bizottsággal abban, hogy a gépjárművek kapcsolódó piacán uralkodó versenyfeltételek közvetlen hatással vannak a közbiztonságra is;

15.   felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn az alkatrészek vásárlására vonatkozó 30%-os kötelező küszöbértéket , hogy az engedéllyel rendelkező javítóműhelyek az alkatrészeket ne csak a jármű gyártójától, hanem más forrásokból is beszerezhessék, elkerülve ezáltal a szinte kényszerjellegű beszerzésekhez való visszatérést, ami növelné az alkatrészek árát és ellehetetlenítené más alkatrész-beszállítók tevékenységét;

16.   hangsúlyozza, hogy az európai fogyasztók és más végfelhasználók előtt nem állhat semmiféle akadály az autók versenyképes áron történő megvásárlása terén – nagy mennyiségek esetén sem –, tekintet nélkül a beszállító által választott értékesítési rendszerre, és lehetőségük kell legyen megválasztani, hogy hol és miként kívánják a javítást és karbantartást elvégeztetni;

17.   emlékeztet ezzel kapcsolatban a Parlament környezetbarátabb járművekre vonatkozó ismételt felhívásaira és a Bizottság elnökének a gazdaság környezetbarátabbá tételére vonatkozó nyilatkozataira; úgy véli, hogy a többmárkás értékesítés és a javítási és karbantartási szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés segít az alacsonyabb szennyezőanyag-kibocsátású járművekre vonatkozó célkitűzés elérésében, hiszen így vásárláskor könnyebben össze lehet hasonlítani a járműveket és megfelelően lehet azokat üzemeltetni; megismétli arra vonatkozó kérését, hogy tanulmányozzák a gépjárműágazat „zöld fellendítése” érdekében nyújtott állami támogatások hatékonysását;

18.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság által a gépjárműágazat vonatkozásában javasolt iránymutatások nem kellően pontosak a független értékesítők rendelkezésére álló műszaki tájékoztatás ugyanolyan átfogó formában történő biztosítása tekintetében, mint azt 715/2007/EK és a 595/2009/EK rendelet előírja; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a technológia fejlődés figyelembe vételével frissítse a műszaki tájékoztatás definícióját és könnyen elérhető elektronikus formában biztosítsa a folyamatos hozzáférést a naprakész szolgáltatásokhoz és az alkatrészekre vonatkozó adatokhoz;

19.   felhívja a Bizottságot, hogy 2010. június 1-jétől kezdődően alkalmazza a kapcsolódó piacokra vonatkozó új szabályokat, függetlenül az új járművek értékesítésére vonatkozóan elfogadandó megoldásoktól;

20.   felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a versenykorlátozó árukapcsolási magatartás új formáival, például egy jármű adott márkaszerviz-hálózaton belüli kizárólagos javításától vagy karbantartásától függő eladás utáni szolgáltatások valamennyi fajtájával;

21.   felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen ellenőrizze a gépjárműágazat új jogi keretének működését; sürgeti a Bizottságot, hogy a meghosszabbítási időszak vége előtt alaposan tanulmányozza a gépjárművek elsődleges piacán uralkodó versenyfeltételeket, és fordítson kiemelt figyelmet egyes olyan szerződéses záradékok hatásaira, mint a többmárkás értékesítés, az alkatrészekre vonatkozó üzletkötések és küszöbök, valamint a javasolt magatartási kódex rendelkezéseire; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy hagyjon nyitva valamennyi szabályozási lehetőséget és tegye meg a szükséges lépéseket, beleértve a MVBER egy részének újabb meghosszabbítását és a GBER felülvizsgálatát is, amennyiben bebizonyosodik, hogy a versenyfeltételek jelentősen romlottak, különösen az elsődleges piacon;

22.   hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak tájékoztatnia kell a Parlamentet az új jogi keret minden, piaci vizsgálatai eredményeképpen tervezett módosításáról, és az ilyen döntések meghozatala előtt időben konzultálnia kell a Parlamenttel;

23.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL 36, 1965.3.6., 533. o.
(2) HL L 382., 1986.12.31., 17. o.
(3) HL L 336., 1999.12.29., 21. o.
(4) HL L 203., 2002.8.1., 30. o.
(5) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.
(6) HL L 188., 2009.7.18., 1. o.
(7) HL C 291., 2000.10.13., 1. o.
(8) HL C 101., 2004.4.27., 97. o.
(9) HL C 187. E, 2003.8.7., 149. o.
(10) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0007.
(11) Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0186.
(12) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0050.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat