Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0247/2010

Разисквания :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Гласувания :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0157

Приети текстове
PDF 281kWORD 46k
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел
Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март
P7_TA(2010)0157RC-B7-0247/2010

Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2010 г. относно масовите жестокости в Jos, Нигерия

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно нарушенията на правата на човека в Нигерия,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия и по-конкретно разпоредбите относно защитата на свободата на религията, изложени в глава IV – Право на свобода на мисълта, съвестта и религията,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  потресен от проявите на насилие през януари и март тази година във и в близост до Jos, който се намира на границата между северния мюсюлмански и южния християнски регион на Нигерия, по време на които стотици хора бяха убити в сблъсъците на религиозна и етническа основа;

Б.  като има предвид, че военните изиграха ключова роля, намесвайки се, за да приведат положението под контрол, но като има предвид, че същевременно има информация за извънсъдебни убийства от страна на военните, а също и от страна на полицията;

В.  като има предвид, че междуобщностният конфликт е често явление в Jos, като през 2001, 2004 и 2008 г. имаше големи сблъсъци;

Г.  като има предвид, че според докладите относно правата на човека повече от 14 000 души са загинали при религиозни или етнически сблъсъци след края на военния режим през 1999 г.;

Д.  като има предвид, че според изявлението на служител на Червения кръст най-малко още две съседни общности са станали мишена в район, който се намира в близост до мястото, където през януари загинаха стотици хора вследствие на сектантски сблъсъци;

Е.  като има предвид, че според информацията на Червения кръст вследствие на това насилие най-малко 5 600 души ще избягат от региона от страх за живота си;

Ж.  като има предвид, че проблемите в района на Jos са причинени от липсата на икономическо развитие, от неблагоприятните последици от изменението на климата и от напрежението, което се корени в чувства на неприязън десетилетия наред между местните групи, повечето от които са християни или последователи на анимизма, които се борят за контрола върху плодородните земеделски земи с говорещите хауза мигранти и заселници от мюсюлманския север;

З.  като има предвид, че не е възможно мюсюлманите или християните да бъдат систематично поставяни в ролята на агресори или жертви, тъй като от историческа гледна точка те са били и двете;

И.  като има предвид, че настоящата неустойчивост подчертава крехкостта на най-многобройната нация в Африка, когато наближава времето за предизборна кампания за изборите през 2011 г. с несигурност по отношение на политическото ръководство вследствие на заболяването на президента Yar'Adua;

Й.  като има предвид, че стабилността и демокрацията в Нигерия имат голямо значение отвъд непосредствените й граници благодарение на водещата роля на страната в региона и в Африка на юг от Сахара (Нигерия е член на Съвета за сигурност на ООН, световен производител на петрол, лидер в Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), страна с основен принос към мироопазването и стабилизираща сила в Западна Африка);

К.  като има предвид, че ЕС е основен финансов донор на Нигерия и че на 12 ноември 2009 г. Комисията и федералното правителство на Нигерия подписаха стратегическия документ за Нигерия-ЕО и Националната индикативна програма за периода 2008–2013 г., съгласно които ЕС ще финансира проекти, насочени, наред с другото, към гарантирането на мира, сигурността и правата на човека;

Л.  като има предвид, че мирното разрешаване на конфликти предполага също справедлив достъп до ресурси и преразпределение на приходите в такава богата на петрол държава като Нигерия;

М.  като има предвид, че макар Нигерия да заема осмо място по производство на петрол в света, по-голямата част от нейните 148 милиона жители живеят под прага на бедност;

Н.  като има предвид, че съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону, ЕС се ангажира в редовния политически диалог с Нигерия по правата на човека и демократичните принципи, включително и етническата, религиозната и расовата дискриминация;

1.  Решително осъжда неотдавнашните прояви на насилие и трагичната загуба на човешки живот във и в близост до Jos и изразява своето съчувствие към опечалените и ранените;

2.  Настоятелно призовава всички ангажирани страни да проявят сдържаност и да търсят мирни средства за преодоляване на разногласията между религиозните и етническите групи в Нигерия;

3.  Призовава федералното правителство на Нигерия да извърши разследване на причините за последните прояви на насилие и да гарантира, че извършителите на прояви на насилие ще бъдат подложени на справедлив и прозрачен съдебен процес;

4.  Призовава федералното правителство на Нигерия да предприеме конкретни и спешни мерки за подкрепа на междуетническия и междурелигиозния диалог и приветства инициативата на действащия президент г-н Goodluck Jonathan да обедини религиозните и общностни лидери;

5.  Призовава за по-обстойно проучване на първопричините за конфликта, включително социалното, икономическо и етническо напрежение, и за полагане на усилия за избягване на общите и опростени обяснения, основани единствено на религията, които няма да осигурят основа за дългосрочно и трайно решение на проблемите на този регион;

6.  Призовава нигерийските власти да отменят неотдавнашните действия на някои нигерийски губернатори на региони, довели до екзекуция на затворници, осъдени на смърт, за да се намали пренаселеността в затворите, което би съставлявало грубо нарушаване на правата на човека; призовава губернаторите да се въздържат от действия и да продължат мораториума, който съществува де факто;припомня, че прилагането на смъртното наказание е в разрез със задълженията на Нигерия на международно равнище;

7.  Призовава федералното правителство на Нигерия да защити населението си посредством осигуряването на редовен патрул в целия регион и да предприеме действия за преодоляване на първопричините за насилието, като гарантира равни права за всички граждани и като разреши проблемите, свързани с контрола над плодородните земеделски земи, достъпа до ресурси, безработицата, бедността и смекчаването на последиците от изменението на климата; призовава да бъде позволено на лицата, които са били принудени да избягат вследствие на масовите убийства, да се завърнат в безопасност по домовете си;

8.  Настоятелно призовава ЕС да продължи политическия диалог с Нигерия съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и в този контекст да разгледа въпросите, свързани със свободата на мисълта, съвестта, религията или убежденията, залегнали във всеобщи, регионални и национални инструменти за правата на човека;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на федералното правителство на Нигерия, на институциите на Африканския съюз, на генералния секретар на ООН, на Общото събрание на ООН, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, както и на Панафриканския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност