Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0027(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0118/2010

Indgivne tekster :

A7-0118/2010

Forhandlinger :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0158

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Oprettelse af et europæisk asylstøttekontor ***II
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (16626/2/2009 - C7-0049/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0066),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 63, stk. 1, nr. 1) og 2), og artikel 66, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0071/2009),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, artikel 74 og artikel 78, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0118/2010),

1.  godkender Rådets holdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik