Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2636(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0245/2010

Predložena besedila :

B7-0245/2010

Razprave :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Glasovanja :

PV 06/05/2010 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0151

Sprejeta besedila
PDF 133kWORD 69k
Četrtek, 6. maj 2010 - Bruselj
Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila
P7_TA(2010)0151B7-0245/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2010 o uredbi o skupinski izjemi za motorna vozila

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji, člena 101(1) in (3), člena 103(1) in člena 105(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 19/65/EGS z dne 2. marca 1965 o uporabi člena 85 (3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov in usklajenih ravnanj(1),

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 86/653/EGS z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih(2),

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj(3) (splošna uredba o skupinskih izjemah za vertikalne sporazume, v nadaljevanju veljavna uredba GBER),

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1400/2002 z dne 31. julija 2002 o uporabi člena 81 (3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj na področju motornih vozil(4) (uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila, v nadaljevanju veljavna uredba MVBER),

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil(5) in Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil(6),

–   ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (nova splošna uredba o skupinskih izjemah, za vertikalne sporazume v nadaljevanju nova uredba GBER), ki je bila 28. julija 2009 objavljena za posvetovanje na spletni strani Komisije,

–   ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o uporabi člena 101(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj za motorna vozila (nova uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila, v nadaljevanju nova uredba MVBER), ki je bil 21. decembra 2009 objavljen za posvetovanje na spletni strani Komisije,

–   ob upoštevanju obvestila Komisije – Smernice o vertikalnih omejitvah(7),

–   ob upoštevanju brošure Komisije, ki pojasnjuje distribucijo in servisiranje motornih vozil v Evropski uniji,

–   ob upoštevanju obvestila Komisije – Smernice o uporabi člena 81 (3) Pogodbe(8),

–   ob upoštevanju osnutka obvestila Komisije – Smernice o vertikalnih omejitvah, ki je bil 28. julija 2009 objavljen za posvetovanje na spletni strani Komisije,

–   ob upoštevanju osnutka obvestila Komisije – Dodatne smernice o vertikalnih omejitvah v sporazumih za prodajo in popravilo motornih vozil in za distribucijo rezervnih delov za motorna vozila, ki je bil 21. decembra 2009 objavljen za posvetovanje na spletni strani Komisije,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. junija 2008 z naslovom „Najprej pomisli na male – akt za mala podjetja za Evropo“ (KOM(2008)0394),

–   ob upoštevanju poročila o oceni Komisije o delovanju Uredbe (ES) št. 1400/2002 o distribuciji in servisiranju motornih vozil in priloženih delovnih dokumentov, ki so bili maja 2009 objavljeni na spletni strani Komisije (v nadaljevanju poročilo o oceni),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. julija 2009 z naslovom Prihodnji okvir konkurenčnega prava za področje motornih vozil (KOM(2009)0388) in priloženih delovnih dokumentov,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. marca 2010 o sporočilu Komisije: Prihodnji okvir konkurenčnega prava za področje motornih vozil (INT/507– CESE 444/2010),

–   ob upoštevanju prispevkov, ki so jih med javnim posvetovanjem različne zainteresirane strani poslale Komisiji in so bili objavljeni na spletni strani Komisije, ter stališč, ki so jih izrazile zainteresirane strani na skupni seji odborov ECON in IMCO 19. oktobra 2009 in na delavnici odbora ECON 12. aprila 2010, ki sta obravnavali uredbo MVBER,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2002 o osnutku uredbe Komisije o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v industriji motornih vozil (2002/2046(INI))(9),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o CARS 21: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo (2007/2120(INI))(10),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2009 o prihodnosti avtomobilske industrije(11),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o poročilu o konkurenčni politiki za leto 2008 (2009/2173(INI))(12),

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A.   ker sporazume o distribuciji na ravni EU urejata dva ločena zakonodajna okvira, in sicer na eni strani direktiva o usklajevanju nacionalne zakonodaje, ki ureja sporazume o trgovskem zastopanju (Direktiva 86/653/EGS, tako imenovana direktiva o komercialnih agencijah), na drugi strani pa dve uredbi o skupinskih izjemah v povezavi s konkurenčnim pravom glede vertikalnih sporazumov o distribuciji (veljavna uredba GBER in veljavna uredba MVBER),

B.   ker je Komisija leta 1999 v veljavni uredbi GBER opredelila skupino vertikalnih sporazumov, za katere meni, da običajno izpolnjujejo pogoje, opredeljene v členu 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, za oprostitev od prepovedi protikonkurenčnih klavzul in praks,

C.   ker za sektor motornih vozil že od sredine osemdesetih let velja poseben konkurenčni regulativni okvir,

D.   ker je Komisija leta 2002 menila, da sektorja motornih vozil ne bi smeli vključiti v okvir veljavne uredbe GBER, saj so bile še vedno potrebne posebne določbe za odpravo posameznih težav, na katere je naletela v zvezi s konkurenco v tem sektorju, natančneje v zvezi z oligopolnim položajem na evropskem trgu vozil; ker je Komisijo takrat že skrbelo, da je konkurenca med avtomobilskimi proizvajalci majhna,

E.   ker se je Komisija zato odločila, da bo v veljavni uredbi MVBER sprejela strožje predpise za ta sektor, zlasti konkretne pragove za tržni delež in dodatne nedopustne omejitve in pogoje,

F.   ker veljavna uredba MVBER zajema tri različne trge proizvodov: (a) nova motorna vozila (primarni trg); (b) rezervni deli za motorna vozila (poprodajni trg); in (c) popravila in vzdrževanje (poprodajni trg); ker motorna vozila vključujejo potniška in gospodarska vozila,

G.   ker se tako veljavna uredba GBER kot veljavna uredba MVBER iztečeta 31. maja 2010; ker je Komisija začela s postopkom pregleda obeh uredb in spremnih smernic k tema uredbama,

H.   ker Komisija zdaj meni, da na trgih novih motornih vozil vlada močna konkurenca in da se stopnje koncentracije zmanjšujejo; ker Komisija poleg tega meni, da na tem trgu ni velikih vstopnih ovir in da je agresivna cenovna politika omogočila hitro rast vzhodnoazijskih novih tekmecev,

I.   ker Komisija ugotavlja, da se zato maloprodajne cene osebnih vozil znižujejo; ker Komisija v nasprotju s tem ugotavlja, da je konkurenca na trgu popravil in vzdrževanja še vedno precej majhna in da so cene za nekatere vrste rezervnih delov zelo visoke,

J.   ker Komisija predlaga, da posebna skupinska izjema za nakup in prodajo novih motornih vozil (primarni trg) ni več potrebna in da bo nova uredba GBER za primarni trg veljala po obdobju podaljšanja treh let; ker se bo do 31. maja 2013 za primarni trg še naprej uporabljala veljavna uredba MVBER,

K.   ker Komisija poleg tega predlaga sprejetje posebnih smernic za tolmačenje in uporabo v povezavi s sektorjem motornih vozil za primarni trg in poprodajni trg,

L.   ker Komisija predlaga sprejetje posebne uredbe o skupinski izjemi, nove uredbe MVBER za poprodajni trg (rezervni deli za motorna vozila, popravila in vzdrževanje),

M.   ker ni mogoče zanikati, da je velika večina podjetij, ki se ukvarja s prodajo motornih vozil in popravili, izrazila resne pomisleke glede nevarnosti začasne ukinitve ali kratkoročnega podaljšanja veljavne uredbe MVBER, saj bi to še poslabšalo ravnotežje moči med proizvajalci in preostalimi členi avtomobilske vrednostne verige, koristilo pa le peščici največjih proizvajalcev vozil,

N.   ker je več predstavnikov trga rezervnih delov za vozila in sektorja za servisiranje in popravila izrazilo podporo novemu svežnju predpisov za poprodajni trg, ki bi pomenil velik napredek v primerjavi z veljavno uredbo MVBER,

O.   ker se primarni trg in poprodajni trg medsebojno ne izključujeta in ker je poslovna uspešnost mnogih neodvisnih prodajalcev odvisna od njihove prilagodljivosti za prodajo in popravilo vozil,

P.   ker se Evropska unija trenutno spoprijema z izjemno finančno in gospodarsko krizo ter visoko stopnjo brezposelnosti; ker bi Evropska unija morala spodbujati konkurenčno socialno tržno gospodarstvo in si prizadevati za zmanjšanje revščine; ker je evropska avtomobilska industrija eden najpomembnejših sektorjev evropskega gospodarstva, ki prispeva k zaposlenosti, inovacijam in konkurenčnosti celotnega gospodarstva; ker je to industrijo še posebej prizadela sedanja kriza, več držav članic pa jo podpira z državnimi intervencijami,

Q.   ker določbe za prodajo več blagovnih znamk veljajo za prodajo in distribucijo pod eno streho, v ločenih razstavnih prostorih na istem območju ali na ločenih lokacijah,

1.   pozdravlja dejstvo, da je Komisija začela več javnih posvetovanj o reviziji uredb MVBER in GBER; ceni, da je Komisija Parlamentu predložila poročilo o oceni izvajanja veljavne uredbe MVBER;

2.   spodbuja Komisijo, naj s Parlamentom sodeluje proaktivno, odprto in pregledno ter ga zgodaj obvešča o zakonodajnih, predzakonodajnih in nezakonodajnih dokumentih in mu jih pošlje, kakor je na svoji predstavitvi kot kandidat za komisarja zagotovil komisar Almunia;

3.   poudarja, da bi takšen pristop omogočil temeljito razpravo med poslanci in okrepil demokratično legitimnost odločitve Komisije;

4.   poziva Komisijo, naj natančno navede, katere prispevke zainteresiranih strani namerava vključiti v končno uredbo, če to sploh namerava storiti, da bi s tem zagotovili pregledno pripravo končnih uredb MVBER in GBER;

5.   poudarja, da je treba določiti splošne pogoje, da bi industrija motornih vozil v Evropski uniji, vključno s proizvajalci vozil in proizvajalci delov vozil, postala trajnostna in ostala gospodarsko uspešna ter vodilna na področju tehnoloških, ekoloških in družbenih inovacij; poudarja, da je pomembno doseči ravnovesje med zahtevami konkurenčnosti in intelektualno lastnino tako na notranjem trgu kot s tretjimi državami;

6.   meni, da bi bilo treba novo uredbo MVBER obravnavati kot del celostnega pristopa k zakonodaji za sektor motornih vozil;

7.   poudarja pomen pravne varnosti; zato poziva Komisijo, naj zbere najpogosteje zastavljena vprašanja ali pripravi brošuro, v kateri bo udeležencem na trgu natančneje pojasnila nov zakonodajni okvir;

8.   poudarja, da je treba podrobno analizirati odnos med proizvajalci na eni strani ter trgovci, serviserji in drugimi zadevnimi gospodarskimi akterji v avtomobilski dobavni verigi na drugi strani, pri tem pa upoštevati, da kot trgovinski partnerji nimajo enake gospodarske moči;

9.   poudarja, da je treba malim in srednjim akterjem v avtomobilski dobavni verigi zagotoviti ugodne pogoje; poudarja, da je treba sprejeti trden regulativni okvir, s katerim bo mogoče učinkovito preprečiti vsako zlorabo prevladujočega položaja in zagotoviti, da se odvisnost malih in srednjih podjetij glede na velike proizvajalce ne bo povečala; poudarja pomen malih in srednjih podjetij kot ponudnikov delovnih mest, zlasti v času gospodarske krize, in kot dobaviteljev, ki so v neposredni bližini in se lahko odzovejo na povpraševanje prebivalstva, celo na redkeje naseljenih območjih;

10.   ne podpira odstranitve nekaterih pogojev, ki jih veljavna uredba MVBER določa za izvzetje nekega sporazuma, zlasti pogodbenih klavzul o prodaji več blagovnih znamk, obvestilu o odpovedi, trajanju, reševanju sporov, pravdnih sporih in prenosu poslovanja znotraj mreže; zlasti opozarja, da je potreba po poenostavitvi pogojev za prenos poslovanja del prvega načela akta za mala podjetja; opozarja, da obveznost prodaje ene blagovne znamke ogroža izbiro potrošnikov in neodvisnost trgovcev od proizvajalcev; izraža bojazen, da bi te klavzule lahko postale predmet različnih nacionalnih zakonodaj v zvezi s pogodbami;

11.   poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo distributerji, med drugim tudi iz sektorja motornih vozil, deležni enake stopnje pogodbenega varstva v vsej Evropski uniji kot so je trenutno deležni trgovski zastopniki; meni, da bi bilo to uskladitev mogoče doseči s spremembo Direktive 86/653/EGS in delno razširitvijo njenega področja uporabe na vse sporazume o distribuciji;

12.   poudarja, da je treba zlasti v času gospodarske krize dopustiti konkretne poslovne alternative lastništvu, kot je zakup, da bi zadovoljili potrebe posameznikov po mobilnosti; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo v novih uredbah MVBER in GBER določeni potrebni pogoji, kot je opredelitev končnega uporabnika, da se bodo takšne poslovne alternative lahko razvile in prispevale k zdravi konkurenci na avtomobilskem trgu;

13.   ne podpira nezavezujočega kodeksa ravnanja, v katerem bi bile določene vzajemne obveznosti med trgovci s franšizo in njihovimi dobavitelji, saj z njim ne bo mogoče zaščititi interesov trgovcev pred interesi proizvajalcev; vsak kodeks ravnanja bi moral spremljati ustrezen mehanizem za izvrševanje, zlasti pravica do ustreznega arbitražnega postopka;

14.   izraža bojazen, da s to reformo ni bilo mogoče doseči cilja Komisije o nadaljnjem spodbujanju učinkovite konkurence na poprodajnem trgu za motorna vozila z obravnavanjem vprašanj v zvezi z izbiro potrošnikov in učinkovitim dostopom za neodvisne akterje na trgu; se strinja s Komisijo, da konkurenčni pogoji na poprodajnem trgu za motorna vozila neposredno vplivajo na javno varnost;

15.   poziva Komisijo, naj ohrani prag v višini 30 % pri obveznosti nakupa rezervnih delov, da se bodo pooblaščeni serviserji lahko še vedno svobodno odločili, da rezervnih delov ne bodo kupili pri proizvajalcu vozila, ampak drugje, in naj tako prepreči, da bi se vrnili k skoraj prisilni dobavi, zaradi katere bi narasle cene rezervnih delov, dejavnost drugih dobaviteljev rezervnih delov pa bi se zmanjšala;

16.   poudarja, da evropski potrošniki in drugi končni uporabniki ne bi smeli naleteti na ovire pri nakupu avtomobila po konkurenčnih cenah, celo kadar gre za nakup velikih količin, in ne glede na sistem distribucije, ki ga izbere dobavitelj, pri tem pa imeti možnost, da izberejo, kje in kako bosta opravljena popravilo in vzdrževanje;

17.   v zvezi s tem opozarja na večkratne pozive Parlamenta k okolju prijaznejšim vozilom in na izjave predsednika Komisije o okolju prijaznejšem gospodarstvu; meni, da prodaja več blagovnih znamk in preprost dostop do popravila in vzdrževanja pripomoreta k doseganju cilja vozil z manj emisijami, in sicer zaradi preproste primerjave vozil pri nakupu avtomobila ter zaradi ustrezno delujočih vozil; ponovno zahteva, da je treba preučiti učinkovitost državne pomoči, odobrene za okolju prijazno oživitev sektorja motornih vozil;

18.   je zaskrbljen, da smernice za sektor motornih vozil, ki jih predlaga Komisija, niso dovolj natančne, da bi bili tehnični podatki na voljo neodvisnim trgovcem v enako izčrpni obliki, kot je določena z Uredbo (ES) št. 715/2007 in Uredbo (ES) 595/2009; poleg tega poziva Komisijo, naj posodobi opredelitev tehničnih podatkov na podlagi tehnološkega napredka in zagotovi nadaljnji dostop do posodobljenih podatkov o storitvah in delih v lahko dostopni elektronski obliki;

19.   poziva Komisijo, naj od 1. junija 2010 uporablja nove predpise za poprodajni trg ne glede na rešitve, ki bodo sprejete za prodajo novih vozil;

20.   poziva Komisijo, naj obravnava nove oblike protikonkurenčnih ukrepov, neprijetnih za stranke, kot so vse vrste servisnih storitev, katerih pogoj je popravilo ali vzdrževanje vozila izključno znotraj mreže določene blagovne znamke;

21.   poziva Komisijo, naj redno spremlja delovanje novega pravnega okvira za avtomobilski sektor; zlasti poziva Komisijo, naj pred koncem obdobja za podaljšanje opravi temeljito oceno konkurenčnih pogojev na primarnem trgu motornih vozil s poudarkom na vplivu nekaterih pogodbenih klavzul, kot so prodaja več blagovnih znamk, prenos poslovanja in prag za rezervne dele, pa tudi na določbah predlaganega kodeksa ravnanja; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj ne izključi nobene regulativne možnosti in sprejme ustrezne ukrepe, vključno z novim podaljšanjem dela uredbe MVBER ali revizijami uredbe GBER, če bi se izkazalo, da so se konkurenčni pogoji, zlasti na primarnem trgu, bistveno poslabšali;

22.   poudarja, da bi morala Komisija Parlament obvestiti o vseh prilagoditvah novega pravnega okvira, ki bi jih nameravala sprejeti na podlagi spremljanja trga, in da bi se bilo treba pred sprejetjem takšnih odločitev pravočasno posvetovati s Parlamentom;

23.   naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL 36, 6.3.1965, str. 533.
(2) UL L 382, 31.12.1986, str. 17.
(3) UL L 336, 29.12.1999, str. 21.
(4) UL L 203, 1.8.2002, str. 30.
(5) UL L 171, 29.6.2007, str. 1.
(6) UL L 188, 18.7.2009, str. 1.
(7) UL C 291, 13.10.2000, str. 1.
(8) UL C 101, 27.4.2004, str. 97.
(9) UL C 187 E, 7.8.2003, str. 149.
(10) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0007.
(11) Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0186.
(12) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0050.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov