Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2228(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0120/2010

Testi mressqa :

A7-0120/2010

Dibattiti :

PV 05/05/2010 - 25
CRE 05/05/2010 - 25

Votazzjonijiet :

PV 06/05/2010 - 7.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0153

Testi adottati
PDF 294kWORD 103k
Il-Ħamis, 6 ta' Mejju 2010 - Brussell
Il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju
P7_TA(2010)0153A7-0120/2010

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Mejju 2010 dwar il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju (2009/2228(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-12 ta' Marzu 2009 lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju (COM(2009)0111), u r-rakkomandazzjoni sussegwenti tad-9 ta' Ottubru 2009 (C(2009)7604),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem “Ninvestu illum għall-Ewropa ta' għada” (COM(2009)0036),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008, b'mod partikolari l-miri tal-klima u tal-enerġija stipulati fihom,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar pjan Ewropew għall-irkupru ekonomiku (COM(2008)0800),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem “Nindirizzaw l-isfida tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija permezz tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni” (COM(2008)0241),

–  wara li kkunsidra l-ftehim politiku bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (riformulazzjoni) (COM(2008)0780),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2008 bl-isem “Pjan ta' Azzjoni biex jiġi varat l-użu ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fl-Ewropa” (COM(2008)0886),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem “Pjan ta' Azzjoni għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija: Inwettqu l-potenzjal” (COM(2006)0545),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0120/2010),

A.  billi biex tittieħed azzjoni għat-tnaqqis tal-impatt tat-tibdil fil-klima jeħtieġ li jiġu adottati miżuri speċifiċi biex jitnaqqsu l-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, partikolarment permezz ta' sforzi għall-promozzjoni tal-effiċjenza tal-użu tal-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli,

B.  billi l-miri ambizzjużi tal-klima u tal-enerġija li l-Unjoni stabbiliet għall-2020 jistgħu jintlaħqu biss permezz ta' taħlita ta' miżuri tal-iffrankar u tal-effiċjenza tal-enerġija u miżuri rilevanti oħrajn, b'mod notevoli fi ħdan ir-riċerka u l-innovazzjoni, u bl-istabbiliment kontinwu ta' miri ambizzjużi għal setturi mhux irregolati mill-ETS u għal prodotti b'rendiment enerġetiku,

C.  billi l-iffrankar tal-enerġija mhux qed isir bil-ħeffa meħtieġa sabiex tintlaħaq il-mira tal-2020 u billi l-miżuri eżistenti marbuta mal-isfruttar tal-ICT ma jaqblux mal-iskala tal-isfidi biex tinkiseb sistema sostenibbli ta' enerġija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju,

D.  billi s-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) huwa responsabbli għal madwar 8% tal-konsum tal-enerġija u 2% tal-emissjonijiet tal-karbonju fl-Ewropa (1.75% li jirriżultaw mill-użu tal-prodotti u s-servizzi tal-ICT u 0.25% mill-produzzjoni tagħhom) u billi l-emissjonijiet tal-karbonju tiegħu dejjem qed jiżdiedu b'pass mgħaġġel,

E.  billi l-ICTs jirrappreżentaw kważi 7% tal-ħaddiema u iktar minn 6% tal-PDG, u billi hemm riskju serju li l-UE qed titlef postha fil-quċċata tat-teknoloġija diġitali, hemm ħtieġa urġenti għal żieda fl-innovazzjoni f'dan is-settur kemm għall-benefiċċju tal-klima tagħna kif ukoll għall-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi fil-futur,

F.  billi l-ICTs għandhom potenzjal enormi li għadu ma ntużax għall-iffrankar tal-enerġija u jistgħu jgħinu biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija permezz ta' firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet; billi, barra minn hekk, s'issa sar użu ineffiċjenti minn dawn l-applikazzjonijiet,

G.  billi l-ICTs jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti għall-effiċjenza tal-enerġija tal-ekonomija tal-UE, b'mod partikulari fis-settur tal-bini u tat-trasport iżda wkoll fis-soċjetà b'mod ġenerali permezz ta' produzzjoni u distribuzzjoni aħjar tal-enerġija bil-għan li jintlaħaq l-objettiv ta' 20% tal-iffrankar tal-enerġija sal-2020,

H.  billi s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli jistgħu jintużaw tajjeb biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-enerġija tal-ICTs; billi sistemi bbażati fuq l-ICTs jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-enerġija fil-bini b'sa 17% u l-emissjonijiet tal-karbonju mit-trasport b'sa 27%,

I.  billi l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u tan-negozju, b'mod partikolari fis-setturi tat-trasport, tal-manifattura u tal-bini, għandhom rwol ewlieni fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u f'dan ir-rigward għandhom jippromwovu wkoll l-użu tal-ICTs,

J.  billi l-ICT hija tekonoloġija li tiffaċilita t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra permezz ta' netwerks ta' distribuzzjoni tal-elettriku (netwerks intelliġenti), bini intelliġenti, djar intelliġenti u l-użu tal-arloġġi intelliġenti, trasport u dematerjalizzazzjoni ekoeffiċjenti, proċessi industrijali ekoeffiċjenti u sostennibilità organizzattiva,

K.  billi s-sistemi industrijali motorizzati huma responsabbli għal 65% tal-enerġija elettrika totali użata fl-attivitajiet industrijali, u billi l-użu mifrux ta' magni intelliġenti se jwassal għal tnaqqis ta' 0.97 Gt fl-emissjonijiet tas-CO2 sal-2020,

L.  billi huma meħtieġa metodoloġiji u għodod kompatibbli biex titkejjel u tiġi mmoniterjata l-effiċjenza tal-konsum tal-enerġija; billi l-introduzzjoni ta' arloġġi tal-elettriku intelliġenti tista' tnaqqas il-konsum tal-enerġija b'sa massimu ta' 10%, tippromwovi użu iktar mifrux tal-ġenerazzjoni mqassma (mikroġenerazzjoni) u tnaqqas it-telf f'netwerks b'kapaċità baxxa, biex b'hekk tiġi promossa l-firxa ta' enerġiji rinnovabbli,

M.  billi l-użu ta' dawn it-teknoloġiji huwa direttament marbut mal-introduzzjoni u l-iżvilupp tal-broadband fl-Ewropa,

N.  billi l-miżuri meħuda s'issa skont il-politika Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni u l-iskambji tal-informazzjoni u tal-aħjar prattika jeħtieġ li jiġu inkorporati biex ikollhom l-aħjar effett, u billi l-fondi tar-riċerka u l-iżvilupp u dawk strutturali tal-UE kif ukoll l-azzjonijiet tal-Istati Membri u l-mekkaniżmi finanzjarji tal-BEI jeħtieġu li jiġu kkoordinati aħjar sabiex joħolqu sinerġiji,

O.  billi ċerti responsabilitajiet u poteri fl-oqsma tal-ippjanar tat-territorju, il-provvista tal-enerġija u l-ġestjoni tat-traffiku u tal-bini pubbliku huma tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali,

P.  billi huwa importanti li tiżdied il-kuxjenza tal-konsumaturi dwar it-teknoloġiji l-ġodda u l-benefiċċji ekonomiċi u tal-iffrankar tal-enerġija potenzjali tagħhom, u li jingħataw kapaċitajiet imtejba biex jimmaniġġjaw il-konsum tal-enerġija,

Q.  billi bħalissa 15-20% tal-flus li jintefqu fuq it-tħaddim ta' ċentri tad-data jintilfu fuq l-enerġija u t-tkessiħ,

R.  wara li kkunsidra l-benefiċċji ambjentali li ġabu l-ICTs billi taw lis-servizzi tad-diversi setturi disponibilità fuq l-internet,

S.  wara li kkunsidra r-rwol li fih l-effiċjenza tal-enerġija tista' tgħin biex tindirizza t-tħassib dejjem jikber tas-sigurtà tal-enerġija madwar l-Unjoni Ewropea,

1.  Jilqa' l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni u r-rakkomandazzjoni sussegwenti u japprova l-linji ġenerali tagħhom;

2.  Jitlob l-introduzzjoni ta' miżuri biex tiġi garantita l-privatezza tal-informazzjoni personali fir-rigward tal-arloġġi tad-dawl intelliġenti;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni, għaldaqstant, biex tippreżenta, sal-aħħar tal-2010, sett ta' rakkomandazzjonijiet biex jiġi żgurat li l-użu ta' arloġġi intelliġenti jiġi implimentat b'konformità mal-iskeda ta' żmien stipulata fit-tielet pakkett tas-suq tal-enerġija u li jiġi definit sett ta' funzjonalitajiet minimi għall-arloġġi intelliġenti biex il-konsumaturi jingħataw kapaċitajiet imtejba biex jimmaniġġjaw il-konsum tal-enerġija tagħhom, u biex titwitta l-kurva tad-domanda, kif ukoll biex tiġi ffaċilitata l-introduzzjoni ta' servizzi ġodda tal-enerġija u netwerk intelliġenti Ewropew innovattiv, armonizzat u interoperabbli, filwaqt li jiġu kkunsidrati dawk il-prattiki kollha li ġie ppruvat li huma l-aħjar u li jintużaw f'uħud mill-Istati Membri, partikolarment rigward il-ġestjoni tal-fluss ta' skambju ta' informazzjoni u tal-enerġija f'ħin reali; id-definizzjoni tal-funzjonalitajiet minimi għandha tikkunsidra kif jixraq ix-xogħol li qed isir mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' Standardizzazzjoni, CEN, CENELEC u ETSI fid-definizzjoni ta' “funzjonalitajiet addizzjonali” skont il-Mandat 441 dwar l-istandardizzazzjoni tal-arloġġi intelliġenti;

4.  Jenfasizza li hu mistenni li jkun hemm progress teknoloġiku sinifikanti u innovazzjonijiet organizzativi marbuta mill-qrib mal-ICT fid-deċennji li ġejjin sabiex jinkiseb il-potenzjal fl-iffrankar tal-enerġija;

5.  Iqis li l-ICT hija indispensabbli għas-separazzjoni tat-tkabbir ekonomiku mill-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra permezz ta' tliet strateġiji bażiċi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima: tnaqqis tal-konsum tal-enerġija, żieda fl-effiċjenza tal-enerġija, integrazzjoni tal-enerġiji rinnovabbli;

6.  Jinnota li l-uniku mod kif jiġi żgurat li d-data prodotta fid-diversi Stati Membri tkun tista' tiġi paragunata u li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija titjieb huwa li tiġi adotatta metodoloġija komuni għall-kejl tal-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju u qafas ta' metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta' spiża ottimali ta' rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-settur tal-bini; jindika, barra minn hekk, il-ħtieġa ta' standardizzazzjoni rapida tal-ICTs bħala rekwiżit minimu għall-interoperabilità; hu tal-fehma li l-istandardizzazzjoni għandha tkopri, minbarra funzjonijiet tal-kejl, l-aċċess għall-informazzjoni kuntrattwali u d-data dwar il-konsum, il-komunikazzjoni mas-sistemi ċentrali tal-operaturi permezz tan-netwerk tal-elettriku u konnessjoni u skonnessjoni mill-bogħod tal-provvista;

7.  Jenfasizza li l-istandardizzazzjoni tal-ICT tifforma parti mill-attivitajiet ġenerali ta' standardizzazzjoni, u tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-politiki għat-titjib tal-kompetittività tal-industrija Ewropea, kif speċifikat fl-istrateġija ta' Lisbona; jappoġġa l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma ta' Standardizzazzjoni tal-2009 fl-oqsma ta' prijorità identifikati: eHealth, e-Inclusion, Trasport Intelliġenti, ICT għall-Ambjent, e-Business, e-Skills, e-Learning, il-Protezzjoni tad-Data Personali, il-Privatezza, is-Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni;

8.  Iqis li jekk l-ICTs jistgħu jgħinu biex tiġi ffrankata l-enerġija billi jippermettu li d-data tkun immoniterjata kontinwament biex jiġi ottimizzat il-konsum pubbliku u privat tal-enerġija u tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija f'ħafna setturi, is-settur tal-ICT – filwaqt li jitqies it-tkabbir esponenzjali tal-konsum tal-enerġija tiegħu stess – għandu jkun ta' eżempju billi jimpenja ruħu fit-tnaqqis tal-konsum tiegħu b'marġni sinifikanti ħafna; jistieden lill-Kummissjoni biex tqis, minn issa “l quddiem, kif l-ICTs jistgħu jikkontribwixxu għal ekonomija effiċjenti f'termini ta' użu ta' riżorsi;

9.  Jenfasizza li l-Ewropa għandha tkun minn ta' quddiem fl-iżvilupp ta' applikazzjonijiet tal-ICT b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju; iqis li huwa essenzjali li l-eċċellenza fir-riċerka dwar l-ICT tiġi promossa u jiġi mħeġġeġ l-investiment pubbliku u privat fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT kollaborattiva b'riskju għoli;

10.  Iqis li l-ICTs jista' jkollhom rwol importanti fil-kejl u l-kwantifikazzjoni tal-effetti globali tat-tibdil fil-klima u l-evalwazzjoni ta' miżuri għall-protezzjoni tal-klima, biex b'hekk jikkontribwixxu għall-irfinar tal-politika dwar il-klima;

11.  Jenfasizza li l-impenn tas-settur tal-ICT li jnaqqas mill-konsum tal-enerġija tiegħu stess għandu japplika l-iktar għaċ-ċentri tad-data;

12.  Jenfasizza l-importanza tal-konsum tal-enerġija tas-settur tal-ICT stess u jħeġġeġ lil dan is-settur biex jimplimenta r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (C(2009)7604) malajr kemm jista' jkun u bħala minimu sad-dati ta' skadenza tar-Rakkomandazzjoni;

13.  Iqis li sabiex jinkiseb il-potenzjal tal-iffrankar tal-enerġija fid-deċennji li ġejjin, in-Netwerks tal-Elettriku jistgħu jsiru sistemi intelliġenti bi flussi ta' enerġija flessibbli u kkontrollati b'appoġġ minn teknoloġija ta' informazzjoni avvanzata;

14.  Jinnota li fid-djar u fis-setturi tal-bini, tat-trasport, tal-loġistika u tal-industrija, l-ICTs jistgħu jintużaw f'varjetà ta' modi biex itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-ġestjoni tal-enerġija; jinnota li dawn l-applikazzjonijiet għandhom impatt fuq, fost l-oħrajn, id-distribuzzjoni tal-elettriku, id-dawl, it-tisħin, ir-refriġerazzjoni, il-ventilazzjoni u l-arja kkundizzjonata u l-opportunitajiet li joffru l-ICTs f'termini ta' kejl, monitoraġġ u awtomazzjoni; isostni li l-arloġġi intelliġenti, id-dawl effiċjenti, il-“cloud computing” u s-softwer mifrux jistgħu jbiddlu l-mudelli ta' użu tas-sorsi tal-enerġija;

15.  Jinnota li l-ICTs jistgħu jipprovdu ppjanar urban u governanza infrastrutturali tal-bliet b'soluzzjonijiet innovattivi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju;

16.  Huwa tal-fehma li l-użu tal-ICTs jista' jkollu rwol prinċipali fit-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija, b'mod partikulari fl-immaniġġjar u t-tħaddim tal-agglomerazzjonijiet urbani; huwa tal-fehma li l-proġett Smart Cities huwa eżempju tal-potenzjal tal-ICTs fir-rigward tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija, u jħeġġeġ lil bliet oħrajn biex itejbu l-prestazzjoni tagħhom u jibdew jużaw prattiki tajbin;

17.  Jenfasizza li l-kooperazzjoni iktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-fornituri tas-servizzi pubbliċi fl-introduzzjoni tal-arloġġi intelliġenti tista' twassal għal tnaqqis fl-ispejjeż u tipprovdi servizzi aħjar lill-konsumaturi;

18.  Jenfasizza l-importanza li jiġu involuti l-utilitajiet pubbliċi, il-kunsilli lokali u l-awtoritajiet muniċipali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet bil-ħsieb li jiġu introdotti miżuri prattiċi mfassla biex inaqqsu l-konsum tal-enerġija u jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija; jenfasizza l-importanza tal-ICTs f'dan ir-rigward;

19.  Jenfasizza li s-setturi kollha li jużaw l-enerġija għandhom jagħtu l-akbar kontribut possibbli biex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija; jinnota li l-ilħuq tal-mira ġenerali tal-iffrankar tal-enerġija fil-livell Ewropew se jiddependi mis-somma tal-iffrankar magħmul fil-livelli kollha aktar baxxi;

20.  Jenfasizza li s-settur tal-ICT għandu jimpenja ruħu wkoll biex itejjeb l-effikaċja tal-enerġija u l-użu iktar mifrux tal-forniment ta' enerġija li hija newtrali mil-lat tal-karbonju permezz tal-iżvilupp ta' tagħmir, netwerks ta' komunikazzjoni u sistemi ta' trasmissjoni. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni għandha tkun flessibbli fl-aġġustament tar-regolamenti għall-iżvilupp tekniku tas-settur;

21.  Jenfasizza li fis-settur industrijali, it-teknoloġiji tal-kejl u tal-kontroll flimkien mas-softwer korrispondenti huma kruċjali għall-kisba tal-potenzjal tal-iffrankar tar-riżorsi;

22.  Jiddispjaċih fir-rigward tar-rata kajmana tal-progress biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-effiċjenza tal-enerġija u tal-iffrankar tal-enerġija għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra; jistieden lill-Kummissjoni biex tqis b'mod sħiħ il-potenzjal ta' ffrankar ta' enerġija tal-ICT fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/125/KE tal-21 ta' Ottubru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija(1);

23.  Jenfasizza l-importanza tal-influwenza tal-ICT fuq l-effiċjenza tal-enerġija, xi ħaġa li ġiet enfasizzata wkoll meta fl-2007 din il-kwistjoni ngħatat prijorità partikulari għall-ICT taħt is-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku(2);

24.  Iqis li għandha tkun prijorità li tingħata spinta lill-ekonomija Ewropea billi jsiru investimenti f'teknoloġiji ġodda u b'mod partikolari billi jiġi żviluppat il-broadband fid-diversi Stati Membri bħala mod kif jinkiseb it-tkabbir ekonomiku, jingħata aċċess għal sistemi u applikazzjonijiet ġodda għal numru dejjem akbar ta' ċittadini u negozji Ewropej, u jintlaħqu l-miri tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija li l-UE stabbiliet għall-2020; barra minn hekk, l-iżvilupp tal-ICT responsabbli għat-tibdil favur ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju se jikkontribwixxi kemm għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-provvista tal-enerġija kif ukoll biex wieħed ikun jista' jlaħħaq mal-ispejjeż għoljin tal-materji primi;

25.  Jistieden lill-Istati Membri biex, permezz tal-iżvilupp tal-infrastruttura xierqa, jiffaċilitaw id-disponibilità tal-Internet broadband għaċ-ċittadini kollha tal-UE sabiex jiġi żgurat aċċess ugwali għas-servizzi fuq l-internet li jistgħu jnaqqsu l-bżonn tal-ivvjaġġar;

26.  Jitlob li jiġu żviluppati u introdotti servizzi online (eBanking, eCommerce, eGovernment, eLearning, eHealth) u x-xogħol minn distanza bil-ħsieb li tittejjeb il-kwalità tas-servizz ipprovdut lill-pubbliku u, fl-istess ħin, jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju; jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw dawn is-servizzi li, minbarra li jiffrankaw il-ħin lin-nies, iwasslu għal tnaqqis fl-ivvjaġġar;

27.  Jenfasizza l-importanza tal-loġistika fir-razzjonalizzazzjoni tat-trasport u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju; jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiżdied l-investiment pubbliku u privat fl-għodda tal-ICT sabiex jiġu żviluppati infrastrutturi tal-enerġija intelliġenti għat-trasport u, b'mod partikulari, biex jinkisbu t-trasport elettroniku tal-merkanzija u s-Sistemi Intelliġenti tat-Trasport;

28.  Jemmen li l-użu ta' sistemi tat-trasport intelliġenti (ITS) li jiġu applikati għat-trasport bit-triq u li jiddaħħlu mal-mezzi l-oħra ta' trasport jistgħu jgħinu fit-tnaqqis tal-konġestjoni u l-effetti ħżiena tagħha fuq l-ambjent; jemmen li l-applikazzjoni tal-ICTs għat-trasport tal-passiġġieri u d-disponibilità ta' teknoloġiji ġodda u informazzjoni minima fuq it-toroq u l-interazzjoni tagħhom mat-tajers u l-kundizzjonijiet tat-temp, b'displej fil-vettura, se jiffaċilitaw l-ivvjaġġar u t-trasport tal-oġġetti b'mod iktar effikaċi, mgħaġġel u sikur;

29.  Jenfasizza l-importanza tal-ICT fl-ippjanar ta' politika ġdida Ewropea tat-trasport; jitlob li kwalunkwe pjan ta' dan it-tip mill-Kummissjoni jkun jinkludi soluzzjonijiet tal-ICT, fost affarijiet oħrajn, fir-regolamentazzjoni tal-flussi tat-traffiku u biex tiżdied l-intermodalità fis-settur tat-trasport u jinkiseb l-aħjar bilanċ fost il-mezzi tat-trasport differenti;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw l-applikazzjonijiet meħtieġa biex jiżviluppaw infrastruttura teknoloġika li tipprovdi l-possibbiltà għal tnaqqis fit-trasport bit-triq u għal promozzjoni tal-intermodalità;

31.  Jenfasizza li sabiex jinkiseb l-iffrankar tal-enerġija fis-settur tat-trasport, l-ivvjaġġar jista' jiġi evitat permezz ta' laqgħat virtwali, u s-sistemi tat-trasport intelliġenti se jiffaċilitaw sistema tat-trasport effiċjenti ħafna;

32.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha fl-użu tal-ICTs fil-qasam tat-trasport, b'mod partikulari l-użu ta' strumenti ta' monitoraġġ u ta' kejl; iqis essenzjali li r-riżultati tal-kejl jitqiesu fil-kontroll tat-traffiku f'ħin reali u fl-iżvilupp u l-irfinar tan-netwerk tat-trasport urban u reġjonali;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-introduzzjoni ta' magni intelliġenti biex jiġu appoġġjati s-setturi ewlenin u l-pjattaformi teknoloġiċi konġunti kkonċernati;

34.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' strateġija komuni dwar l-iżvilupp u l-produzzjoni ta' karozzi tal-elettriku; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipprijoritizza l-karozzi intelliġenti u l-proġetti tat-toroq intelliġenti, kif ukoll il-proġetti pilota ta' riċerka u żvilupp għat-tagħmir V2V u V2R, li jistgħu jiftħu opportunitajiet kummerċjali ġodda għall-kumpaniji tal-ICT Ewropej;

35.  Jirrakkomanda li, fil-kuntest tal-ħidma tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, tingħata prijorità lil iniżjattivi biex jiġu żviluppati ICTs għal bliet intelliġenti u sostenibbli, minħabba li iktar minn 80% taċ-ċittadini tal-UE jgħixu fil-bliet, li qed jaffaċċjaw l-ikbar sfidi li issa qed jolqtu lis-soċjetajiet Ewropej fl-oqsma tal-iżvilupp sostenibbli, il-mobilità, il-komunikazzjonijiet, is-saħħa, is-sigurtà, l-għajnuna soċjali eċċ.;

36.  Jenfasizza li l-proposta futura tal-Kummissjoni dwar id-definizzjoni ta' Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa għandu jkollha bħala għan l-integrazzjoni tal-ICT għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju; jitlob l-isfruttar tat-teknoloġiji tal-ICT sabiex ikun jista' jinkiseb it-tnaqqis immirat fl-emissjonijiet ta' CO2 fis-setturi ewlenin sal-2020 u jitlob il-promozzjoni ta' konsum għaqli tal-enerġija, speċjalment permezz tal-installazzjoni ta' arloġġi tad-dawl intelliġenti; jinnota wkoll li għandhom jiġu stabbiliti miri speċifiċi għat-tnaqqis tal-impatt tas-settur tal-ICT għall-2015;

37.  Jinnota li ostaklu kbir għall-użu wiesa' ta' ICTs fl-industrija u fis-servizzi pubbliċi huwa dovut għal-livell insuffiċjenti ta' taħriġ neċessarju f'dan il-qasam;

38.  Jirrakkomanda li l-klawsola ta' reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prestazzjoni Enerġetika tal-Bini tiġi rispettata u li l-ambitu jiġi estiż biex jinkludi bini żgħir fir-reviżjoni li jmiss; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jimplimentaw din id-direttiva; jirrakkomanda wkoll li l-ICTs jiġu inkorporati fil-miżuri ta' implimentazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-bini pubbliku disponibbli għall-pubbliku u faċli li jitqabblu;

39.  Isostni li m'għandux jinħela ħin fl-introduzzjoni ta' tagħmir intelliġenti permezz tal-użu kummerċjali tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta ARTEMIS;

40.  Isostni li użu aktar mifrux tal-ICTs jistimula t-tkabbir ekonomiku Ewropew, joħloq impjiegi ġodda bi kwalifiki għolja u jagħti spinta lis-suq tat-teknoloġiji l-ġodda tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi; jemmen li hemm bżonn ta' investimenti sinifikanti kemm għar-Riċerka u l-Iżvilupp kif ukoll għall-użu tat-teknoloġiji eżistenti; jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu inċentivi kemm għall-investimenti pubbliċi kif ukoll għal dawk privati fl-użu effiċjenti tal-enerġija; f'dan ir-rigward itenni r-responsabilità tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni bħala akkwirenti pubbliċi;

41.  Jenfasizza r-rwol sinifikanti tal-investimenti privati biex jintlaħqu l-livelli ta' finanzjament meħtieġa u għalhekk jemmen li l-UE għandha tiżgura suq u qafas regolatorju favorevoli li joffru inċentiv għall-kummerċ sabiex dan isegwi strateġiji ambizzjużi fl-effiċjenza tal-enerġija; jemmen li b'dawn il-kundizzjonijiet is-swieq se jilħqu l-għanijiet stipulati għalihom; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq għanijiet konkreti u ambizzjużi skont il-potenzjal tal-ICTs differenti kif spjegat fil-komunikazzjoni tagħha (COM(2009)0111);

42.  Jistieden lill-Istati Membri biex jinvestu fl-edukazzjoni dwar l-effiċjenza tal-enerġija li għandha tibda mill-iskejjel u jħeġġeġ l-iżvilupp ta' korsijiet edukattivi dwar l-effiċjenza tal-enerġija permezz tal-ICTs f'netwerk wiesa' ta' skejjel primarji u sekondarji;

43.  Jemmen li l-arloġġi tad-dawl intelliġenti u l-progetti tal-ICT b'mod ġenerali jirrikjedu kampanji ta' informazzjoni wesgħin sabiex il-benefiċċji tagħhom ikunu spjegati liċ-ċittadini; jenfasizza li l-għoti ta' informazzjoni lis-soċjetà dwar il-ħtieġa tal-użu ta' arloġġi intelliġenti u l-benefiċċji tiegħu huwa kruċjali biex jiġu evitati interpretazzjonijiet ħżiena u n-nuqqas ta' appoġġ pubbliku; isostni, għalhekk, li m'għandu jintilef l-ebda żmien fil-promozzjoni tal-użu ta' arloġġi intelliġenti, li jippermettu lill-konsumaturi jimmaniġġjaw il-konsum tal-enerġija tagħhom b'kemm jista' jkun effiċjenza, bil-ħsieb li jiġu ottimizzati l-produzzjoni u t-twassil tal-enerġija u n-netwerks tal-elettriku; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-kejl, il-monitoraġġ u l-awtomazzjoni tal-konsum se jkunu parti integrali tal-istruttura ottimizzata tan-netwerk tal-elettriku, li l-iskop tagħha għandu jkun li, fuq naħa waħda, tiżgura l-effiċjenza tal-enerġija u fuq in-naħa l-oħra tinkorpora s-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu, il-ġestjoni tal-ħażna tal-enerġija u l-iċċarġjar mill-ġdid tal-karozzi tal-elettriku tal-ġejjieni; jenfasizza, madankollu, li filwaqt li s-sistemi tal-arloġġi tad-dawl intelliġenti huma stadju kruċjali fil-proċess, dawn huma sempliċement l-ewwel pass lejn l-iżvilupp ta' netwerks intelliġenti;

44.  Jenfasizza li, b'rabta mal-influwenza importanti tal-ICTs fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' bliet u reġjuni fl-UE, huwa importanti ħafna li jiġu kkonsultati r-rappreżentanti uffiċjali ta' komunitajiet lokali u reġjonali, fejn il-programmi tal-UE jipprovdu appoġġ għat-tfassil ta' dawn l-oqsma ta' azzjoni ta' prijorità importanti għal dawn il-komunitajiet;

45.  Jenfasizza li n-netwerks tal-enerġija intelliġenti fil-livell tal-Istati Membri u dak Ewropew huma meħtieġa sabiex jiġu sfruttati b'mod sħiħ il-benefiċċji tal-arloġġi tad-dawl intelliġenti; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tqis il-programmi ta' investiment fuq skala Ewropea; Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu u jiffaċilitaw l-użu ta' arloġġi tad-dawl intelliġenti għall-utenti fi proprjetajiet kummerċjali u residenzjali; Jenfasizza li l-introduzzjoni ta' arloġġi tad-dawl intelliġenti hija biss waħda mill-elementi meħtieġa fil-kostruzzjoni ta' netwerk Ewropew tal-enerġija intelliġenti integrata; Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jimxu “l quddiem rigward l-applikazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-ICT għal dan il-għan;

46.  Jenfasizza l-bżonn li tiġi ssorveljata l-influwenza tal-iżvilupp tal-ICT fuq ċerti aspetti tal-iżvilupp sostenibbli, b'referenza partikulari għall-kwistjonijiet ambjentali u soċjali, fosthom it-theddida għall-ambjent u s-saħħa b'rabta mal-użu ta' tagħmir antik u l-inugwaljanzi soċjali li jirriżultaw mill-esklużjoni diġitali;

47.  Ifaħħar lil dawk l-Istati Membri li diġà introduċew l-użu ta' arloġġi tad-dawl intelliġenti, u jħeġġeġ lill-Istati Membri l-oħrajn biex jagħmlu progress f'dan il-qasam malajr kemm jista' jkun; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkofinanzja l-akbar numru possibbli ta' proġetti kbar, billi tuża strumenti finanzjarji u tar-riċerka eżistenti għal dan l-iskop;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu soluzzjonijiet tal-ICT effiċjenti, li jistgħu jiġu mtejba u estiżi permezz tal-kuntratti ta' akkwist pubbliku;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi portal Ewropew tal-Internet li jkun fih l-aqwa prattiki dwar l-użu tal-ICTs għat-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, li jista' jipprovdi tagħrif utli lill-konsumaturi u lill-awtoritajiet pubbliċi; Jitlob li titwaqqaf kampanja medjatika għall-Ewropa kollha bil-għan li l-pubbliku jiġi edukat dwar il-prattiki tal-iffrankar tal-enerġija fir-rigward tal-użu ta' apparat elettroniku;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis ir-reġjuni inqas żviluppati tal-Unjoni fl-ippjanar tal-ICT u biex tiżgura r-riżorsi għall-kofinanzjament tal-implimentazzjoni ta' arloġġi tad-dawl intelliġenti u proġetti oħra tal-ICT f'dawn ir-reġjuni biex il-parteċipazzjoni tagħhom tkun żgurata u biex ikun evitat li jiġu esklużi mill-azzjonijiet komuni Ewropej;

51.  Jilqa' t-twaqqif ta' task force għal netwerks tal-enerġija intelliġenti fil-Kummissjoni u jirrakkomanda li l-Kummissjoni tikkunsidra kif suppost l-opinjonijiet tal-partijiet interessati kollha; jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-Parlament b'rapporti regolari dwar il-progress fil-ħidma tagħha;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tabbozza, fuq il-bażi tal-ħidma mwettqa mit-task force, komunikazzjoni dwar l-użu ta' arloġġi intelliġenti li:

   a. tidentifika l-ostakli għall-użu mifrux tal-arloġġi intelliġenti,
   b. tilqa' l-gwida prattika mressqa mill-Kummissjoni flimkien mal-Kumitat tar-Reġjuni dwar kif l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jisfruttaw l-ICTs fil-pjanijiet tal-effiċjenza tal-enerġija u fil-pjanijiet ambjentali tagħhom u jemmen li din l-applikazzjoni se żżid l-opportunitajiet kummerċjali fil-livell lokali u reġjonali,
   c. tissuġġerixxi proċedura għall-abbozzar ta' speċifikazzjoni funzjonali minima komuni għas-sistemi tal-arloġġi tad-dawl intelliġenti kemm jista' jkun malajr,
   d. tistipula pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' speċifikazzjonijiet u standards għall-iżvilupp ta' tagħmir elettroniku intelliġenti għall-konsumaturi, li jkun kompatibbli mas-sistemi tal-arloġġi tad-dawl intelliġenti,
   e. tistipula pjan direzzjonali li jistabbilixxi objettivi u miri intelliġenti (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, xierqa, realistiċi u bbażati fuq il-ħin), għall-introduzzjoni ta' sistemi bħal dawn fl-Istati Membri, u
   f. tistabbilixxi sistema għall-ġbir tal-aħjar prattika f'dan il-qasam;

53.  Iqis li huwa essenzjali li l-Istati Membri jaqblu, sal-aħħar tal-2010, dwar speċifikazzjoni funzjonali minima komuni għas-sistemi tal-arloġġi tad-dawl intelliġenti, li jħeġġu l-produzzjoni deċentralizzata u l-effiċjenza tal-enerġija, bil-ħsieb li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni komprensiva u relevanti li tippermettilhom jimmonitorjaw il-konsum tal-enerġija tagħhom il-ħin kollu u jadattawha għall-bżonnijiet tagħhom, u b'hekk tgħinhom jimmaniġġjawha b'mod iktar effettiv;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tistipula pjan ta' azzjoni konċiż għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija permezz tal-użu tal-ICT fil-bini tal-istituzzjonijiet tal-UE, sabiex dan ikun ta' eżempju għall-Istati Membri u għaċ-ċittadini Ewropej;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi, sa tmiem l-2010, skeda ta' żmien b'għanijiet ambizzjużi u li jorbtu ta' ffrankar tal-enerġija permezz tal-ICT għas-setturi kollha tal-ICT u għall-Istati Membri kollha, bil-ħsieb li jintlaħqu l-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju;

56.  Jemmen li fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-istrumenti legali u l-miżuri konġunti fil-livell Ewropew, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-ispejjeż addizzjonali għaċ-ċittadini Ewropej li dawn il-miżuri jafu jinvolvu, kif ukoll il-piżijiet fuq l-industrija Ewropea fir-rigward tal-ispejjeż ta' produzzjoni u ta' amministrazzjoni;

57.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq strument finanzjarju bħala parti mill-finanzjament tal-UE, sabiex l-SMEs jitħeġġu jiżviluppaw it-tekonoloġiji enerġetiċi b'livell baxx ta' karbonju tagħhom;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni biex taġġusta l-baġit tal-UE sabiex jiġi aċċellerat l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u bi nfiq effikaċi, b'mod partikulari bil-għan li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tal-Enerġija (SET-Plan);

59.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-twaqqif tal-Patt tas-Sindki bħala forum għall-iskambju tal-aħjar prattiki u pijunier għall-bliet li qed jistabbilixxu għanijiet ambizzjużi għalihom infushom sabiex itejbu l-effiċjenza tal-enerġija tagħhom; jifraħ, f'dan ir-rigward, lil dawk il-bliet u assoċjazzjonijiet li qed jiżviluppaw prattiki tajbin f'termini ta' użu tal-ICTs biex il-bliet isiru iktar effiċjenti f'sens ta' enerġija, u jħeġġeġ id-disseminazzjoni ta' tali prattiki;

60.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jappoġġjaw l-edukazzjoni u t-trawwim ta' kuxjenza fir-rigward tal-utenti sabiex jippermettu li jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tal-iffrankar tal-enerġija tal-ICT;

61.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi, f'kollaborazzjoni mal-imsieħba internazzjonali xierqa, l-iżvilupp ta' standards internazzjonali komuni għar-rappurtar dwar l-emissjonijiet ta' karbonju tal-kumpaniji sabiex ikunu jistgħu jkejlu l-emissjonijiet tagħhom stess b'mod kumparabbli u effiċjenti;

62.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta' proċessar mhux fuq il-post, minħabba l-potenzjal kbir li din it-teknoloġija għandha biex tikkontribwixxi għall-effiċjenza tal-enerġija u għat-tnaqqis tal-iskart li normalment huwa assoċjat mat-titjib regolari tal-ICTs;

63.  Jittama li jittieħdu passi biex jiġi utilizzat il-potenzjal tal-ICTs biex titnaqqas il-ħela fil-katina tal-loġistika fil-qasam tal-produzzjoni tal-ikel, b'mod partikulari permezz ta' azzjoni kkoordinata taħt il-politika agrikola komuni u l-FP7;

64.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.
(2) ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza